Инструкция и ръководство за Vaillant atmosMAG pro на руски език


Mag pro, Ръководство за употреба, Съдържание

Страница 2

 • Картина
 • Текст

За потребителя

Ръчно

MAG pro

Инструкции за работа MAG pro 835292_02

2

Съдържание

Главна информация . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

Отличителни характеристики на продукта. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1

Инструкции за документация. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1.1

Съхранение на документация. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1.2

Използвани символи. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1.3

Тип устройство. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

2

Предпазни мерки. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... четири

3

Инструкции за монтаж и експлоатация. ... ... ... ... ... ... ... ... пет

3.1

Гаранция на производителя. Русия. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... пет

3.2

Предназначение. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... пет

3.3

Изисквания към мястото за инсталиране. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

3.4

Напускане. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

3.5

Изхвърляне на опаковки и апарати. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

3.5.1 Устройство. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 3.5.2 Опаковка. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 3.6

Съвети за енергоспестяване. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

4

Експлоатация. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

4.1

Преглед на контролите. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

4.2

Подготовка на устройството за работа. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

4.3

Пускане в експлоатация. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

4.3.1 Запалване на пилотната горелка. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 4.3.2 Настройване на готовност за работа. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 4.4

Приготвяне на топла вода. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

4.4.1 Демонтаж на топла вода. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 4.4.2 Издърпване на студена вода или смесване

студена вода. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

4.4.3 Регулиране на температурата на водата. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 4.5

Предварителна настройка на мощността. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

4.6

Отстраняване на неизправности . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

4.7

Прекъсване. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... десет

4.7.1 Деактивирайте готовността за работа. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 4.7.2 Затваряне на спирателните кранове. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.8

Защита от замръзване. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... десет

4.9

Поддръжка . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... десет

Mag pro, Ръководство за употреба, Съдържание

Разбивка на газови бойлери Vaillant

Дори и най-надеждното оборудване се износва, разпада, изисква превантивна поддръжка и ремонт. Газовите бойлери Vaillant не са изключение. За да не предизвиква неизправности, потребителят трябва да знае как да борави с устройството. За да се запознаете с устройството и принципа на действие, комплектът съдържа подробни инструкции. Често срещани проблеми:

 • Фитилът не гори. Сигналът за дим трябва да е счупен. Ще трябва да се преоблечем. Друга причина за угасения фитил е, че термодвойката се е счупила.
 • Водата не се нагрява. Това означава, че топлообменникът е повреден. Тук няма да е възможно да го поправите - само замяна.
 • Прегряване, придружено от шум. Необходимо е да се провери радиаторът - ако е запушен с продукти от горенето, почистете го.
 • Теч на топлообменника - смяна.
 • Запалителната искра не се включва. Подмяна на контролера на пламъка.

Експертите не съветват да извършвате ремонти сами - особено за начинаещи, свържете се със сервизния център.

Обща информация, Характеристики на продукта, 1 Бележки по документацията

Страница 3

 • Картина
 • Текст

3

Инструкции за работа MAG pro 835292_02

Главна информация

Устройствата MAG pro са готови за свързване. Те трябва само да бъдат свързани към тръбопроводите и системата за димните газове. Те служат за подаване на топла вода към един или повече кранове, като мивки, душове и вани. Устройствата трябва да бъдат свързани към димоходна система (комин) с естествена тяга. Те са оборудвани с пиезоелектрически запалител, който не се нуждае от поддръжка за пилотната горелка. Всички газови проточни бойлери са оборудвани със сензор за преобръщане на тягата (понякога наричан още сензор за изпускане на продуктите от горенето в помещението), който прекъсва подаването на газ към горелката в случай на неизправност в газопровода. Устройствата могат да бъдат адаптирани към вида на наличния газ.За да преобразувате устройството в различен тип газ, свържете се със сертифициран от Vaillant специалист от специализирана лицензирана компания.

След инсталирането инсталаторът отбеляза точното обозначение на вашето устройство в ръководството за инсталиране в таблица. 10.2 "Задаване на параметри в зависимост от вида на газа".

Отличителни характеристики на продукта

Максималната производителност на устройството може да бъде безкрайно регулирана в зависимост от нуждата чрез предварително задаване на мощността. Тези характеристики предоставят на потребителя следните предимства: - Устройството консумира само толкова газ, колкото

наистина се изисква в момента.

- Използването на смесители с термостати и

смесители с един лост са възможни без ограничения.

1 Бележки

да се

документация

Следните инструкции са предназначени като ръководство за цялата документация. Други документи се прилагат заедно с тези инструкции за експлоатация и монтаж. Ние не поемаме никаква отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции.

Съвместно валидна документация

За професионалисти: - Инструкции за монтаж

№ 835292

Други инструкции се отнасят и за всички използвани резервни части и аксесоари.

1.1 Съхранение

документация

Съхранявайте тези инструкции за експлоатация и всички придружаващи документи, така че да са лесно достъпни, когато е необходимо. Когато премествате или продавате устройството, предайте документацията на следващия собственик.

1.2 Използвани

символи

При работа с устройството спазвайте инструкциите за безопасност в настоящите инструкции за експлоатация!

Опасно!

Непосредствена опасност за здравето и живота!

Внимание!

Потенциално опасна ситуация за оборудването и околната среда!

Забележка!

Полезни съвети, информация и инструкции.

• Символ, че е необходимо действие.

1.3 Тип

устройства

Можете да определите вида на инсталираното устройство въз основа на обозначението в раздел 10 „Технически данни“ в ръководството за инсталиране, което инсталаторът записва след завършване на инсталацията.

Главна информация

Отличителни характеристики на продукта

Бележки по документацията 1

Няма изображение, покажете текстова версия

Гейзер Vilant - Методи за ремонт и поддръжка

___________________________________________________________________________________________

 • Високоговорители Vaillant - Отстраняване на неизправности

Счупи се гейзерът Vaillant Atmomag 11-0 / 0 xz pro. По време на работа на пилотен пламък се издава силен шум. Много подобен на звука на газ, преминаващ през тесен отвор. Какво може да бъде? Намерете отвора за всмукване на въздух на пилота и го покрийте с фолио. Работи колоната Vilant 14. Наскоро спря да се включва. Смених батериите, но не помогна. Какво може да бъде? Първо проверете мембраната. Ако с нея всичко е наред, проверете електротехника за окисляване. Започнете с батериите и си проправете път през всички проводници и съединители към микропревключвателя. След 5 месеца успешна работа гейзерът Vaillant Mag 14-0 / 0 rxi спря да се включва. Батериите са нови. Как да бъда? Причината може да е всякаква. На първо място, може да има проблеми с мембраната. Когато водният поток се отвори, е необходимо да се уверите, че плочата се отдалечава от микропревключвателя. Ако е така, тогава с мембраната всичко е наред. След това проверете контактите в микропревключвателя, проводниците и батериите. Вижте дали имате ключ в долната част на уреда. Може би проблемът е в него. Възможно е също така да има някакви съединители вътре в бойлера. Ти също ги провери. Следният проблем се случи с моя газов бойлер Vilant. Когато отворя крана за подаване на топлина и вода, той започва да работи, но не се изключва. В този случай се наблюдава непрекъснато повишаване на температурата. За да спра това, трябваше да извадя батериите от отделението.След като инсталирах батериите обратно, докато кранът за вода беше затворен, устройството продължаваше да работи. Какво може да бъде? Най-вероятно имате дефектен микропревключвател, също така е възможно мембраната да се е счупила. За да разрешите проблема си, трябва да се свържете със специалистите по обслужване. Можете ли да ми кажете дали е възможно да конфигурирате колоната така, че соленоидният и механичният клапан да се отварят едновременно? Освен това искам да настроя механичния клапан, без да докосвам соленоидния клапан. Просто ми се струва, че соленоидният ми клапан се отваря по-рано от механичния. Клапанният механизъм. След като кранът за подаване на топла вода се отвори, мембраната на водния блок се огъва и започва да притиска стеблото. Този прът се притиска към микропревключвателя и газовият клапан на горелката се отваря. Токът се подава към блока за управление. Това е последвано от искра за 7 секунди. След 2-3 секунди от началото на подаването на вода от блока за управление се изпраща сигнал към соленоидния клапан, който се отваря. Щом се появи пламък, искрата спира. Тоест, трябва да проверите водния блок и момента, в който е включен микропревключвателят. Може би проблемът е в контактите. Имам инсталиран газови проточен бойлер Vaillant Mag OE 11-0 / 0 xz. Вече 2 дни виси на стената. Но запалването се случва само когато регулаторът, отговорен за температурата на водата, е настроен на максимален режим. Ако го завъртите дори леко в другата посока, устройството се изключва незабавно. И не включвайте, докато регулаторът не бъде върнат на мястото си. Какво може да бъде? Вероятно имате проблем с налягането на водата. Твърде малък е. Също така е възможно кранът да е запушен с отломки или като всяко място в тръбата или връзката. Преди 2 месеца инсталирах газов бойлер Vilant с мощност 11 kW. Всичко беше в ред до вчера вечерта, когато спря да свети. В този случай щраканията на пиезото се чуват. Струва ми се, че при отваряне на клапана за подаване на вода не се подава газ. Прав съм? Имате ли добри батерии? Възможно е те да са достатъчни, за да дадат искра, но не достатъчно, за да отворят соленоидния клапан. Кажете ми, разрешено ли е да инсталирате газови бойлери Vaillant Atmomag OE 14-0 / 0 в банята? Препоръчително е да инсталирате газови бойлери в кухнята. Като правило именно тази стая отговаря на всички изисквания. Първо, той има необходимия въздушен поток. Тя трябва да циркулира свободно в пространството. За това се правят дупки в долната част на вратата. Предимството на кухнята е наличието на вентилационен канал и възможността за вентилация през отворен прозорец. Не винаги е възможно да се осигури постоянен приток на чист въздух в баните, особено по време на работа на уреда. Второто изискване се отнася до площта на помещенията. Не трябва да е по-малко от 7 кв. м. Площта на стандартните бани е малка. Какви са изискванията за водоснабдяване и газоснабдяване? При недостатъчно налягане (по-малко от 0,5-0,35 бара), газовата колона или просто няма да работи, или ще прегрее, което ще съкрати експлоатационния й живот. Можете да разрешите проблема с ниското налягане на водата, като използвате специална помпа. Тъй като условието за работоспособността на „потока“ е интензивно водно налягане, максималното налягане на входа може да бъде доста високо - 13 бара. За газ е дадена характеристика на номинално налягане от 13 бара. Какво е контрол на газа? Това е допълнителна мярка за безопасност за газовия бойлер Vaillant Mag 14-0 / 0 rxz, благодарение на който можете да избегнете изтичане на газ, ако пламъкът на горелката изгасне или някой случайно завърти регулатора на мощността. Има два вида управление на газа: единият е предназначен за бойлери с пиезо запалване и работи от термодвойка. Благодарение на него горивото се подава към горелката само ако потребителят задържи бутона за запалване или копчето за подаване на въртящ се газ за няколко секунди. Ако случайно завъртите копчето, термодвойката няма да работи, което означава, че пламъкът на горелката няма да се запали. Вторият тип е управлението на йонизационния пламък. Използва се само в оборудване с електрическо запалване. Към запалителя е прикрепен специален електрод, който предотвратява нежеланото запалване на основната горелка. Той следи нивото на електропроводимост на пламъка.При изгаряне на газ се образуват голям брой свободни електрони и йони, които се привличат към електрода на запалителя. При тяхното движение се генерира ток, достатъчен за отваряне на клапана за подаване на гориво към горелката. Ако няма достатъчно енергия, основната горелка няма да се стартира. Работа и поддръжка Автоматизацията на газовите бойлери Vaillant Mag OE 11-0 / 0 xz е напълно хидравлично управлявана. Запалителят е постоянно включен. Работата на автоматизацията зависи от скоростта на протичане на водата през водния блок. За да се запали колоната, копчето за управление трябва да бъде поставено в положение „запалване“. В този случай тласкачът на оста на дръжката смазва соленоидния клапан. След това е необходимо да се натисне пиезоелектричният елемент, докато в горелката за запалване се появява искра, от която пламъкът се запалва. След 10-20 секунди можете да превключите дръжката в работен режим. В този случай можете да изберете режим "лято" или "зима". Пламъкът от пилота загрява термодвойката. През него се генерира напрежение от около 30 миливолта. Това е достатъчно, за да може соленоидът да поддържа клапата компресирана. В този случай газовият агрегат е в изправност. Колоната Vilant е в режим на готовност, докато кранът за подаване на топла вода се отвори. Веднага след като водата започне да тече през водната единица, прътът се движи под негово влияние и отваря клапана, подаващ газ към горелката. Работещ запалвач запалва основната горелка и загрява водата. След спиране на потока вода водната единица се връща в първоначалното си състояние. Вентилът се затваря и горелката изгасва. В този случай запалителят продължава да гори. Колоната се състои от следните възли - Тягов прекъсвач; топлообменник; горелка, снабдена с релса за подаване на газ и дюзи; газов агрегат; водна единица; термодвойка; пилотна горелка. В този случай блоковете за газ и вода трябва да бъдат разглобени и, ако е необходимо, те могат да бъдат ремонтирани. За ремонт е необходимо да се демонтира външната обвивка, след което може да се извърши проверка. За да го демонтирате, развийте крепежния винт, разположен под долната дръжка. Ако плътността е нарушена, това може да се случи поради факта, че топлообменникът е изгорял или ръждясал. Също така уплътненията и маслените уплътнения на водния агрегат могат да се износят. Еднократните случаи, когато газовата горелка не се е изключила след затварянето на крана за подаване на вода, може да се дължат на врящата вода в топлообменника. Това е възможно при лош топлообмен. Там се получава изпаряване и отделянето на гореща пара може да разтопи някои части на водния блок. Много е лесно да замените оригиналните части на топлообменника. Има моменти, когато газовата ръкохватка е монтирана в положение на запалване, докато след натискане на пиезоелектрическия елемент запалителят не светва. В тази ситуация запалителят може да се запали с кибрит или запалка. Това се дължи на неправилен монтаж на свещите. Той също може да бъде замърсен. Много рядко се получава отказ на пиезоелектричен елемент. Можете визуално да проверите наличието или отсъствието на искра. Свещта се почиства лесно и електродът е достатъчно лесен за поставяне в желаното положение. Понякога се случва следната неизправност. След запалването на горелката за запалване, след известно време, необходимо за загряване на термодвойката (копчето се завърта в работно положение), запалителят изгасва. Това може да се дължи на повреда на соленоидния клапан на газовия агрегат. Той може да окисли контактите между самия клапан и термодвойката. Също така е възможно самата термодвойка да е счупена или термостатът на системата за контрол на газа. Този термостат е споен с проводници към термодвойка и може да бъде проверен чрез късо съединение. Също така е необходимо да се провери дали вентилът на самия газов агрегат работи. Ако разглобите клапана на газовия агрегат, там можете да намерите пластмасова цилиндрична част с жлеб за движение по оста. Ако този жлеб е износен, клапанът няма да работи правилно. Друга честа повреда на газовия бойлер Vilant.Когато запалителят е включен и газовият кран е настроен на работен режим (летен или зимен режим), след отваряне на водата, основната горелка не се запалва. Възможни са следните причини: повреда на водния блок, запушване на филтъра или тръбата вътре, мембраната също може да бъде повредена. Водната единица също има следния проблем. Стъблото, действащо върху газовия клапан, може да се забие в горно положение поради счупен клапан на водния поток. Трябва да обърнете внимание на малкия език на мембраната. Неговата функция е да включва плавно газа в момента, когато клапанът за подаване на вода е отворен. Това се постига чрез увеличаване на пламъка за няколко секунди. В същото време, когато кранът се затвори, той незабавно гаси горелката. Ако този език не прилепва плътно към долната половина на водната единица, т.е. не покрива прохода на тръбата на Вентури, тогава врящата вода ще влезе в него при следващото отваряне на крана. Тази повреда може да бъде отстранена чрез ремонт на водната единица или чрез инсталиране на нова. Ако гейзерът Vaillant Atmomag 11-0 / 0 xz pro изгасне, най-вероятно топлообменникът е запушен от сажди. Възможно е също лошо течение или слаб приток на чист въздух в стаята. Ако газът се консумира около 2 кубически метра на час, в помещението трябва да тече около 25 кубически метра въздух. Ако устройството е инсталирано в малка стая, където няма достатъчно вентилация, то ще се изключва периодично. За да премахнат проблема със спонтанното изключване, работниците на газ могат да направят късо съединение на сензора на системата за контрол на газа. Забранено е. Когато бойлерът се запали, може да се чуят пукащи звуци. Това се случва, ако пилотните дюзи са запушени. Това може да се случи и ако газовият филтър на запалителя е запушен. Или пламъкът е твърде малък, за да достигне работещата горелка. Съответно запалването ще се случи само когато газът запълни цялата камера. При запалване той експлодира, издавайки характерен звук. За да се избегне това, е необходимо да се извършва технически преглед на устройството поне веднъж годишно. Някои хора използват устройството в продължение на много години и не извършват проверка - това е грешно. За да обслужвате устройството, то трябва да бъде напълно демонтирано. Хеликоптерът трябва да се почисти от мръсотия и прах. Топлообменникът се почиства от сажди. Също така е важно да почистите горелката и пилотната дюза. Газовият агрегат е смазан, а водният агрегат се промива с вода. Мембраната трябва да се провери и при необходимост да се подмени.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Газов бойлер Electrolux Имам инсталиран високоговорител Electrolux GWH 275 SRN. Апартаментът е нает и когато се обадих, ремонтът още не беше завършен. Трябваше да го попълня. По време на ремонта ...

Гейзери Ariston Отгоре гейзерът Ariston има изход за свързване към коминната система, за да осигури задължителното отстраняване на продуктите от горенето извън дома. Основната задача ...

Газова колона Vector Колоната Vektor Lux Eco светва, но след известно време спира да работи. Има няколко причини за това поведение на газовата горелка. Ето някои от тях. Лошо ...

Газови бойлери Oasis Използвам газов бойлер Oasis 20 kW от две години и половина. След около 6 месеца работа започнаха проблеми с него. В зимен режим ...

Газов бойлер Bosch Използваме газов бойлер Bosch W 10 kb. В паспорта пише, че страната на произход е Германия. Тя работи повече от 10 години и при нея не са наблюдавани проблеми. Имаше само ...

Газови бойлери Junkers Имам инсталиран газов бойлер Junkers WR 275. Настройвам подаването на газ и налягането на водата с помощта на регулаторите. Освен това го настроих така, че водата да се подава на 45 градуса. Днес ...

Разбивка на газови бойлери Vaillant

Дори и най-надеждното оборудване се износва, разпада, изисква превантивна поддръжка и ремонт. Газовите бойлери Vaillant не са изключение.За да не предизвиква неизправности, потребителят трябва да знае как да борави с устройството. За да се запознаете с устройството и принципа на действие, комплектът съдържа подробни инструкции. Често срещани проблеми:

 • Фитилът не гори. Сигналът за дим трябва да е счупен. Ще трябва да се преоблечем. Друга причина за угасения фитил е, че термодвойката се е счупила.
 • Водата не се нагрява. Това означава, че топлообменникът е повреден. Тук няма да е възможно да го поправите - само замяна.
 • Прегряване, придружено от шум. Необходимо е да се провери радиаторът - ако е запушен с продукти от горенето, почистете го.
 • Теч на топлообменника - смяна.
 • Запалителната искра не се включва. Подмяна на контролера на пламъка.

Експертите не съветват да извършвате ремонти сами - особено за начинаещи, свържете се със сервизния център.

Принцип на действие

Vaillant загрява около четиринадесет литра вода в минута. Те често се използват за монтаж в жилищни сгради и апартаменти.

Схемата на тяхната работа е съвсем проста.

 • Топлообменник.
  Това е плоча от тип елемент, който се намира близо до горивната камера. Водата, която се подава през топлообменника, преминава през тръбата, по това време тя се нагрява от стените на камерата.
 • Горелка.
  Той има важна функция за осигуряване на горене в камерата. Елементът обикновено е направен от неръждаема стомана, но някои модели могат да използват хром-никелова сплав. Има два вида горелки - с постоянна мощност и модулиращи. В първия няма автоматично регулиране на отоплението. Но можете лесно да го поставите на панела, тогава устройството ще поддържа температурата самостоятелно. Модулиращите могат автоматично да реагират на промените в работата. Много модели имат температурен детектор, който може да регулира мощността до постоянна температура.
 • Горивната камера.
  Това е така нареченият агрегат, който е предназначен за изгаряне на гориво. Устройството може да съдържа два вида от тези елементи: отворени и затворени. Отворена е структура от отворен тип, вътре в която се получава изгаряне на газ. Въздухът, който поддържа пламъка, идва от стаята. В устройство от такъв план се използва естествена тяга, поради което трябва да се монтира комин. Closed има по-висока ефективност. Той може да бъде от турбокомпресор, като същевременно фиксира части, които могат да създадат изкуствено сцепление. В такива устройства са представени комини с коаксиален тип.
 • Запалителна система.
  За да стартирате устройството, трябва да запалите горелката. Системата за пиезо запалване работи чрез преобразуване на механично действие в искра. Когато високоговорителят се включи, на корпуса се натиска бутон и се активира пиезоелектричният елемент. Тази част генерира искра, която запалва не само поялника, но и централната горелка. Моделите с електронно запалване са най-удобни за използване; отварянето на крана е достатъчно за стартиране на колоните.
 • Автоматизация.
  Газовите бойлери са оборудвани с автоматизация, което прави използването им просто и удобно. Тези елементи включват сензори за тяга, детектори за контрол на водното налягане, термодвойки, хидравлични клапани.

Рейтинг
( 2 оценки, средно 4 на 5 )

Нагреватели

Фурни