Самозамяна на газовата колона: изисквания, технология


Важни нюанси

 • Инсталирането на газов нагревател трябва да се извършва от професионалисти, които знаят как да работят с газово оборудване.
 • Ако бойлерът е в банята и често се случва в стари къщи, построени през 50-60-те години, не е необходимо да го премествате, въпреки че инсталирането на нови колони в такова помещение не се препоръчва поради недостатъчен обем (той трябва да бъде най-малко 15 м3) и липсата на прозорец.
 • Важно е да се уверите, че в стаята има достатъчно вентилация.
 • Ако искате да скриете новата колона зад декоративни панели, трябва да се уверите, че те са незапалими и могат лесно да бъдат премахнати.

Когато не е позволено да се инсталират нагреватели в апартамент или къща

 • Ако живеете в едностаен апартамент, където е комбинирана всекидневна с кухня. Кухнята трябва да бъде отделна зона.
 • Ако искате да инсталирате газов нагревател във вашия хол, баня или лоджия / балкон.
 • Ако вратата към кухнята е глуха, няма вентилационен отвор.
 • Ако дължината на маркучите за вода и особено за газ е повече от 2,5 m.
 • Ако газова печка или друг открит пламък е близо до котела.
 • Ако планирате да закачите нагревателя на стена, прилежаща към хола.

Как да създадем автономно отопление в кухнята, видео:

Котлите и бойлерите ви позволяват да не разчитате на капризите и стандартите на доставчиците на топла вода, осигуряват комфортна, нормална температура на водата по всяко време на годината. Въпреки че изискванията за инсталирането им може да изглеждат твърде строги, това е за безопасността на жителите. По-добре е да инсталирате веднага оборудването правилно и според нормите, отколкото да плащате по-късно за неговото прехвърляне и повторно свързване на газ. Какви филтри са необходими за пречистване на вода в частна къща можете да намерите тук.

Колко струва подмяната и от какво зависи цената?

Средно трябва да платите около 3000-5000 рубли за инсталиране на колона.

В зависимост от модела и производителя цената може да бъде или по-ниска, или по-висока. Отделно те плащат допълнително за демонтиране на стария апарат (струва около 300-800 рубли).

Разходите за подмяна на колона включват извикване на специализиран дом за изключване на оборудването от комуникации, демонтиране на колоната и инсталиране и свързване на ново устройство. Също така, капитанът взема такса за работата по настройката на колоната.

Цената на работата ще бъде по-висока, ако:

 • Трябва допълнително да закупите всякакви материали за монтаж.
 • Трябва да се извършат допълнителни водопроводни работи.
 • Коминът трябва да бъде заменен.
 • Газовият клапан трябва да бъде заменен.

Връзка с вода

Сега към колоната се подава тръба със студена вода, а горещата вода се разпределя около къщата. По-добре е да се свържете с бойлер с американец, връзка с подвижна гайка.

За студена и топла вода по линиите, не забравяйте да инсталирате спирателни кранове - сферични кранове.

Колкото по-чиста е водата, толкова по-дълго ще работи топлообменникът без запушвания и котлен камък.

Тръбите се доставят с една от следните опции:

 • Оловни тръби на по-малко от 30 см до колоната и свържете с помощта на гъвкав маркуч или медни / месингови тръби;
 • Директно свързване на металопластикови тръби, полипропилен или стомана, в зависимост от материала, с който е направено основното окабеляване.

Необходима документация

Ако е инсталирана нова колона, която да замени старата, се изискват следните документи:

 • Копие от проекта от жилищния офис, което показва местоположението на колоната, характеристиките на газоснабдяването и водоснабдяването, както и отстраняването на дим.
 • Паспорт за нова колона. Ако устройството все още не е закупено, можете просто да посочите модела.
 • Доклад за състоянието на комина.
 • Заявление до газовата служба за необходимостта от подмяна на оборудването при запазване на предишното място на инсталиране.
 • Заявление за разрешение за работа на газопровода.

Инсталационен алгоритъм

Монтажът на газовия бойлер трябва да се извършва от специалисти.

Документацията е регламентирана от закона за снабдяване с газ за населението. Списъкът се различава в зависимост от това дали променяте само модела, устройството и местоположението или инсталирате оборудването за първи път.

Промени в модела

Колоната остарява с времето и може да бъде надградена, като я замени с по-модерна

 • Купува сертифициран газов нагревател
  което е разрешено да се инсталира.
 • Вземете заверени копия на схемите за газоснабдяване и водоснабдяване от жилищното бюро с ясно обозначено място за монтаж на оборудване.
 • След това вземете заявление за подмяна, при условие че мястото на инсталиране е запазено в газовата служба
  , има и изявления за ремонт на водопроводи и газопроводи на обекта.
 • Работата ще бъде извършена от газовата служба, тя ще даде и Акта за въвеждане на оборудването в експлоатация, в съответствие с изискванията.

Смяна на устройството и мястото за инсталиране

Как да инсталирате газов бойлер видео майсторски клас:

 • Ще имаш нужда промяна на схемата за подаване на газ, вода, изход за въздух
  .
 • Отидете до пожарната, за да получите доклад за състоянието на комина.
 • Поръчайте проект за трансфер от GORGAZ или частна сертифицирана организация, вземете го.
 • Една жилищна сграда ще се нуждае от разрешение за преустройство от градската администрация
  .
 • Трябва да имате акт, проект, разрешение, технически паспорт на котел или колона, документ, потвърждаващ собствеността на апартамент. С тези документи и заявлението се свържете отново с газовата служба.
 • Специалистите ще инсталират и свържат оборудването, ще извършат първото пускане в експлоатация. След това те ще запечатат измервателния уред, ще издадат сертификат за въвеждане в експлоатация.
 • Накрая трябва да имате в ръцете си актове, които потвърждават от пожарната инспекция, техническия надзор, за влизане. Информацията за прехвърлянето допълнително се предоставя на ОТИ.

Първа инсталация

За да инсталирате газов бойлер, трябва да съберете много документи.

Ако в къщата не се подава газ, ще е необходимо да се изгради линия за доставка на газ. Това е скъп процес и много собственици на частни домове избират да се справят с котли на твърдо гориво. За многоквартирни сгради доставката на газ се извършва от предприемача, жилищния офис или от собствениците в съвместни усилия.

Малко проблематично е да поставите колона в малка кухня, тъй като всеки сантиметър е от значение

 • Получаване на документация
  включва съгласие за доставка на газ от дистрибутори и конвейери, изчисляване на потреблението, получаване на технически условия, разрешение за отпускане на земя за газопровод.
 • Дизайн
  се състои от сключване на договор за проект, събиране и проучване на документация, одобрение от органите, изброени в предходния параграф.
 • Сграда
  се състои в строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация.
 • В края е договор
  относно доставката на газ в GORGAZ или OBLGAZ.

Демонтаж на старата колона

Работата по подмяна на колона започва с демонтиране на старото оборудване:

 • Първо изключете подаването на газ и развийте маркуча за газ.
 • След това изключете подаването на вода, като включите съответния кран.
 • След това колоната се изключва от комина.
 • Веднага след като оборудването е напълно изключено от комуникациите, колоната се отстранява от опорите.

Като се вземат предвид редовните пробиви и превантивната работа с топлопроводи, закупуването на газова колона би било рационално решение. В допълнение, този метод за получаване на топла вода в крайна сметка, когато се изчисли подробно, се оказва много изгоден във финансово отношение. Това може да се обясни доста лесно: тарифите за газ са много по-ниски от горещата вода.

Подходете към решението за закупуване на газов бойлер, като вземете предвид няколко критерия за качество и техническо естество.Сред качествените показатели отбелязваме:

 • надеждност на производителя
 • качество на оборудването
 • качество на изграждане.

Важно! Изберете оборудване на доказани марки, с достоен гаранционен срок и наличие на подходящи сертификати. В противен случай са възможни много тъжни последици с заплаха за живота ви в случай на повреди по време на работа.

Спецификации

Видео

Пускане и пускане в експлоатация

Преди да стартирате колоната, всички връзки се проверяват за течове, уверете се, че водата никъде не изтича и газът не отрови. Можете да проверите връзките на газопровода със сапунена вода. Когато всички връзки вече са завършени, ставите и фитингите се навлажняват със сапунена вода и след това се отваря вентилът за подаване на газ. Ако няма мехурчета, тогава линията е запечатана.


Необходимата работа за стартиране на колоната се извършва съгласно инструкциите на производителя и стриктно в определената последователност за първото стартиране. По-добре е да поверите настройката на горелката на специалист.

Основната задача е да се определи оптималното налягане на газа чрез завъртане на регулиращия болт, а чрез регулиране на портата - да се определи подаването на въздух. Регулирането е почти невъзможно без манометър. Важно е да се знае точно налягането в газопровода по време на празен ход и при максимално включена колона. В динамиката налягането не трябва да надвишава допустимия праг, определен от производителя за този бойлер.

Настройката на хидротермалния блок за управление се свежда до задаване на оптималните стойности за максималната и минималната температура на водата при реални стойности на налягането, които са много различни за различните къщи и апартаменти.

Каква е сложността на процеса на инсталиране на газова колона?

Самият процес на инсталиране не изисква прекомерни усилия. Очаквайте голяма инвестиция на време при събиране на необходимата придружаваща документация.

Правила за инсталиране на газова колона

За да избегнете проблеми с по-нататъшната експлоатация, ще ви е необходимо не само стриктно спазване на техническата част от инсталационния процес, но и предварителен дизайн на местоположението на колоната, удостоверяване на плана и работата, извършена от специални органи - GorGaz, пожарникари, Градска администрация, технически надзор.

Последователността на действията за регистрация на документация

Важно! Когато промените местоположението на колоната, както при първата инсталация, процесът на събиране на документи ще бъде по-трудоемък и трудоемък, отколкото при подмяна на старото устройство със запазване на предишния проект.


Списък на документите

След получаване на потвърждение трябва да имате следния пакет документи:

История на изданието

стар газов бойлер

Газовите бойлери са инсталирани в комуналните къщи по време на строителството на сгради като "Хрушчов" и други подобни. Шейсетте години бяха разцвета на подобно строителство.

Основата за инсталирането на газови бойлери беше типичен строителен проект на къща. Проектът предвижда схеми за газоснабдяване, водоснабдяване и монтаж на димни канали, процедурата за инсталиране и експлоатация на газови уреди.

С въвеждането на къщата в експлоатация той се премества в баланса. Бездействието на жековете при обновяването на газови уреди, чийто експлоатационен живот е изтичал неведнъж, ги принуждава да търсят изход.

Газов бойлер на възраст между 40 и 50 години, по дефиниция, не трябва да работи. Дори германската рубрика „JUNKERS“ има ресурс до 12 години.

Има принудителна аматьорска подмяна на високоговорители. Не винаги, или по-скоро най-вече, с нарушения на всички установени правила.

Но правилата изискват проектна документация, плюс сертификати и необходимото количество работа, тоест инвестиране на много пари.

Стандарти за инсталиране на газова колона

Към днешна дата всички работни процеси за инсталиране на този тип оборудване се регулират от следните актове:

 • Газоразпределителни системи - SNiP 42-01-2002
 • Точки "Общи разпоредби за проектиране и изграждане на газоразпределителни системи от метални и полиетиленови тръби" - SP 42-101-2003, които се отнасят до описанието на процесите на работа с тръби по време на монтажа
 • Доставка на газ - SNiP 2.04.08-87.

Инструменти

За да завършите работата, подгответе следния набор от материали и инструменти:

 • сертифицираното устройство с инструкции
 • пробивна машина
 • Регулируем гаечен ключ
 • гаечен ключ с отворен край - 27/30, 32/36
 • FUM или лента за теглене
 • Водни тръби или маркучи от PVC, с вътрешен диаметър 13 mm, а дължината - не повече от 2,5 m
 • металопластикови тръби за газ
 • маркуч за газ
 • фитинги - "американски" и за металопластика
 • скоби за закрепване
 • газови кранове
 • кран за вода
 • фреза за тръби
 • поялник
 • филтри - магнитни и солени
 • Кран на Маевски
 • дюбели.

Когато отстранявате продуктите от горенето през комина, закупете:

 • гофрирана или поцинкована тръба с дебелина 1 мм, диаметърът трябва да съответства на диаметъра на входа на котела на колоната (вижте точните параметри в инструкциите)
 • пръстен с розетка за дизайн на комина (размерите трябва да съвпадат с размерите на гофрирането).

Демонтаж на старата колона

Когато подменяте оборудването, предварително демонтирайте старото, като следвате инструкциите по-долу.

Последователност

 1. Затворете клапана на газопровода, с изключение на потока.
 2. Развийте гайката, закрепваща маркуча с подходящ ключ.

  Важно! За да предотвратите повреда на газовата тръба, задръжте я с втори ключ.

 3. Извадете маркуча от входната точка.
 4. Проверете състоянието на маркуча - ако е задоволителен, използвайте го за по-нататъшна работа на новата колона.
 5. Затворете крановете за подаване на вода на входа на колоната.

  Важно! Ако те не са били инсталирани преди или инсталират ново оборудване, купете кранове предварително и ги инсталирайте на входа и изхода на тръбопровода към устройството.

 6. Отстранете тръбата, свързваща се с комина.
 7. Извадете го от комина.

  Последните стъпки се отнасят само за типа колона, в която продуктите от горенето се отстраняват през комина.

Видове колони и котли за апартаменти

Ако говорим за газови нагреватели, те могат да бъдат поточни и складови. Но в Русия газовите котли не са широко разпространени, защото са по-малко удобни, по-скъпи и заемат много място. Те трябва да бъдат инсталирани само ако захранването с газ е твърде слабо. По принцип са инсталирани нагреватели с проточен газ.

Не е лесно да се вгради в газова колона: трябва да спазвате изискванията за безопасност и искате красиво да се впишете в интериора

Съвременните модели могат да имат затворена или отворена горивна камера. Отворените са малко по-безопасни и изискват по-малко документи за инсталиране. Те са необходими, ако в къщата няма комин. Последните са подходящи, ако старият нагревател се подменя с нов, коминът и подаването на газ вече са направени и проверени.

Доставчиците предлагат 3 вида мощност. За едностаен апартамент с 1 обитател са необходими 17-20 kW.

Ако човек си вземе душ, вече няма достатъчно мощност за миене на съдове. Устройствата с мощност 20-26 kW са незаменими за апартаментите. Те осигуряват 15 литра вода на минута при температура от 40 градуса. Капацитетът на средния нагревател е достатъчен за семейство от 4 души и апартамент с 1 душ и 2 мивки. Мощност от 26-28 kW е подходяща за дуплексни апартаменти или къщи.

Рейтинг
( 1 приблизителна, средна 4 на 5 )

Нагреватели

Фурни