Характеристики и правила за свързване на маркуча на котела


Изисквания, които трябва да се имат предвид при работа с газопроводи

Преди да подадете газ към печката и котела, е необходимо да разберете какви характеристики трябва да се вземат предвид при извършване на този вид работа.

Като правило газът не се различава по своето налягане от атмосферното. Типичният излишък на газ в тръбата обаче може да бъде 0,005 МРа или 0,05 атмосфери.

Тъй като нито газът, нито неговата пропан-бутанова смес са химически агресивни вещества

, те не причиняват корозия на стоманени тръбопроводи.

Освен това минималният вискозитет на газа позволява транспортирането му през тръба с малък вътрешен диаметър. Следователно е напълно възможно да се инсталира тръба, която не е по-голяма от 1/2 инча.

Трябва да се помни, че най-често при инсталиране на газови котли с висока мощност се използват тръби с голямо напречно сечение. Като правило препоръчителните параметри са посочени в инструкциите, придружаващи всяко газово оборудване.

Газопроводите трябва да бъдат напълно затворени.

Това важи и за тръбните връзки. Изтичането на газ, за ​​разлика от изтичането на чешмяна вода, е много сериозен проблем, който може да доведе до пожар или експлозия.

Какво да направите, ако диаметърът на газопровода не съвпада с връзката на котела?

Понякога входът на котела може да не съвпада с диаметъра на газопровода. Например газовата тръба на подовия котел "Navien" е направена на 1/2 ″, а газовата тръба е 3/4 ″. Възможно ли е да свържете устройството с помощта на духална връзка DU-15 1/2 instead вместо 3/4 ″? Подобен преход е допустим, тъй като е локален и не оказва значителна съпротива.

Модерна частна къща и още повече апартамент в жилищна сграда не може да се представи без газово оборудване. Това може да бъде печка, котел за отопление, котел за отопление и други домакински уреди.

Газът се доставя в къща или апартамент чрез тръбопроводна система, а от него до всеки отделен потребител чрез гъвкави тръбопроводи. Гъвкавото подаване на газ може да бъде направено в няколко версии едновременно.

Стоманени тръби

Тръби от този тип се използват при полагане на газопровод от централната магистрала до къщи. Те са инсталирани над земята.

В този случай можете да използвате само тръби от черна стомана. Поцинкованите тръби не са подходящи. Отвън тръбите се грундират и боядисват, за да се предпазят от корозия.

Вътрешната повърхност на тръбата не се нуждае от допълнителна обработка, тъй като тя ще има минимално съдържание на водна пара и кислород ще липсва напълно.

Стоманените тръби могат да бъдат свързани по традиционни методи, като се използват заваряване или фитинги с резба. Последните могат да бъдат направени от месинг или чугун.

За да запечатате връзката, е необходимо да навиете конеца. В местата на завоите като уплътнения се използват гайки. Меката и устойчива на висока температура FUM лента може да действа като уплътняващ материал.

Когато запечатвате резбовото съединение с лента, трябва да се има предвид, че не си струва да полагате големи усилия по време на сглобяването. Ако решите да завъртите фитинга дори леко в обратна посока по протежение на резбата, ще бъде трудно да избегнете изтичане на газ.

Връзка с природен газ

Газовият котел е предназначен за свързване на природен газ, чиито технически характеристики съответстват на GOST 5542. Горивото, като правило, се доставя от газопровод с ниско налягане в количество 0,0013 - 0,0020 MPa.На захранващата линия са монтирани филтърна мрежа и клапан-регулатор на устройството за запалване на горелката.

Газовият електромагнитен клапан поддържа стабилността на налягането на газа на входа към механизма на горелката на котела. Следователно, независимо от колебанията в налягането на газа по линията, се осигурява стабилна, безопасна функционалност с висока ефективност.

Електронното управление регулира мощността на газовата горелка в рамките на 40-100% от декларираната номинална мощност.

Метод за свързване на газ

Преди да разгледате възможностите за свързване на природен газ към котела, трябва да припомните установените правила за експлоатация на такова оборудване. Газовите котли са опасни технологични обекти.

Инсталирането, свързването и експлоатацията на такива системи изисква спазване на установените стандарти за безопасност.

Газовите котли се монтират само в помещения, подходящи за монтаж (кухни, коридори, сервизни помещения). Това се отнася до помещенията на обществени промишлени сгради, частни къщи, вили. Всички тези свойства трябва да отговарят на изискванията за наличие на ефективна вентилация.

По правило съответствието се определя от SNiP 42-01-2002 и SNiP 2.04.08-87. Когато решавате проблема как да свържете котела към газопровода, трябва да запомните, че работата на оборудването изисква изграждането на механизъм за отстраняване на дим в атмосферата. Освен това е необходимо да се осигури подаването на атмосферен въздух за ефективен процес на горене.

Газовите котли, които поддържат функцията за естествено изтегляне на продуктите от горенето, трябва да бъдат инсталирани в непосредствена близост до комини с естествена тяга.

За оборудването, чийто дизайн предвижда изтичане на въздух директно на мястото на инсталиране, трябва да се осигури нормално ниво на изпускане на въздух. Вътре в такива помещения въздухът трябва да е без прах и химически примеси.

Технически нюанси на свързване

Процесът на свързване на газов котел към газопровод с помощта на гъвкав маркуч е придружен от собствени технологични и технически характеристики. Така че, полагането на газопровода и последващото свързване към котела могат да се извършват само от специалисти по газ.

Преди да свържете газовия котел, свързаният участък на газопровода трябва да се почисти от чужди вещества, примеси и замърсители. Това изискване е особено важно за инсталиране на използвани системи.

Входът за газ трябва да бъде оборудван с газов спирателен вентил, пълен с устройство за термично блокиране (TAE). Преди да свържете газопровода към котела, е необходимо да проверите херметичността на всички фуги и връзки на газопровода с изпитвателно налягане най-малко 0,15 ATI.

Напречното сечение на тръбата за димни газове трябва да съвпада с диаметъра на дюзата на протектора на потока. Стесняването на проходната част на тръбата за димни газове е разрешено, но само при условие за обосновка чрез изчисления (съгласно стандартите GOST) на правилното функциониране на линията.

Тръбопроводът за димните газове е направен възможно най-къс, с лек наклон в участъка на изкачване до комина.

Линията за подаване на газ към котела обикновено се прави на базата на метална тръба. Позволено е да се изграждат линии за доставка на база стоманени и медни тръби.

Междувременно разрешената инсталация на полимерни тръби (многослойни, с метализиран слой) също не е изключена. Вярно е, че полимерите могат да се използват само в сгради с височина не повече от три етажа.

Използване на гъвкав маркуч

Допустимо е да се свърже източник на газ към котела с помощта на гъвкав маркуч.

Условие за използване на гъвкав маркуч:

 • устойчивост на газова среда;
 • спазване на работното (тестовото) налягане;
 • съответствие с работната (тестовата) температура.

Отбелязаните характеристики и параметри могат да бъдат взети от техническия паспорт на котелното оборудване. В този случай използваният гъвкав маркуч трябва да има размер на диаметъра 20 mm, а дължината на втулката може да бъде не повече от 1,5 m.

Свързването с гъвкави маркучи (втулки) трябва да се извършва в пълно съответствие с правилата за монтаж, посочени в придружаващата документация на производителя на продукта.

Характеристики на свързване с цилиндри

Гъвкавите маркучи (втулки) често се използват за свързване на цилиндрите SG към котелната централа. За да се включи обаче котелът в такъв режим на допълване на горивото, е необходимо да се извършат редица настройки за прехвърляне на оборудването в режим на работа с бутилиран газ.

Ако конструкцията на котела поддържа подобна опция за захранване, инструкциите описват последователността на операциите.

Тук технологичните изисквания за гъвкави маркучи практически не се различават от изискванията за връзка с централизиран гръбнак. Също така диаметърът на маркуча е най-малко 20 mm с дължина не повече от 1,5 м. Газовата бутилка обаче трябва да бъде оборудвана с редуктор на налягането, настроен на 2,9 kPa (парна среда).

За случаите на снабдяване на котли с бутилиран втечнен газ са одобрени отделни стандарти, по-специално тези, свързани със съхранението и работата на бутилките. Например тези норми забраняват поставянето на съдове в зони, отворени за слънчева светлина, в близост до източници на топлина и открит пламък.

Една от основните забрани е табуто върху инсталирането на газово оборудване директно в сградите.

В тази статия е даден преглед на газовите котли, работещи на втечнен цилиндров газ.

По този начин използването на газови котли на практика, включително битовата сфера, трябва да се счита за отговорно действие, чиято точност определя степента на безопасност.

Маркучни връзки

За да извършите разпределение на газ, можете да използвате не само тръби, но и гумени маркучи. но това трябва да са специални двуслойни маркучи от вулканизиран каучук

... Между слоевете им трябва да има текстилна армировка. Тези маркучи се използват при свързване на горелка или горелка към газови бутилки.

Като фитинги, свързващи газовите маркучи, се използват фитинги с необходимия диаметър. Маркучът трябва да се изтегли към фитинга чрез прилагане на сила и да се закрепи с алуминиева скоба.

За да се улесни монтажа на газопровода, направен с маркуч, върху тях трябва да се нанесе грес, преди да се свържат маркучите. Същото вещество ще запечата ставата.

В процеса на свързване на редуктора към газовата бутилка се използва връзка, състояща се от съединителна гайка и уплътнение. Като правило в този случай се използва уплътнение, направено от флуоропласт. Ако последният бъде загубен или унищожен, вместо него може да се използва вулканизиран каучук.

Маркуч за газ

На външен вид маркучът за газ е гъвкава тръба, маркирана в жълто. По-рано вместо това се използваше устройство от стомана. Когато внесеното оборудване се появи на вътрешния пазар, гамата от необходими аксесоари е доста обширна. Закупуването на гъвкав газов маркуч за котли е първата стъпка към повишаване на нивото на безопасност в кухнята.

Маркуч за газ

Маркуч за газ

Кога е най-доброто време за използване на полиетиленови тръби?

Ако планирате да поставите газопровода в земята, тогава в този случай не можете да правите без полиетиленови тръби. Стоманените тръби в този случай не са най-добрият вариант, тъй като, положени в земята, те са уязвими на корозивни процеси.

На теория за захранването с газ могат да се използват както омрежен, така и обикновен полиетилен.Въпреки това, XLPE практически не се използва, тъй като няма полза от това да бъде по-силен и по-устойчив на топлина. Но цената му е по-висока в сравнение с обикновения полиетилен с ниско налягане.

В магазин идентифицирането на полиетиленови тръби, които могат да се използват за доставка на газ, е съвсем просто. По цялата им дължина е изчертана жълта линия.

Трябва да се отбележи, че компресионните фитинги от полиетилен не се използват по газопроводи. Механичната им якост е ограничена и не си струва напълно да се елиминира възможността външните въздействия да не се упражняват върху газопровода.

Връзките на ръкавите също не са подходящи, за изпълнението на които се използват или гумени уплътнения, или лепило. Най-често този метод се използва, когато е необходимо да се свържат PVC тръби, предназначени за канализация. Те не са подходящи за газ, тъй като не гарантират пълна плътност.

Остава само да се използват три вида фитинги:

 • месинг, които осигуряват както плътност, така и механична якост;
 • фитинги за заваряване, които са свързани с поялник при ниски температури (препоръчително е да зададете температурата на 240 градуса по Целзий);
 • електрически заварени, върху които вече са нанесени спирали, предназначени за топене на контактни повърхности. Те са скъпи, но могат да гарантират висококачествена връзка.

Как да изберем маркуч за газов котел

Първо трябва да решите мястото, където ще бъде закупено оборудването. Газовите работници препоръчват да се купува устройството само в специализиран магазин. Качеството се доказва от сертификата за съответствие. Липсата му е първият признак на фалшив продукт.

При избора на маркуч потребителят трябва да се ръководи от следните фактори:

 • цена на продукта;
 • материал на производството;
 • размери (дължина от 1 до 2 м, диаметър - ½ и ¾ инча);
 • вид закрепване (две съединителни гайки, гайка и съединение);
 • естеството на конеца (заварени, залепени заедно).

Когато купувате маркуч, трябва да се ръководите от препоръките на специалистите. Те ще ви помогнат да изберете продукти въз основа на данните, предоставени от клиента. Преди да закупите маркуч за газ, трябва да оцените външния му вид. На гъвкавата тръба не трябва да има механични повреди, пукнатини или драскотини.

Нов изправен маркуч за газ

Нов изправен маркуч за газ

Металопластика за газ

Подсилените пластмасови тръби могат да се използват и за подаване на газ. От вътрешната страна тръбите от този тип са вече познат за нас полиетилен.

Поради факта, че металопластиковите тръби се доставят в намотки, става възможно полагането на доста дълъг газопровод, без да се използва голям брой връзки.

Ако тръбите все още трябва да бъдат свързани, трябва да се използват само притискащи фитинги. С тяхна помощ е възможно да се осигури херметичността на съединението, което ще запази свойствата си дълго време. За да направите такава връзка обаче, е необходимо специално устройство.

Сортове и характеристики на котлите

Газовите котли се класифицират според няколко критерия, по един или друг начин засягащи начина им на инсталиране. Това са признаците:

 • Тип горелка (атмосферно или турбо). В първия случай продуктите от горенето се отвеждат в комина или вентилационния канал чрез естествена тяга, произтичаща от нагряването им. Въздухът за горелката се взима от котелното помещение. Във втория случай както поемането на въздух, така и отстраняването на продуктите от горенето се принуждават през коаксиален (двустенни) въздуховод, преминаващ през външната стена на къщата. В същото време захранващият въздух във външната тръба изключва отоплението на стената, което прави възможно монтирането на коаксиален комин в дървена къща без допълнителна термична защита;

Снимката показва изхода на коаксиалния въздуховод на турбокомпресора през стената на къщата.

 • Тип запалване... Пиезо горелката за запалване привлича със своята енергийна независимост: тя се запалва веднъж, когато котелът е включен. Веднага след като охлаждащата течност се нагрее до зададената температура, основната горелка изгасва, но пилотната горелка продължава да гори. Котел с електронно запалване е летлив, но не използва непрекъснато горящ запалвач и поради липсата му спестява до една четвърт газ;

Всички котли с турбокомпресор са с електронно запалване. Работата на вентилатора с принудителна тяга е нестабилна, така че няма и най-малка причина производителите да използват по-малко икономична схема на работа.

Устройство за газов котел с принудително течение и електронно запалване.

 • Възможност за независимо свързване на веригата за БГВ (захранване с топла вода). Двуконтурният котел има отделен топлообменник за приготвяне на топла вода.

Едноконтурен котел, като двуконтурен, може да се използва за нуждите на БГВ. В този случай обаче тръбопроводите задължително трябва да включват котел за непряко отопление - акумулатор за топла вода с топлообменник, през който циркулира охлаждащата течност на отоплителната система.

Котелно помещение с котел за индиректно отопление. Водата в резервоара се загрява от отоплителната среда на отоплителната система.

 • Пълно използване на топлината от изгарянето на газ... Ако традиционните котли използват така наречената по-ниска топлина (топлина, отделена по време на химичната реакция на окисляване на въглеводороди), тогава кондензационните котли използват по-високата топлина на горене. Той включва топлината, отделена по време на кондензацията на водни пари, един от продуктите от изгарянето на природен газ.

Предимството на кондензационните котли е тяхната икономичност, която осигурява невероятно висока ефективност.

Кондензационният котел работи при по-ниска температура на връщане от традиционната температура на връщане - не повече от 50 ° C (по-често - 30-40 градуса). Следователно с него обикновено не се използват радиатори или конвектори, а топъл под - тръби с топлоносител, положени в замазка и превръщащи цялата повърхност на пода в отоплително устройство.

Подовото отопление може да съществува едновременно с отоплението с радиатор. Позволява обратният поток да се охлади до 30-40 градуса, което е оптимално за кондензен котел.

Изисквания за инсталиране

Необходимите условия:

 1. Маркучът трябва да е достъпен.
 2. Забранено е свързването на няколко устройства към един гъвкав елемент.
 3. Мекият елемент е снабден с провисване, усукването не е позволено.
 4. Докингът се осигурява от резбова връзка. Заваряването и спояването не са приложими.
 5. При наличие на метална оплетка е необходимо да се предотврати наличието на конденз на повърхността му.
 6. Маркучът за газ се сменя след края на експлоатационния му живот. Този стандарт е определен от производителя.

Монтаж на маркуч

По-добре е да поверите инсталирането на връзката на специалисти, за да предотвратите изтичане на веществото.

Предимства и недостатъци на газопроводите

Необходимо е да се разгледат предимствата и недостатъците на газовите връзки, като се вземе предвид техният вид и материал на производство.

Вид доставка на газДостойнствонедостатъци
Маркуч от каучук-плат
 • лесен монтаж;
 • еластичност;
 • наличност;
 • нисък коефициент на електропроводимост;
 • широк диапазон от диаметри и дължини.
 • ниска твърдост;
 • чувствителност към температурни промени и механично напрежение.
Метална плетена гумена облицовка
 • лесен монтаж;
 • удобна работа;
 • ниска цена;
 • възможност за използване при температури на газа от –35 до + 50 ° C.
 • ненадеждни вътрешни полимерни съединения;
 • електропроводимост.
Олово тип духало
 • сигурност;
 • надеждност;
 • възможност за използване в широк диапазон от температури от –50 до + 250 ° C;
 • промяна на дължината, ако е необходимо;
 • дълъг експлоатационен живот - до 30 години;
 • присъединителни размери на гъвкава маншонна газопроводна линия: ½ ”, ¾”, 1 ”;
 • устойчивост на високо налягане - до 6 атмосфери;
 • гъвкавост;
 • възможността за свързване на всяко газово оборудване.
 • висока цена.
Маркучи за кислород
 • издържат на налягане до 20 атмосфери;
 • лесен за инсталиране;
 • евтин;
 • са избрани за всеки диаметър на тръбопровода;
 • принадлежат към диелектриците.
 • не може да се боядисва;
 • не се допуска омазняване на повърхността;
 • вътрешният диаметър трябва да е по-голям от 1,6 cm.
Подсилен PVC маркуч
 • диелектрик;
 • забавител на горенето, издържа на контакт с котлон;
 • дълъг експлоатационен живот - повече от 20 години;
 • относително евтин;
 • отговаря на изискванията на GOST;
 • дължина до 5 m.
 • не всички газови услуги са приети в експлоатация.

За свързване на газово оборудване е подходяща само тръба със съответна маркировка. Не използвайте маркучи за вода в газовата система.

Рейтинг
( 1 приблизителна, средна 5 на 5 )

Нагреватели

Фурни