Отоплителни тръби: кратък преглед на материалите и видовете окабеляване

Най-добра цена за отопление
Отоплението е най-важният инженерен раздел, без който комфортният живот във вилата е невъзможен. Отоплението на частна къща трябва да се прави правилно и това е страхотно изкуство. Необходимо е да имате познания за много тънкости и нюанси, за да не правите грешки. Такива знания могат да бъдат предоставени само от комплекс от теория и практически опит.
Ако имате въпроси относно организацията на правилното отопление на частна къща и се нуждаете от консултация на инженер, тогава се обадете или ни пишете. Специалистите с удоволствие ще отговорят на въпроси и ще изяснят нюансите, които ви интересуват.

Избор на отоплителна система

Изборът на отоплителна система за вила не е лесна задача. Има много плюсове и минуси, които трябва да се предвидят. В този случай е необходимо да се разгледат и анализират следните параметри:

 • Наличност на гориво
 • Надеждност - използваните технологии трябва да бъдат изпитани във времето
 • Разходите както за самата отоплителна система, така и за нейната експлоатация и поддръжка
 • Разпространението на технологиите, върху които е изградено отоплението на къщата, и наличието на специалисти за редовна поддръжка
 • Поддържане
 • Външен вид и съвместимост с дизайна
 • Индивидуални желания и тяхната осъществимост, без да се жертва цялостното качество на отоплителната система

Освен това се опитахме да разкрием основните нюанси, познаването на които ще ви помогне да направите информиран избор. Ако имате някакви въпроси, винаги можете да се свържете с нас за съвет.

Видове отопление в частна къща

Всички отоплителни системи могат да бъдат класифицирани според следните параметри:

По вид гориво

В зависимост от консумираното гориво отоплителните системи, инсталирани в частни селски къщи, могат да бъдат от следните видове:

 • Газ (основен или втечнен газ)
 • Електрически
 • Твърдо гориво (дърва за огрев, дървени стърготини, пелети, въглища и др.)
 • Течно гориво (дизелово гориво, отработено масло и др.)
 • Геотермални - системи, базирани на възобновяеми (алтернативни) енергийни източници

Всички те имат свои собствени предимства и недостатъци. Природният газ е оптималното гориво за Москва и Московска област. Ако селска къща има възможност да се свърже с газопровод, тогава можете да изберете тази опция без колебание.

По вид охлаждаща течност

Въз основа на типа, използван в отоплителния кръг на охлаждащата течност, отоплението на къщата може да бъде от следните класове:

 • Вода
 • Въздух
 • Парна
 • Комбинирано - комбиниране на няколко вида охлаждаща течност

В Москва и Московска област най-често срещаният тип отопление е използването на водни отоплителни системи. Ще се спрем на тях по-подробно.

Изчисляване на обема на охлаждащата течност

Жителите на жилищни сгради не трябва да знаят за обема на охлаждащата течност в системата, но в частните къщи това знание е много важно:

 1. Първо, разширителният резервоар се избира в зависимост от обема на отоплителната система. Превишаването на необходимите размери не заплашва нищо особено, но твърде малкият резервоар ще доведе до постоянно преливане на охлаждащата течност и ще трябва да се долива редовно.
 2. На второ място, в селските къщи е много трудно да се поддържа стабилен температурен режим за отопление, а когато се използват котли на твърдо гориво, това е невъзможно. Невъзможно е да оставите отоплителната система в запълнено състояние по време на замръзване, поради което единственото решение на проблема ще бъде незамръзващите охлаждащи течности.Тъй като тяхната цена директно зависи от обема на охлаждащата течност, тогава обемът на системата трябва да бъде известен.

Има два начина за определяне на обема на отоплителната система, без да се използват сложни методи за изчисление и нормативни документи:

 1. Първият метод е възможен, ако преди запълване на отоплителната система от затворен тип се установи връзка към водопровода чрез джъмпер. Напълно източена верига (без охлаждаща течност и въздух) се пълни с вода със затворени кранове и клапани. Количеството вода, изразходвано за пълнене на отоплителната система, може да се определи от брояча, инсталиран на водоснабдителната система.
 2. Вторият метод е да се промие системата през подходящия клапан и да се замести всеки съд, чийто обем е известен, под водата за изливане. При такова измерване на обема на охлаждащата течност е необходимо да се отворят вентилационните отвори на всяко отоплително устройство, така че водата да не остава в тях и да не води до грешки в измерването.

Изчисляване на системата за отопление на дома


За да сте точно сигурни, че отоплителната система на вашата вила ще функционира правилно, е необходимо да се извърши проектирането. Но ако вилата е малка, тогава дизайнът може да бъде пропуснат. В този случай е необходимо да се извърши инженерно изчисление на топлинните загуби.

Същността на изчислението се свежда до определяне на необходимата топлинна мощност. Той характеризира количеството топлина, което трябва да бъде пренесено във всяка отопляема стая във вилата. Необходимата топлинна мощност съответства на топлинните загуби. Загуби на топлина - количеството топлина, което напуска селска къща през ограждащите я конструкции (термична верига).

Изчисляването на топлинните загуби се извършва за всяка отделна стая и вила като цяло. На негова основа се избира отоплителен котел и се избират радиатори или други отоплителни устройства.

Има опростена методология, която ви позволява да изчислите приблизителната топлинна мощност, необходима за всяка стая в крайградска частна къща. За да направите това, площта на стаята се умножава по 100-130 W (в зависимост от това колко външни стени има). Този метод обаче дава приблизителни резултати, които не отчитат редица фактори.

Има специални формули за прецизно изчисление. Първо се определя термичното съпротивление R (в m2 * C / W). Тя е равна на съотношението на дебелината на защитните конструкции (в метри) към тяхната топлопроводимост. Това е таблична стойност.

Материал Дебелина R
Тухла 0,8 m 0,6
0,7 m 0,5
0,6 m 0,4
0,3 m 0,2
Влезте 0,3 m 0,6
0,2 m 0,5
Греди 0,2 m 0,8
0,1 m 0,4
Изолирана рамка 0,2 m 0,7
Пенобетон 0,3 m 0,7
0,2 m 0,5
Гипс 0,03 0,04
Таван или тавански етаж 1,4
Дървен под 1,9
Дървена двойна врата 0,2

След това формулата се прилага за изчисляване на количеството топлинни загуби (във ватове), които възникват през топлинната верига:

Q = S * (Tvn-Tnar) / R

S - площ на отопляемото помещение,

Tvn - необходима стайна температура,

Tnar е минималната външна температура през най-студения период от годината.

Топлинната енергия също се консумира чрез вентилация (както естествена, така и принудителна). Количеството му се изчислява по следната формула:

Q = c * m * (Tvn-Tnar)

m е масата на въздуха в помещенията (произведението на общия обем на помещенията и плътността на въздуха, c е неговият топлинен капацитет, който е 0,28 W / kg * C).

За да се изчисли необходимата обща топлинна мощност, е необходимо да се добави количеството топлинни загуби през стените, пода, покрива и през вентилацията. Получената сума се умножава по коефициент 1,3.

В допълнение към топлинното изчисление може да се извърши и хидравлично изчисление. Той служи като основа за избор на диаметри на тръбите и параметри на помпените групи. Това изчисление е част от проекта за отопление.

Циркулация на отоплителна среда

В зависимост от метода на преместване на охлаждащата течност през тръбите, отоплението на къщата може да бъде проектирано по два начина:

Вариант с принудителна циркулация на охлаждащата течност


За отоплителна схема на частна къща с принудителна циркулация в отоплителната система трябва да бъде инсталирана циркулационна помпа. Той осигурява движението на нагрятата течност през тръбите към радиаторите. В този случай не се изисква наклон на линиите. Когато радиаторите са инсталирани в системата, е необходимо да се монтират кранове на Mayevsky върху тях, за да се изместят въздушните брави. Охладеният топлоносител се връща обратно в котелното през връщащия контур.

Предимствата на опцията с принудително движение на охлаждащата течност са:

 • Висока скорост на движение на охлаждащата течност. В резултат на това течността в обратната верига практически не се охлажда. Това ви позволява да оптимизирате използването на гориво или електричество (в зависимост от вида на котела)
 • Възможността за регулиране на температурния режим на всяко от отоплителните устройства
 • Минимизиране на вътрешния участък на тръбите без намаляване на съпротивлението на средата в линиите

Версия с естествена циркулация на отоплителната среда


Други използвани наименования за тази система, изградени въз основа на тази опция, са гравитационни, конвективни. Отопление на частна къща с естествена циркулация на охлаждащата течност - икономичен вариант

Принципът на действие е следният. При нагряване плътността на водата намалява. Следователно горещата вода в захранващата верига се принуждава нагоре от по-тежката охладена вода в обратната верига.

За да се предотврати воден чук поради увеличаване на обема (и в резултат на това налягането на охлаждащата течност в системата), в горната част на системата е монтиран разширителен резервоар. В резултат на това повече отопляеми слоеве влизат в радиаторите, а охладената охлаждаща течност влиза в котела по обратната верига.

В допълнение към принципа на конвекция, гравитационният принцип работи и в тази отоплителна схема за частна вила. За това се прави лек наклон във входящата верига от щранга към отоплителните устройства, засилвайки движението на охлаждащата течност от гравитацията. Съответно, връщащата верига осигурява наклон към котела.

Този метод има няколко предимства:

 • Ниска цена
 • Не е необходима циркулационна помпа, която се нуждае от захранване. Това позволява отоплителна система, независима от електричеството (при условие, че се използва подходящ котел)

Основните недостатъци на такава отоплителна система са, че веригата с естествена циркулация на охлаждащата течност има ниско ниво на комфорт и надеждност.

Пълнене и стартиране на затворена отоплителна система

Отоплителната система с принудителна циркулация има няколко ключови характеристики:

 1. При работа на система, оборудвана с отоплителен котел и циркулационна помпа, винаги се получава налягане, надвишаващо атмосферното налягане.
 2. Преди да пусне системата в експлоатация, системата се подлага на изпитване под налягане, при което стойността на налягането надвишава работната единица и половина пъти. Кримпването е особено важно за подово отопление, което се полага в замазка. Важно е подовото отопление да бъде кримпвано от специалист.

Преди да излеете охлаждащата течност в затворена отоплителна система, трябва да вземете предвид тези фактори и да обмислите технологията за извършване на работата.

В сгради с централно водоснабдяване проблемът с изпитването под налягане се решава по много прост начин. За това отоплението е свързано към водопровода с помощта на мост и е изпълнено с постоянно наблюдение на налягането върху манометъра. Когато системата е под налягане и се проверява за течове, излишната вода се източва през клапан или въздушен клапан.

Съвсем различен е въпросът дали водата се излива в отоплителния кръг ръчно или като топлоносител се използват различни версии на антифризните състави. Преди да излеете охлаждащата течност в затворена отоплителна система, в повечето случаи е достатъчно да вземете помпа, която ви позволява да напълните охлаждащата течност и да херметизирате веригата. Помпата е свързана чрез клапан, който се затваря при достигане на необходимото налягане.

Пълненето на системата обаче може да стане без помпа. За да изпомпате 1,5 атмосфери в системата, можете да се възползвате от факта, че тази стойност съответства на 15 метра воден стълб. Като се имат предвид тези знания, преди да напълните затворена отоплителна система с охлаждаща течност, можете да разрешите проблема по най-простия начин - свържете подсилен маркуч към клапата за изхвърляне, повдигнете го на височина от 15 метра и го напълнете с вода.

Подмяната на охлаждащата течност в отоплителната система на селска къща може да се извърши с помощта на разширителен резервоар. Този елемент е проектиран да получава излишна течност по време на термично разширение. Мембранният резервоар е конструкция, в която има две кухини, разделени от подвижна мембрана. Една част от резервоара получава охлаждащата течност, а втората съдържа въздух. Също така всеки резервоар е снабден със зърно, с което можете да повишавате или понижавате въздушното налягане.

Запълването на отоплителната система с вода с помощта на резервоар се извършва, както следва:

 1. Първо, целият въздух се отстранява напълно от резервоара, за което просто трябва да развиете зърното. Налягането в стандартните резервоари е 1,5 атмосфери.
 2. Водата се излива в системата. Не се изисква пълното пълнене на резервоара - обемът на въздуха трябва да бъде около 1/10 от общия обем на охлаждащата течност в системата.
 3. Въздухът се изпомпва в резервоара с всяка ръчна помпа. Налягането се следи непрекъснато чрез манометър.

Методи за полагане на отоплителни тръбопроводи

В отоплителната система на вила тръбите могат да бъдат положени по два начина:

Отворен начин за полагане


В този случай те се полагат по стените, успоредно на первазите. По цялата им дължина те са в полезрението.

Предимствата на този метод:

 • Достъп до тръби без демонтаж на конструкции
 • Ниски топлинни загуби
 • Лесна отоплителна инсталация

Основни недостатъци:

 • Тръбопроводът често разваля външния вид на помещенията, не се вписва в дизайна
 • За да се избегне увисване и деформация, не могат да се използват всички видове тръби.

Скрит начин на полагане


Тръбата е зазидана в стената, в пода или украсена с външен материал.

Основните предимства на скритите тръбопроводи:

 • Способността да се скрият магистралите, така че да не развалят интериора
 • Възможността за използване на тръби, изработени от съвременни материали

Сред недостатъците са:

 • Достъпът до тръби е труден, ако е необходимо за техния възможен ремонт, подмяна на отделни участъци, премахване на аварийни ситуации
 • Поради големите топлинни загуби на линията е необходимо да се изолира

При трасиране по скрит начин трябва да се използват само надеждни и доказани тръби. Най-добрият вариант са омрежените полиетиленови тръби.

Напълването на охлаждащата течност с този метод трябва да се извършва само след хидравлично изпитване на отоплителната система.

Основни правила за монтаж на отоплителни тръбопроводи

Трябва да се помни, че трасето на тръбопроводите се извършва след инсталирането на всички отоплителни устройства на избраните места. Оптималната последователност на сглобяване е както следва:

Маркиране на преминаването на отоплителни тръби

По-добре е да направите това предварително, преди инсталирането. В процеса на маркиране, като правило, се разкриват трудности при монтажа, които са причинени от архитектурните и строителни характеристики на вилата. Познавайки ги, можете да се подготвите предварително за тяхното решение или да промените пътищата на маршрутите.

Най-често маркировките за преминаване на магистрали се нанасят върху стените. В някои случаи те могат да бъдат изпълнени на пода, но в този случай могат да бъдат заменени от хора, преминаващи през помещенията.

Направяне на необходимите технологични дупки и строб

Също така е по-добре да завършите този етап предварително по цялата предна част на работата. По време на маркировката се определят местата на необходимите отвори и преминаването на строб.

Жлебовете могат да бъдат изрязани с преследващ фрез. Ако този инструмент не е там, те първо се маркират с мелница и след това се издълбават с перфоратор.

Топлоизолация на тръби

Това трябва да се направи, ако маршрутът е скрит. Основната цел на изолацията е да предотврати загубата на топлина и да увеличи ефективността на системата като цяло.

Изолацията се извършва със специален топлоизолатор, който е направен за диаметъра на тръбите. Поставя се върху тръбите на ръка, на мястото на монтаж. Най-ефективният и издръжлив е топлоизолаторът на гумена основа. Но цената му също е по-висока в сравнение с аналозите.

Полагане и фиксиране на тръби върху строителни конструкции

Тръбите трябва да бъдат обезопасени не само с отворени, но и със скрито окабеляване на отоплителната система на частна вила.

При отворено окабеляване тръбите са прикрепени към стените със специални скоби. Като крепежни елементи се използват самонарезни винтове или пирони (в зависимост от материала на стените).

Ако се извършва скрито окабеляване, тогава тръбите се фиксират към стената в жлебове или към пода със специални скоби или щампована лента. Ако линията се състои от няколко тръби, например, идващи от колектора, тогава те трябва да бъдат закрепени в бримки. Крепежните елементи, които се използват в този случай, са еднакви.

Връзка към отоплителни устройства

В зависимост от конструкцията на радиатора, тръбите могат да бъдат свързани към него или директно, или чрез мултифлекс. Във всеки случай за свързване се използват свързващите фитинги, които се доставят в комплекта.

С колекторно окабеляване в отоплителната система на частна къща връзката се извършва не само към отоплителни устройства, но и към подови колектори. Както в предишния случай, свързването се извършва с пълни свързващи фитинги.

Хидравлични и пневматични тестове

Това е необходим компонент на инсталационната работа. По време на тяхното изпълнение системата се пълни с вода или въздух. След това с помощта на специална помпа или компресор в него се създава излишно налягане (~ 1,5 работника при изпитване с вода). Един час по-късно се вземат резултатите - не трябва да има спад на налягането.

Ако по време на теста има спад на налягането в системата, тогава се установяват течове. След това се работи за отстраняване на причините за теча. След това отново се извършват хидравличните тестове на системата.

Уплътнителни отвори

Изливането на подовата замазка и запечатването на каналите със скрито полагане на тръби трябва да се извършва само след успешни хидравлични тестове. Това са общи строителни работи. Запечатването на преследването обикновено се извършва на ръка, най-често с мазилка.

Предимства и недостатъци на гофрирани стоманени тръби за отопление

Освен от неръждаема стомана, гофрираната тръба може да бъде изработена от пластмаса или чугун (продукти с външно оребряване). Пластмасовите гофрирани тръби не са най-добрият вариант като тръбопровод за преминаване на охлаждащата течност. В отоплителните системи те се използват по-често като допълнителна защита за основните комуникации, например преминаване в циментова замазка. Чугунените гофрирани тръби издържат добре на топлинни натоварвания, но постепенно се отдалечават на заден план поради голямото си тегло и сложността на монтажа.

Ето защо оптималният избор сред всички видове гофри ще бъде гъвкавите тръби от неръждаема стомана за отопление. Използването им има следните неоспорими предимства:

 • гофрирана тръба от неръждаема стомана е много лесна за огъване, тя не изисква допълнителни устройства и материали. Огъването на тръбата става без риск за целостта на стените, така че конструкцията може да бъде оформена в почти всяка форма. Благодарение на това свойство на гофрирането става възможно да се монтира отоплителна инсталация с минимум огъвания и фуги, което значително ще намали цената му;
 • неръждаемата стомана не корозира, което означава, че експлоатационният живот на такава система е няколко пъти по-дълъг от експлоатационния живот на тръбопровод, изработен от обикновена "черна" стомана. Освен това спадането на температурата и налягането също не е проблем за гофрирането на неръждаема стомана за отопление;
 • лекотата на монтаж е качество, което често привлича привърженици на гофрирани тръби за отоплителни тръби. Връзките се извършват с помощта на месингови фитинги с О-пръстени от различни материали. Когато ремонтирате определени участъци от тръбопровода, също няма да е трудно да замените елемента на системата;
 • когато се изисква мащабна работа, почти неограничена дължина на тръбата ще бъде значително предимство. Сортирането на неръждаемите гофри за отопление се извършва в намотки до 50 м. Това трябва да е достатъчно за монтажа на всеки тръбопровод, но по-дълги намотки също се произвеждат индивидуално.

Едно от най-важните предимства на гофрираните тръби е тяхната висока гъвкавост, благодарение на която можете да спестите от фитинги-завои.

Важно! Максималното работно налягане за неръждаемите гофри е 50Bar, критичното налягане е 250Bar. Нормалното работно налягане за горещи среди е 15 бара. Гофрирани тръби за отопление издържат на температури до 110 градуса съвсем спокойно, което е съпоставимо със свойствата на съвременните подсилени полипропиленови конструкции.

Както всеки друг продукт, гъвкавите тръби от неръждаема стомана за отоплителни системи имат някои недостатъци. Колко тежки са те, зависи от купувача:

 • малка устойчивост на удар. Ако гофриран тръбопровод от неръждаема стомана за отопление е монтиран в зони на къща или апартамент, където са потенциално възможни механични повреди, препоръчително е да се използва защитен кожух;
 • трудности при напускане. Почистването на гофрирани конструкции от прах е малко по-трудно от тръбите с гладки стени. Хигиенните процедури ще трябва да се извършват с четка, или дори по-добре, предварително, да се скрие гофрирането в защитна кутия или екран;
 • не е най-естетичният външен компонент. При разработването на модел на гофрирана метална тръба за отопление производителите обърнаха повече внимание на функционалността на продуктите, отколкото на външния им вид. Трудно можете да наречете тръбите от неръждаема стомана особено привлекателни, но за тези, които не са доволни от този недостатък, можете да предложите много начини да скриете отоплителната тръба.

Колектор (греда, вентилатор) отоплителен кръг

С колекторно окабеляване всеки нагревател е свързан към колектора с две линии - захранваща и връщаща.

Основното предимство на колекторното отопление е, че веригата ви позволява да регулирате температурата на охлаждащата течност на всяко конкретно отоплително устройство или във всяка от веригите на системата за водно подово отопление.

При използване на отоплителни тръбопроводи, изработени от съвременни материали (например, омрежен полиетилен или металопластика), няма тръбни съединения между колекторите и отоплителните устройства. Това увеличава надеждността на системата. В този случай не се притеснявайте от образуването на течове в кухините. Колекторната верига за отопление на частна къща се извършва само по скрит начин. Във вили този тип окабеляване се търси повече от други.

Изисквания

Техническите характеристики, които трябва да имат отоплителните тръби, се влияят преди всичко от условията на тяхната експлоатация.Нека да разберем при какви условия ще работи отоплителната система.

Температура

 • За системите за централно отопление то е ограничено от настоящия SNiP... В никоя инженерна система на жилищна сграда температурата не може да надвишава 95 С. В предучилищните заведения максималната граница на температурата е дори по-ниска: нито една отоплителна тръба или батерия не трябва да се нагрява над 37 С.

Междувременно в реалния свят: при определени условия охлаждащата течност все още може да попадне в радиаторите, заобикаляйки смесителната камера в асансьорния блок. Да, това е непреодолима сила; въпреки това теоретичният максимум, че е желателно да се разчита на параноично склонен собственик на апартамент, е 140 C.

 • В автономните отоплителни системи температурата обикновено не надвишава 75 - 80 градуса... Освен това отоплителните тръби с голяма дължина в замазката могат да изпълняват функцията на воден топъл под, за който са достатъчни 35 градуса.

Налягане

 • За централно отопление с топла вода нормата по време на отоплителния сезон е работно налягане от 4,5 - 5,5 kgf / cm2... При проектирането обаче е по-добре отново да се вземат предвид форсмажорни обстоятелства: в случай на неизправност на спирателните кранове или ниска квалификация на обслужващия персонал е възможен воден чук, който за кратко увеличава налягането до 20-25 атмосфери.
 • Тръбопроводите в автономните вериги изпитват много по-ниски натоварвания... За тях нормата е 1 - 1,5 kgf / cm2. Налягането е абсолютно стабилно: в затворена система воден чук с минимална предпазливост на собственика просто няма откъде да дойде.

Схема с две тръби

Отоплението на къща с двутръбна схема включва последователно свързване на радиатори. В същото време линиите са общи за всички отоплителни устройства.

Има две възможности за внедряване на двутръбна система:

Двойно преминаване (контур на Тихелман)


Движението на охлаждащата течност в предния и обратния кръг се случва в една и съща посока. Обратната верига започва с първия радиатор, а подаването завършва с последния. Правилното движение на охлаждащата течност се организира чрез избор на диаметъра на тръбопроводите. Използвайки контура на Тихелман, можете да постигнете равномерно отопление на помещенията.

Двутръбна задънена улица


Той се различава от предишния тип в многопосочното движение на охлаждащата течност в предния и обратния кръг и се състои от няколко клона (рамена). Последният радиатор във всеки клон е задънена улица. Обратната верига започва от този радиатор.

Двутръбна тупикова отоплителна система е по-трудна за изпълнение от преминаваща. Необходимо е внимателно изчисляване на хидравличния компонент на системата. Освен това е необходимо да се спазва равенството на натоварването на всяко рамо. Препоръчва се всяко рамо да се оборудва с не повече от пет нагревателни устройства.

Предимствата на двутръбните системи са ниската продажна цена и надеждността на работа (в сравнение с еднотръбните системи).

Сред недостатъците може да се открои - необходимостта от голям брой връзки за отоплителни тръби. Това значително намалява надеждността на системата и е особено важно при скритото полагане.

Освен това няма възможност за индивидуално регулиране на всеки нагревател поотделно, което често не позволява настройването на необходимата температура в определено помещение.

С двутръбното окабеляване линиите могат да бъдат положени, както отворени, така и скрити. В първия случай обикновено се използват медни или полипропиленови тръби, във втория - от омрежен полиетилен. Омрежен полиетилен се използва поради повишената надеждност на връзката тръба към фитинга.

Методи за свързване на радиатора

Основната задача при избора на отоплителна схема е да се определи правилният вариант, който оптимално съчетава ефективност и финансови разходи.За целта разработчикът има на разположение различни видове окабеляване, начини за включване на батериите, местоположението на техните входни и изходни тръби, местоположение спрямо котела, акумулатора или резервоара за съхранение.

Единична тръба

Еднотръбната връзка на радиаторите се счита за най-евтиният начин за отопление на помещенията; за нейното изпълнение топлината се подава последователно към всеки от нагревателите. От изхода на последния през връщането работната течност влиза в котела и след нагряване отново се изпраща към отоплителните радиатори, като прави кръгово циклично движение.

Еднотръбната система се използва широко както във високи сгради, така и в индивидуално строителство за отопление на вили и вили. Неговите предимства включват минималната консумация на материали, съществен недостатък е неравномерното нагряване - течността с най-ниска температура влиза в радиатора, най-последната във веригата.

Фиг. 2 Свързване на радиатори в еднотръбна система съгласно ленинградската схема

Различни инженерни решения, които се използват с еднаква ефективност в общинското и индивидуалното жилищно строителство, помагат за решаването на проблема с неравномерното отопление в еднотръбното окабеляване. Правилното свързване на отоплителните радиатори с еднотръбна система се състои в избора на една от двете популярни ленинградски схеми - с свързването на изходите отдолу или по диагонал.

В Ленинград последователната връзка на отоплителните радиатори се осъществява по следния начин: тръбопроводът минава в долната част на пода от изхода до входа на котела, като прави затворен контур и всички топлообменници са свързани паралелно към него през долните (горни) входящи и изходящи фитинги.

Свързването на радиатор с еднотръбна отоплителна система с байпас се използва широко в жилищни сгради и частни къщи; за неговото изпълнение се използват фитинги за входни и изходни батерии от едната страна, а между тръби за подаване и връщане (байпас на фиг. 9 вляво).

Фиг. 3 Хоризонтални опции за свързване на отоплителни батерии с двутръбна система

Двутръбна

Използването на две тръби помага да се отървем от основния недостатък, който има еднотръбната връзка - неравномерно нагряване на топлообменниците. В двутръбното окабеляване се използват два тръбопровода: първият подава топлоносителя към отоплителните устройства, а вторият работи в обратната линия, транспортирайки охладената течност до котела. По този начин температурата на последния в двутръбната система на топлообменника практически не се различава от параметрите на първия. Двутръбните тръбопроводи не се използват толкова често в общинското жилищно строителство, при индивидуалното строителство той има няколко възможности за свързване, основните от които са задънени и свързани.

В задънената версия радиаторните устройства се включват последователно от котела с подаващите и връщащите тръбопроводи, докато колкото по-далеч е разположен нагревателят, толкова по-дълъг е пътят, за да може топлоносителят да го достигне. Свързването на последната батерия във веригата става по най-дългия път - това води до факта, че топлообменниците се загряват неравномерно с това включване.

Еднотръбна схема ("Ленинград")

Еднотръбното разпределение на отоплението е остаряла схема, но понякога все още се използва. Използва една тръба, образуваща пръстеновиден контур. Радиаторите са свързани последователно към тази тръба. Чрез тази тръба охлаждащата течност се подава към радиаторите и през нея се връща обратно към котела.

Единственият плюс на "Ленинград" е ниската му цена. Съществен недостатък е различната температура на охлаждащата течност в радиаторите. Най-отдалечените от котела радиатори не се загряват достатъчно. За отопление в частни къщи в днешните реалности ленинградската схема на практика не се използва точно поради това.

Материали за отоплителни тръби

При разработването на система, в зависимост от метода на полагане на тръби, се избира техният материал. Това се дължи на неговото термично разширение и гъвкавост.

Например стоманените тръби могат да се монтират както отвътре, така и отвън. Препоръчва се полагането на омрежен полиетилен и металопластика по скрит начин. Отвореният начин за полагането им е нежелан, тъй като естетиката на интериора е нарушена поради значително увисване. Препоръчително е линиите от полипропилен да се поставят открито. В противен случай евентуални течове в ставите може да не бъдат открити навреме.

След това ще разгледаме по-подробно основните видове отоплителни тръбопроводи и ще изброим основните им предимства и недостатъци.

Омрежен полиетилен


Съвременните технологии за производство на тръби от този материал позволяват да се постигнат високи потребителски свойства. Тръбите, произведени чрез омрежване, са маркирани с PEX.

Водещи производители на XLPE тръби произвеждат пресови фитинги за тях. Те се кримпват с помощта на специален инструмент. Получените съединения са много издръжливи.

Ползи:

 • Гъвкавост, якост на опън, способност да се върне в първоначалното си състояние дори при тежка деформация
 • Възможност за издържане на високо налягане - до 10-12 атмосфери
 • Лесна инсталация на отопление при използване на тези тръби
 • Устойчив на високи температури и агресивна среда

Недостатъци:

 • UV уязвимост
 • Мекотата на покритието (това може да доведе до факта, че стените на тръбите ще бъдат изядени от мишки и плъхове). Ето защо такива тръби се използват главно във вътрешни комуникации. Препоръчително е да ги поставите в земята в метални черупки.
 • XLPE тръбите и фитингите са сравнително скъпи
 • Високата цена на инструмент за свързване на тръба към фитинг

Полипропилен


Това е лек материал, получен от петролни продукти. От него са направени както самите тръби, така и фитингите. Тръбите са свързани помежду си чрез запояване на фитинги.

Ползи:

 • Ниска цена
 • Устойчив на агресивни химикали
 • Лесно сглобяване
 • Евтин инструмент за запояване на връзки

Недостатъци:

 • Влошаване на свойствата поради излагане на слънчева светлина
 • Запалимост
 • Критичност към високата (над 70 градуса С) температура на охлаждащата течност
 • Ниска издръжливост

Монтажът на отопление в частна къща, използвайки полипропиленови тръби, се използва с отворено полагане на вътрешна отоплителна система.

Модерните полипропиленови тръби, за да се подобрят техните потребителски качества и надеждност, са подсилени. Подсилващи материали - фибростъкло или алуминий. Най-добрият вариант за отопление е полипропиленът, подсилен с фибростъкло.

Металопласт


Името на материала отразява неговата структура. Състои се от слоеве от полиетилен, алуминий и адхезивен слой. Тръбите, направени от този материал, се използват с месингови фитинги.

Ползи:

 • Висока якост
 • Устойчивост
 • Устойчив на високи температури, слънчева светлина и агресивна среда
 • Гъвкавост
 • Лесно монтиране на металопластикови тръби

Недостатъци:

 • Лоша устойчивост на системното налягане
 • Относително висока цена
 • Тенденция на термична деформация
 • Деламинация при превишаване на максимално допустимото налягане
 • Висока цена и нестабилност на инструмента за работа с материал

Отоплението в частна къща с металопластикови тръби се използва главно за вътрешно полагане.

Стомана


Този материал традиционно се използва за производството на отоплителни тръби. Доскоро почти всички тръби за отопление на помещенията бяха направени само от този материал. Електрическата мрежа е свързана чрез заварен метод или посредством резбови фитинги.

Ползи:

 • Висока якост, устойчивост на механични натоварвания
 • Способност да издържа на всякаква температура и налягане на охлаждащата течност
 • Ниска цена
 • Нисък коефициент на топлинно разширение

Недостатъци:

 • Отнема време и сложна инсталация на отопление в частна къща на тези тръби
 • Липса на гъвкавост
 • Податливост на корозия
 • Вътрешен "свръхрастеж"
 • Срокът на експлоатация (в сравнение със съвременните материали) е сравнително нисък - до 15-20 години, в зависимост от условията на експлоатация.

Мед


Системите за отопление, изградени върху медни тръби, са рядкост. Причината е високата цена на такива тръбопроводи.

Ползи:

 • Висока якост, устойчивост на механични натоварвания, висока температура и налягане
 • Дълъг експлоатационен живот
 • Без корозия
 • Естетика (с отворена подложка)

Недостатъци:

 • Висока цена на материала
 • Критичност към наличието на примеси в охлаждащата течност и към нейния състав
 • Отнемаща време отоплителна инсталация в къщата
 • Отрицателни галванични процеси при скачване с някои материали

Трябва да се помни, че не е допустимо да се монтират медни тръби пред стоманени тръби и радиатори. Това води до отрицателни галванични процеси. За да се избегне това, е необходимо да се поставят медни тръби след стоманените секции по протежение на потока на охлаждащата течност или да се направи галванично уплътнение от неутрален материал (например бронз, месинг).

Неръждаема стомана

Отоплението на къща от тръби от неръждаема стомана е значително по-скъпо, но те са лишени от един от основните недостатъци - податливостта на корозия. В резултат на това тръбите от неръждаема стомана издържат много по-дълго и могат да се използват в почти всяка отоплителна система. Но цената им е много висока и те се използват в много редки случаи.

Силфони тръби

Те представляват гъвкави маркучи от неръждаема стомана. Те не се използват често в отоплителни системи. Понякога те действат като входове към радиатори или конвектори, ако използването на обикновени тръби за тази цел е трудно по някаква причина.

Пластмасови тръби за отопление, pvc и гъвкави полимерни тръби

Нито една отоплителна система не може да работи напълно без такъв елемент като тръби. Те са към системата - подобно на вените и артериите на хората. Ето защо изборът на тръби, които по-късно ще бъдат използвани за създаване на отоплителна система, трябва да се подхожда възможно най-внимателно. Напоследък все по-често се използват пластмасови тръби за отопление по време на монтажа. Те могат да бъдат два вида - полипропиленови и металопластични. Разбира се, всяко пластмасово отопление има своите предимства и недостатъци. Нека ги разгледаме по-подробно.

пластмасови тръби за отопление
Пластмасови тръби за отопление

Усилени пластмасови тръби за отоплителни системи

Както подсказва името, металопластичната тръба е тази, която е направена не само от пластмаса, но и от техния метал. Тоест, вътрешната и външната страна на пластмасовата тръба за отопление са изработени от висококачествена пластмаса, а между тях има тънък слой алуминий. Благодарение на нея тръбата може да издържа както на високи температури, така и на налягането, което присъства в системата. На съвременния пазар има три вида металопластикови тръби: за студена вода, за топла вода и за отопление. Прегледите на такива тръби са много различни. Разбира се, всички те се различават по производителност и цена. Това могат да бъдат pvc тръби за отопление, pp тръби за отопление и други.

pvc тръби за отопление
Усилени пластмасови тръби

"Слабата точка" на металопластичните тръби може да се нарече местата на тяхното свързване. Факт е, че компилирането на тръби се извършва с помощта на специални резбовани елементи (фитинги), които са допълнени с гумени уплътнения, за да се осигури плътност. Но проблемът е, че постоянното излагане на високи температури значително ще съкрати живота на такива уплътнения.В резултат - 2-3 години след инсталирането и започването на експлоатация, такъв ластик трябва да се смени. В противен случай течът може да се появи в най-неподходящия момент. Това прави неприемливото използване на тази връзка в тези отоплителни системи, гъвкави тръби за отопление, които са положени вътре в стените.

Предимствата на металопластичните тръби включват ниска цена, наличност, гъвкавост. Освен това полимерните тръби за отопление са доста тънки, което ги прави изключително невидими в интериора.

Полипропиленови тръби за отоплителни системи

Напоследък полипропиленовите тръби се използват все по-често в отоплителните системи. И не е изненадващо, тъй като броят на техните предимства е много по-голям от броя на недостатъците. На първо място, пластмасовите тръби за отопление не са свързани с фитинги с гумени уплътнения - те са запоени с помощта на специално оборудване. Това прави отоплението с пластмасови тръби по-трайно - липсата на гумени уплътнения значително намалява вероятността от течове.

Препоръчително четене:

гъвкави тръби за отопление
Полипропиленови тръби за отопление

Друго предимство на полипропиленовите тръби е дългият им (над 40 години) експлоатационен живот.

Е, в допълнение, стъклопластовите тръби за отопление са доста достъпни както по отношение на тяхното разпространение (т.е. те могат да бъдат закупени в почти всеки магазин за строителни материали), така и по цена.

Всички тези качества правят отоплението с пластмаса в частна къща най-търсеното при инсталиране на отоплителни системи. Днес на пазара има няколко вида тръби от този тип. То:

 • PN16 и PN25 - тези два вида не се използват в отоплителните системи, тъй като имат доста ниска допустима температурна граница. Тоест при продължителен контакт с гореща охлаждаща течност такава тръба може да стане неизползваема.
 • Композитна тръба. Това е идеалното решение за отоплителни системи, тъй като може да издържа перфектно както на висока температура, така и на налягане. Предимството на композитната тръба е, че е изработена от висококачествен полипропилен с тънък метален слой. Тоест всъщност това е металопластична тръба, в която се използва пропилен.

полимерни тръби за отопление
Композитна полипропиленова тръба
Тоест, композитната тръба се различава от конвенционалната полипропиленова тръба по наличието на метална вложка, от металопластичната - по това, че е направена от полипропилен. Всъщност това е един вид хибрид. В същото време този тип тръби също перфектно издържа на високи температури. И налягането - което ги прави най-подходящи за отоплителни системи.

Композитната тръба често се нарича стабилизирана и е разделена на няколко вида:

Препоръчително четене:

 • дълбоко стабилизиран - тоест междинен слой, който прави тръбата изключително "издръжлива".
 • с външен слой - металът се намира доста близо до външния слой на тръбата.

Има разлика в тези тръби и тя е доста голяма.

На първо място, металният слой в тръбите с външна стабилизация е по-скоро недостатък - в края на краищата, преди запояване на тръбата върху секциите, металът трябва да бъде отстранен, тъй като това само пречи на шева да е възможно най-стегнат.

Ако междинният слой не бъде премахнат, в бъдеще тръбата може да се разслои - и това води до спешна необходимост от подмяна на повредената секция. В същото време диаметрите на пластмасовите тръби за отопление с дълбоко разположен стабилизационен слой нямат такъв проблем - те лесно се запояват и не се подуват (ексфолират) по време на работа.

Като стабилизиращ материал могат да се използват алуминий или фибростъкло. Разбира се, тръбите за отопление на cpvc с помощта на втория вид материал са по-скъпи.Няма обаче голяма разлика - в крайна сметка и двата материала се справят отлично с възложените им функции.

Трябва да се отбележи, че въпреки големия брой положителни качества, пластмасовите тръби за отопление все още имат няколко недостатъка. На първо място, независимо колко качествени са те (и каквото и да каже производителят), все още се появява лека деформация по време на работа. В допълнение, полиуретановите тръби за отопление имат доста високо ниво на топлинни загуби. Въпреки това покритието от мерилон ще помогне да се справи с това, което често се използва, ако се извършва скрит монтаж на тръби на отоплителната система. Той значително намалява топлинните загуби и допринася за по-малко деформация.

Оценете публикацията:

otoplenie-doma.org

Нагревателни устройства

За отопление на водата в една къща могат да се използват различни видове отоплителни уреди - радиатори, конвектори, регистри, подово отопление. Ще опишем по-подробно за всяко от тези устройства по-долу.

Радиатори


Най-често срещаните отоплителни устройства са радиаторите. Те могат да се различават по броя на секциите (освен това има несекционни радиатори) и материала. Колкото по-голяма е площта на челната повърхност, толкова повече топлина генерира устройството.

Радиаторите са разделени на следните видове:

 1. Стомана
 • Панел
 • Тръбни
 1. Биметални секционни
 2. Алуминиева секционна
 3. Излято желязо

Те могат да имат следния тип връзка:

 1. Нисък
 2. Странично
 3. Диагонал

Конвектори


В допълнение към радиаторите, отоплението на дома може да се извършва с водни конвектори. Техният принцип на действие се основава на факта, че нагрятият въздух се издига нагоре, измествайки студения въздух. Това явление се нарича конвекция, откъдето идва и името на това устройство. Като правило конвекторите са инсталирани под прозорци. Топлият въздух, излизащ от тях, създава „завеса“, която блокира потока на студен въздух отвън.

По местоположението си конвекторите могат да бъдат:

 • Монтиран на стена
 • Подови стойки
 • Вграден

Уредите, монтирани на стена, са прикрепени към стената с помощта на специални скоби. Те имат малка маса, следователно, за разлика от радиаторите, те могат да бъдат инсталирани дори на прегради от гипсокартон.

Подови конвектори са монтирани на пода с помощта на предоставените крака. Те са с малки размери, но имат голямо разсейване на топлината.

Вградените конвектори са монтирани в ниша под пода. Скарата в горната част на уреда е изравнена с пода. В някои случаи тази решетка е декорирана, за да съответства на стила на интериора.

По вида на конвекцията конвекторите могат да бъдат разделени на устройства:

 • Естествена конвекция
 • Принудителна конвекция

В първия случай потоците топъл въздух текат нагоре, студен въздух тече надолу поради разликата в плътността, където от своя страна те се нагряват от преобразувателя. Освен това този процес протича циклично, по естествен начин.

При модели с принудителна конвекция в устройствата са вградени електрически вентилатори. Благодарение на работата на вентилаторите процесът на конвекция се ускорява, топлообменът се увеличава.

По правило конвекторите изглеждат по-естетически от радиаторите, а вградените изобщо не се виждат (с изключение на решетката). Поради това те често се инсталират, когато дизайнът е от голямо значение. Те се използват и там, където не могат да се използват традиционни радиатори, например:

 • Пред стъклените врати на балконите
 • С "ниски прозорци"

Конвекторите често се използват не само за отопление на жилищни помещения, но и в басейни и зимни градини.

Регистри

Друг вид отоплителни устройства са регистрите. Те са заварени или сглобени конструкции, изработени от метални (обикновено стоманени) тръби. Тръбите са свързани помежду си чрез джъмпери, през които циркулира охлаждащата течност.Вилите рядко се отопляват от регистри поради непривлекателния им вид. Регистрите се използват най-често в промишлени съоръжения.

Отопление на къщата с подово отопление

През последните години подовете с водно отопление придобиват популярност. Ако стаята е голяма, радиаторите не винаги ефективно отопляват цялото пространство, особено в центъра на стаята. В този случай, освен радиатори, е препоръчително да инсталирате подово отопление. Нагретият въздух, който се издига от тях, запълва равномерно цялото пространство.

Избор на схема на отоплителна система

Схемите на отоплителната система са методи за полагане на отоплителни тръби и свързване на отоплителни радиатори към тях. Настройката (балансиране) на отоплителната система, дебитът и полагането на отоплителните тръби зависят от вида на схемата на отоплителната система.

Има три основни схеми на отоплителната система: еднотръбна (Ленинград), двутръбна и радиална.


Фиг. 2.


Фиг. 3.


Фиг. 4.

Еднотръбна отоплителна система (Фиг. 2.) е една тръба, към която са свързани радиатори за отопление. Тръбата е положена по периметъра на къщата и е свързана с отоплителния котел. В тази схема разходът на тръбите е минимален. Недостатъкът е, че всеки следващ отоплителен радиатор ще се нагрява по-лошо от предишния и е много трудно равномерното преразпределяне на топлината между тях.

Двутръбна отоплителна система (Фиг. 3.) е система от две тръби, една захранваща и втора връщаща. Отоплителните радиатори са свързани към подаването и връщането. Оказва се, че радиаторите са свързани паралелно и разпределението на топлината върху тях се извършва равномерно. Тази схема е лесна за настройка, поради което се използва най-често.

Схема на лъча (Фиг. 4.) се различава от двутръбното независимо свързване на отоплителни радиатори. За тази цел се използват разпределителни колектори. В този случай става възможно индивидуалното регулиране на всеки нагревател, което има положителен ефект върху спестяванията при отопление. Съгласно тази схема е свързан водно топлоизолиран под. Недостатъкът е високата консумация на отоплителни тръби.

Други компоненти на отоплителната система

Отоплението на къща, в допълнение към тръбопроводите и отоплителните устройства, може да включва следните елементи.

Циркулационна помпа

Циркулационната помпа се използва в схеми с принудително движение на охлаждащата течност. На връщащата тръба между котела и най-близкия радиатор, разположен по протежение на тази тръба, е инсталирана циркулационна помпа.

Принципът му на действие е следният. Двигателят на помпата се задвижва от въртящ се ротор. Помпата започва да отвежда охлаждащата течност от веригата от едната страна, а от другата да я изтласква през тръбите.

Разширителен резервоар

Това е стоманен резервоар с две камери вътре. Тези камери са разделени с мембрана. Единият от тях е предназначен за пълнене с вода, вторият е въздушен компенсатор.

Разширителните резервоари са инсталирани в отоплителни системи от затворен тип, за да компенсират възможните водни удари.

Капацитет на буфера

Неговата цел е подаване на отопляема охлаждаща течност и осигуряване на работата на отоплителната система за определено време при изключен източник на топлина.

Отоплението в къща с твърдо гориво функционира оптимално, когато използвате този контейнер. През деня, когато котелът на твърдо гориво работи, охлаждащата течност се загрява в буферен резервоар. И през нощта вилата може да се отоплява от този контейнер с неработещ котел, докато охлаждащата течност не е охладена.

Съвети за свързване на батерии по диагонал

Има два основни метода за отопление на къщи - гравитационен и принудителен. В гравитационната верига горещата охлаждаща течност от котела независимо се издига нагоре по тръбата на щранга, в края на която е монтиран отворен разширителен резервоар (обикновено се поставя на тавана на частна къща).Гравитационното движение на водата се дължи на факта, че горещата течност има по-ниска плътност поради разширяването си при нагряване и следователно тя се изтласква нагоре от долните студени маси. Освен това нагрятата вода навлиза в радиаторите, инсталирани под разширителния резервоар, докато всички захранващи тръби трябва да имат определен наклон.

Фиг. 7 Гравитационна двутръбна отоплителна система - схема на свързване на радиатора

Диагонална диаграма в гравитационните системи

В самотечащи (гравитационни) вериги теоретично е възможно да се приложи последователно диагонално свързване на батерии с входящ поток през горната им разклонителна тръба и изход през долната от другата страна. От последния радиаторен нагревател водата може да бъде отклонена под наклон към котела, който обикновено се намира в мазето. Значителен недостатък на тази подредба е различната температура на радиаторите, които са най-близо до котела и отдалечените радиатори, които не могат да бъдат изравнени от термостатите поради последователната връзка, поради което броят на батериите с такова окабеляване е ограничен.

Този недостатък се избягва чрез използване на паралелна двутръбна връзка на батериите към захранващата и връщащата тръби. С тази връзка към всеки радиатор отгоре на разширителния резервоар се побира отделна тръба; по същия начин отделни тръби от всяко устройство се подават към котела, свързани в едно тяло. В тази схема е възможно температурата на всеки топлообменник да бъде еднаква, като се използват термостати или чрез балансиращи кранове с клапани, които регулират обема на потока на охлаждащата течност през всяко устройство.

Основните недостатъци на гравитационните вериги са ниската височина на сградите (не повече от 2 етажа), малък брой монтирани топлообменници поради ограничения в дължината на тръбопроводите, невъзможността за организиране на топли подове.

Фиг. 8 Отопление с принудително диагонално отопление

Диагонал в принудителни системи

В принудителни системи за движение на охлаждащата течност през тръбите е свързана циркулационна електрическа помпа (тя обикновено се поставя в връщащата линия), която изтласква водния поток с работното си колело с лопатки. Това ви позволява да не правите склонове, не е необходимо да носите отворен разширителен резервоар с голям обем на тавана (вместо него е инсталиран малък затворен хидроакумулатор), отровен антифриз - етилен гликол може да се излива в системата. Тъй като диагоналната връзка е най-добрата по отношение на ефективността (пренос на топлина) на радиаторите, тя се използва доста често, въпреки че отстъпва по естетика на външния вид на други опции.

Фиг. 9 Вертикално окабеляване в многоетажни сгради

Топлоносител

Основните видове топлоносители в отоплителните системи са вода, различни антифризи и техните смеси в определени пропорции.

Антифризът е течност, която е воден разтвор на етилен гликол, пропилей гликол или калиев ацетат с добавяне на модифициращи добавки. Те понижават точката му на замръзване.

Отоплението на къща с помощта на охлаждаща течност, към която са добавени специални инхибитори, предотвратява окисляването, корозията и образуването на котлен камък. Съдържанието им може да бъде от фракции от процент до 3-4 тегловни%.

Коя охлаждаща течност да изберете се решава индивидуално, в зависимост от ситуацията. Ако вероятността за повреда на котела е малка, няма проблеми с горивото, по-добре е да използвате вода. Много производители на бойлери забраняват използването на антифризи; има чести случаи на отказ на гаранции на тази основа.

Как става подмяната на охлаждащата течност в отоплителната система на различни отоплителни системи

Съдържание:
Причини за пълнене и нулиране на системата Стартиране на отоплението в жилищна сграда Как да стартирам отворена гравитационна отоплителна система Пълнене и стартиране на затворена отоплителна система Изчисляванеобем на охлаждащата течност Заключение

Когато подреждате отоплителната система и я ремонтирате, рано или късно става необходимо да се запълни веригата с охлаждаща течност. Освен това понякога е необходимо да се извърши обратната операция, т.е. източете охлаждащата течност. Възникват различни ситуации и има редица фактори, в зависимост от това кои пълненето на системата с вода може да се извърши по различни начини. Как да сменим охлаждащата течност в отоплителната система ще бъде обсъдено в тази статия.

Подготвителна работа

Преди да започнете работа по инсталирането на отопление на частна къща, е необходимо да извършите подготвителна работа. Целта им е да намалят възможността за престой на монтажния екип до минимум по време на производствения процес. Подготвителната работа включва:

 • Осигуряване на строителна готовност - отоплителният кръг трябва да бъде затворен, помещенията трябва да бъдат почистени от строителни отпадъци, да има междуетажни подове или дървени трупи
 • Подреждане на ниши за монтаж на радиатори и колекторни шкафове - ако е необходимо
 • Подготовка на повърхността на стената за монтаж на радиатори - за предпочитане фин завършек
 • Цялостно завършване на котелното
 • Направете всички необходими отвори в междуетажните тавани, направете канали и ниши

Прочетете други статии по тази тема

Водно отопление в частна къщаМонтаж на отоплителна система: правила и описание
Характеристики на отоплението на селска къща с електричествоКак да отоплявате дома си без газ
Отопление на частна къща от металопластикови тръбиАвтономно отопление на частна къща
Колекторна отоплителна система на частна къщаПроект за отопление на частна къща
Най-доброто отопление за частна къщаОтопление и водоснабдяване на селска къща: описание на инсталационната технология
Отоплителна система на частна къща с естествена циркулацияОтоплителна инсталация за двуетажна къща
Как да спестите от отопление на селска къщаРазход на газ за отопление на частна къща - изчисляване на потреблението
Схема за отопление на двуетажна къщаЗа схемите за отопление на частна къща с газов котел
Монтаж на отоплителна система в частна къщаОпции за отопление на рамкова къща
Отопление на частна къща с електричествоОтопление на частна къща от полипропилен със собствените си ръце
Електрически схеми за отопление от котел в частна къщаОтопление на къща с втечнен газ

Услуги по този въпрос

Дизайн на отоплениетоОтопление на твърдо гориво до ключ
Отопление на газ до ключОтопление до ключ
Отопление в дървена къща до ключВоден топлоизолиран под до ключ
Монтаж на водно топъл подОтопление на двуетажна къща
Отоплителна инсталация във вилаОтопление на селска къща: опции и цени
Отоплителна инсталацияОтоплителна инсталация в частна къща
Инсталиране на инженерни системи за водоснабдяване и отоплениеДизелово отопление на селска къща
Автономно отопление до ключВъздушно отопление на селска къща
Цени за монтаж на отопление в частна къщаПроектиране и монтаж на отоплителни системи
Водно отопление в частна къщаЕлектрическо отопление на селска къща: опции и цени
Отопление в градска къщаДизайн на газово отопление
Разходи за проектиране на отоплениеКалкулатор за отопление на частна къща
Монтаж на водно топъл под в частна къщаЦена за монтаж на водно топъл под
Монтаж на водно топъл под на дървен под

Схеми за свързване на радиатора

Всеки стандартен радиатор има 4 дюзи за свързване към тръбопровода, единствените изключения са стоманените модели с два долни изхода - това прави възможно интегрирането им във всяка електрическа схема, която е удобна за потребителя по отношение на финансовите разходи и дизайна. В допълнение към диагонала се използват и други методи за свързване на радиаторни обменници към тръбопроводи.

Нисък

Към отоплителната система в най-ниската точка могат да бъдат свързани метални радиатори със специален възел отдолу (бинокъл) и съответна вътрешна конструкция. Понякога този метод на превключване се използва и в алуминиеви секционни батерии, но в същото време водата се подава допълнително към горната разклонителна тръба с помощта на байпасен джъмпер. И в двата разгледани случая при свързване на отоплителната система нагревателните устройства са свързани отдолу от едната страна, поради което такава инсталация се нарича долна едностранна.

Също така отдолу се прави популярно свързване на радиатори в еднотръбна система - ленинградска, която се реализира чрез закрепване на фитингите на топлообменника надолу по течението към основната тръба. Ако се свържете към веригата от долната страна, ефективността на топлопреминаване намалява до 88% за жена от Ленинград и още 10% при едностранно поставяне на тръби, подходящи отдолу.

Основното предимство на долните блокове е естетическият вид на батериите, без да се нарушава дизайна на тръбните секции при свързване под подовата замазка.

Фиг. 6 Странична и долна връзка на отоплителния радиатор в двутръбна система на частни къщи

Рейтинг
( 2 оценки, средно 4.5 на 5 )

Нагреватели

Фурни