Отлични врати към котелното в Москва според всички правила!

Изисквания към помещението за инсталиране на газов котел - SNiP, схема, съвети

Изисквания за котелни помещения в обществени сгради

Помещенията, в които ще работи газовият котел, са посочени в SNiP 31-02-2001, DBN V.2.5-20-2001, SNiP II-35-76, SNiP 42-01-2002 и SP 41-104-2000 - тези документите изключват или свеждат до минимум всякакви извънредни ситуации.

Помещенията за поставяне на газови котли попадат в класификацията на пожар и експлозиви, поради което при проектиране, планиране, инсталиране и настройка на газово отоплително оборудване трябва да се спазват стриктно всички изисквания за помещение за инсталиране на газов котел.

Общи изисквания за монтаж на газови уреди

В помещението, предназначено за инсталиране на газов котел, съгласно горните стандарти, трябва да има добро естествено осветление: най-малко 0,03 м2 от площта за отваряне на прозорци трябва да падне върху 1 м3 (но не и прозорци - прегради, рамки и импости са не се вземат предвид). Задължително е помещението да бъде оборудвано с приточна и изпускателна вентилационна система съгласно следните правила: общият обем на предните и обратните въздушни потоци за час, умножен по 3, е равен на обема на цялото изпускателно устройство. В допълнение към прозорец, оборудван с прозорец, в стаята е инсталирана врата с достъп до улицата. Таблицата показва изискванията за обема на стаята:

Мощност на газов котелОбщият обем на пещта
7,5 м3
> 30-60 kW13,5 м3
> 60-200 kWИзисквания според условията на монтаж и експлоатация на котела на газ, но не по-малко от 15 м3

За газови агрегати с мощност над 6000 W добавете 0,2 m3 за всяка допълнителна единица мощност.

Надзорните изисквания за помещението за инсталиране на газов котел предвиждат, че е разрешено да се използват всякакви уреди за отопление на апартамент на всеки етаж в многоетажна сграда и във всяка стая на апартамент.

Кухните в многоетажни сгради също са подходящи за тези изисквания, тъй като вече са оборудвани с подходящи комуникации.

Единственото условие е общата топлинна мощност на всички устройства за отопление на вода и отопление на апартамент (котли, котли, нагревателни елементи, отоплителни радиатори, батерии или регистри) да не надвишава общо 150 kW.

Височина на тавана на закрито - 2 метра или повече. Помещението, в което ще се инсталира и експлоатира газовият котел, трябва да бъде отделено от съседните помещения с капитални огнеупорни стени.

Материалите за стени или прегради трябва да имат ограничение във времето на огнеустойчивост от 0,75 часа (45 минути).

Котелното помещение трябва да бъде планирано така, че в случай на пожар в експлоатация да няма възможност огънят да се разпространи в целия апартамент.

Газовите котли с марка TLO, работещи на принципа на естествената циркулация на охлаждащата течност, могат да бъдат инсталирани и трябва да се експлоатират само в сутерена на къщата или в мазетата.

 1. Таванът е 2 метра или повече.
 2. Общият обем на кухнята е повече от 7,5 м3, оборудвана е вентилация, монтиран е прозорец и има отваряща се врата към балкон.
 3. За обмен на въздух е необходимо да се оборудва решетка в долната част на стена или врата, която се отваря в съседно помещение, площта на решетката е най-малко 0,02 m2.

За да инсталирате газов котел в кухнята, може да е необходимо разрешение от газовата служба.

Материали (редактиране)

Основното изискване е вратата на котелното на частна къща да бъде направена от негорим материал. В такава стая не може да има дървени изделия. Идеалният материал е стомана. Освен това металът трябва да бъде покрит с негорима боя.Пример е метална врата P-5 на подсилени панти с огнеупорно прахово покритие.

Разрешено да се използва за боядисване и нитро емайл. Праховото покритие и нитро емайлът са идеални покрития за защита срещу разпространението на огън. Те се противопоставят на ултравиолетовата светлина, не се страхуват от влага, не позволяват разпространението на гъбички и ръжда. Всички фитинги също трябва да бъдат изработени от незапалими материали.

Вентилация на вратата на котелното помещение

Съгласно стандартите за безопасност, вратата на котелното / котелното помещение (особено с газово оборудване!) Трябва да има пропуски или захранваща вентилация. По време на горенето на гориво в затворено помещение кислородът изгаря, така че в него трябва да има въздушен поток. За тази цел вратата на котелното е оборудвана със специална вентилационна решетка, която се намира в долната му част.

Ширина на отваряне

Според нормите на SNiP минималната ширина на вратата трябва да бъде 800 mm. Пример е моделът TX-9 с по-ниска скара. Това е необходимо, за да може в случай на инцидент носилка с ранен човек да лежи върху нея от котелното помещение. Те трябва да преминават свободно през вратата, без да докосват рамките на вратите.

Вратата към тази зона трябва да се отваря достатъчно широко, за да не създава тълпи и да осигурява максимална свобода на движение в случай на пожар. Пример за това е врата TX-16 с прахово покритие и вентилационни решетки. Отваря се на 180 °.

Изисквания за остъкляване на вратата към котелното на частна къща

Специални изисквания за вратата към котелното на частна къща се налагат и върху метода на нейното остъкляване. Тъй като работниците в котелното трябва да могат постоянно да следят ситуацията в работното помещение, котелното е оборудвано с малък прозорец според нормите. Но поне 0,5 м2 е от съществено значение за добрата гледка.

Изисквания за котелни помещения в обществени сгради

Изисквания за котелни помещения в обществени сгради

1.8. * За обществени сгради е позволено да се проектират вградени котелни помещения, когато се използват: - котли за топла вода с температура на нагряване на водата до 115 ° C.

- парни котли с налягане на наситена пара до 0,07 MPa, отговарящи на условието (t - 100) * V ≤ 100 за всеки котел, където t е температурата на наситената пара при проектното налягане, ° C; V - обем на котелната вода, m3; Общият топлинен капацитет на отделна котелна централа не трябва да надвишава топлинните нужди на сградата или конструкцията, за които е предназначен за топлоснабдяване, освен това топлинният капацитет не трябва да надвишава: 3,0 MW - за котелна котела и за интегрирана котелна централа с котли за течни и газообразни горива;

1,5 MW - за вградено котелно помещение с котли на твърдо гориво

Не е разрешено проектирането на вградени котелни помещения за сгради на предучилищни и училищни институции, за медицински и общежития на болници, клиники, санаториуми и съоръжения за отдих.

1.10.

Не е разрешено поставянето на вградени котелни помещения под обществени помещения (фоайета и аудитории, търговски помещения на магазини, класни стаи и аудитории на образователни институции, зали на столове, ресторанти, съблекални и сапунени вани, душове и др.) И под складове на горими материали.

1.18. * Проектите на котелни помещения трябва да предвиждат: За вградените котелни помещения трябва да се осигурят автоматизирани котли с пълна фабрична готовност.

1.23. * Вградените котелни помещения трябва да бъдат отделени от съседните помещения чрез противопожарни стени тип 2 или противопожарни прегради тип 1 и противопожарни тавани тип 3.

Прикрепените котелни помещения трябва да бъдат отделени от основната сграда с противопожарна стена тип 2.

В този случай стената на сградата, към която е прикрепено котелното, трябва да има граница на пожароустойчивост най-малко 0,75 часа, а припокриването на котелното трябва да бъде направено от негорими материали.

3.10. * Изходите от вградените котелни помещения трябва да се осигуряват директно навън.

Маршовете на стълбите за вградени котелни помещения се допускат да бъдат разположени в размерите на общите стълбища, като отделят тези маршове от останалата част на стълбището с огнеупорни прегради и тавани с граница на пожароустойчивост най-малко 0,75 часа.

7.14. * Височината на устието на комини за вградени котелни помещения трябва да бъде над границата на вятърната опора, но не по-малко от 0,5 m над покрива, а също и най-малко 2 m над покрива на горната част на сградата или най-високата сграда в радиус от 10 m.

По очевидни причини не мога да отговоря конкретно. При проектирането на обект, за който няма стандарти за проектиране, ще е необходимо да се разработят STU - специални технически условия.

Дмитрий Горохов

06.06.2018 г. в 18:27 ч. | #

Имам триетажен магазин. От всеки етаж беше направен втори пожарен изход. Изходната зона на първия етаж минава директно под котелното (в противен случай не работи), Въпрос - това нарушение ли е?

Без да се види оформлението, е трудно да си представим архитектурата на сградата. Интуицията предполага, че нарушението трябва да се търси при поставянето на котелното на втория етаж.

6.9. Изисквания за котелни помещения

6.9.1 Изискванията на този подраздел трябва да се спазват при проектиране на сгради и конструкции за котелни помещения.

При проектирането на вградени, прикрепени и покривни котелни помещения, допълнително трябва да се ръководи от изискванията на строителните норми и разпоредби на онези сгради и конструкции, за които те са предназначени да доставят топлина.

6.9.2 Самостоятелни котелни сгради по отношение на пожароустойчивост, клас на конструктивна пожарна опасност, височина на сградата и площ на пода в пожарното отделение се приемат в съответствие с изискванията за промишлени сгради.

Сградите на обособени, прикрепени и вградени котелни са направени от I и II степен на пожароустойчивост от клас на пожарна опасност C0; III степен на пожароустойчивост от класове на пожарна опасност C0 и C1.

Сградите на самостоятелни котелни помещения, принадлежащи към втората категория по отношение на надеждността на топлоснабдяването на потребителите, могат да се изпълняват и с IV степен на пожароустойчивост на клас на пожарна опасност C0, C1.

Покривните конструкции на котелните помещения трябва да имат степен на пожароустойчивост най-малко III и да принадлежат към класа на пожароопасност C0.

6.9.3 Покривните котелни помещения са едноетажни. Покривното покритие на сградата под котелно помещение на покрива и на разстояние 2 m от стените му трябва да бъде направено от NG материали или защитено от огън с бетонна замазка с дебелина най-малко 20 mm.

6.9.4 При блокиране на котелно помещение със затворено хранилище на твърдо гориво, последното трябва да бъде отделено от пожарна стена тип 1 с граница на пожароустойчивост най-малко REI 150.

6.9.5 Прикрепените котелни помещения трябва да бъдат отделени от основната сграда с противопожарна стена тип 2.

Припокриването на котелното трябва да бъде направено от NG материали.

6.9.6 Вградените и покривни котелни помещения трябва да бъдат отделени от съседните помещения и тавана с противопожарни стени тип 2 или противопожарни стени тип 1, пожарни тавани тип 3.

Не е разрешено поставянето на вградени котелни помещения под жилищни помещения, директно върху таваните на жилищните помещения, прилежащи към жилищните помещения, както и над и под помещения от категории А и Б.

6.9.7 Помещенията на обслужващия персонал, вградени в сградата на котелното, са отделени от производствените помещения чрез противопожарни прегради от 1-ви тип и противопожарни тавани от 3-ти тип.

6.9.8 Горните бункери за подаване на гориво трябва да бъдат отделени от котелните помещения с прегради (без отвори) от 2-ри тип. По изключение е позволено да се организира врата в посочения дял като евакуационен изход през котелното помещение.

В този случай комуникацията между горната бункерна галерия и котелното трябва да се осъществява през преддверието.Границата на пожароустойчивост на заграждащите конструкции на преддверието трябва да бъде поне REI 45, а границата на пожароустойчивост на вратите в преградата и преддверието трябва да бъде най-малко EI 30.

6.9.9 В котелни помещения (но не над котли или икономайзери) на обособени котелни помещения е позволено да се предвиди инсталирането на затворени резервоари за подаване на течно гориво с капацитет не повече от 5 м3? за мазут и 1 м3? за лек мазут.

6.9.10 За вградените и прикрепени котелни помещения общият капацитет на захранващите резервоари, монтирани в помещенията на котелното, не трябва да надвишава 0,8 м3.

Източник: https://yokvadro.ru/stati/trebovanija-k-kotelnym-obshhestvennyh.html

Валидни документи

GOST (държавни стандарти)

ГОСТ 5542-2014 „Горими природни газове за промишлени и битови цели. Технически условия »Гледайте онлайн
GOST R 50831-95 "Котелни инсталации. Термично механично оборудване. Общи технически изисквания »Гледайте онлайн

GOST R 55173-2012 Котелни инсталации. Общи технически изисквания »Гледайте онлайн

ГОСТ R 56777-2015 "Котелни инсталации. Метод за изчисляване на енергопотреблението и ефективността »Гледайте онлайн

Относно лицензирането на определени видове дейности (изменено на 31 декември 2020 г.) Гледайте онлайн

Относно лицензирането на експлозивни и химически опасни производствени съоръжения от I, II и III класове на опасност (изменени на 24 декември 2020 г.) Преглед онлайн

Относно индустриалната безопасност на опасни производствени съоръжения (изменена на 7 март 2020 г.) Гледайте онлайн

За одобряване на правилата за използване на газ и предоставяне на услуги за доставка на газ в Руската федерация (изменено на 19 юни 2017 г.) Преглед онлайн

Относно одобрението на Правилата за техническа експлоатация на ТЕЦ Преглед онлайн

За одобряване на федералните норми и правила в областта на индустриалната безопасност "Правила за индустриална безопасност за опасни производствени съоръжения, където се използва оборудване, работещо под прекомерно налягане" Преглед онлайн

Правителствени постановления

Постановление на правителството на Руската федерация № 1521 от 26 декември 2014 г. "За одобряване на списъка на националните стандарти и набори от правила (части от такива стандарти и набори от правила), в резултат на което на задължителна основа , спазването на изискванията е осигурено. Преглед онлайн
Резолюция на правителството на Руската федерация № 87 от 16 февруари 2008 г. "За състава на раздели на проектната документация и изискванията за тяхното съдържание" Преглед онлайн

RD (документи с насоки)

RD 10-179-98 "Насоки за разработване на инструкции и режимни карти за експлоатацията на пречиствателни станции за пречистване на вода и за поддържане на водно-химичния режим на парни и водогрейни котли" Преглед онлайн
RD 10-319-99 "Типични инструкции за безопасното извършване на работа за персонала на котела" Преглед онлайн

RD 24.031.120-91 „Насоки. Стандарти за качеството на мрежата и подготвителната вода за водогрейни котли, организация на водно-химичния режим и химически контрол »Преглед онлайн

RD 24.032.01-91 „Насоки. Стандарти за качество на захранващата вода и пара, организация на водно-химичния режим и химически контрол на стационарни парни котли за отпадъчна топлина и котли за енергийни технологии »Преглед онлайн

RD 34.03.233-93 "Типична инструкция за охрана на труда за котел (котел)" Преглед онлайн

Организационни стандарти

SO 153-34.02.317-2003 "Методологични препоръки за оценка на емисиите на замърсители в атмосферата от спомагателно производство на ТЕЦ и котелни централи" Вижте онлайн

SP (кодекси за практика)

SP 131.13330.2012 "Строителна климатология" Гледайте онлайн
SP 22.13330.2011 "Основи на сгради и съоръжения" Гледайте онлайн

SP 4.13130.2013 „Пожарозащитни системи.Ограничаване на разпространението на огън по обектите за защита. Изисквания за пространствено планиране и структурни решения »Преглед онлайн

SP 48.13330.2011 "Организация на строителството" Гледайте онлайн

SP 62.13330.2011 "Газоразпределителни системи" Гледайте онлайн

SP 89.13330.2016 "Котелни централи" Гледайте онлайн

TR CU (технически регламенти на Митническия съюз)

TR CU 016/2011 „За безопасността на устройствата, работещи на газообразно гориво“
Изисквания за котелно помещение (планиране и проектиране)

Указание на Московския комитет по архитектура и строителство от 23 октомври 2001 г. № 39 "Насоки за проектиране на автономни източници на топлоснабдяване"

Федерален закон N116-FZ от 21.07.1997 г. "За индустриалната безопасност на опасни производствени съоръжения" Преглед онлайн

Част от текста от SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитни зони и санитарна класификация на предприятия, структури и други съоръжения"

Стандарти и изисквания за котелно помещение в частна къща

Изисквания за котелни помещения в обществени сгради

Понастоящем има постоянно търсене на крайградски недвижими имоти в близките предградия на градовете.

Съвременните технологии в строителството позволяват да се изпълни стара мечта на много хора, да живеят сред природата в дома си.

Устройството на модерна отоплителна система е основният въпрос, пред който е изправен разработчикът.

Голям избор от отоплителни системи. Широка гама от котелно оборудване и автоматика, осигуряващи стабилна и безопасна работа в жилищна сграда.

По-добре е да се изгради котелно помещение в частна къща за майстори на техния занаят. По време на строителството е необходимо да се знаят основните норми и изисквания за котелно помещение в частна къща.

Забранено е да се изгражда помещение за котел навсякъде и така или иначе.

Видове отоплителни котли

Пожарните и газовите служби имат определени изисквания за котелно помещение в частна къща. Водени от правилата и разпоредбите, на първо място, е необходимо да се реши кои котли ще отопляват вилата.

 • Котел на твърдо гориво.
 • Котел за течно гориво.
 • Газов котел.
 • Комбиниран котел (Котлите от този тип работят на твърдо гориво, течно гориво, газ).
 • Електрически бойлер.

Места за монтаж на отоплителни котли

 • Автономно изградени котелни (котелни, построени отделно от жилищна сграда)
 • Покривни котелни помещения (Котелни помещения, разположени на покрива на къщата)
 • Модулни котелни помещения (Котелни помещения, поставени в контейнери или блокови модули)
 • Вградени котелни помещения. (Котелни помещения, разположени в жилищна сграда)
 • Прикрепени котелни помещения (котелни помещения, прикрепени близо до вилата)

Голяма гама отоплителни котли може да обърка разработчика. За оптималното решение кой котел да закупите е необходим професионален съвет. Ако няма проект за вила с всички изчисления, къде и как трябва да се намира всичко, тогава знанията на опитни монтажници ще помогнат да се избегнат грешки, определяйки каква е минималната площ на котелното помещение във вашата къща.

Газови котелни помещения

Изисквания за газови котли. Не се допуска свързване на частния сектор към мрежата за природен газ без одобрение и завършен проект:

 1. Едно от изискванията е входът към котелното помещение. Вратите на котелното трябва да се отварят навън.
 2. Размерите на котелното трябва да бъдат изградени, като се вземе предвид капацитетът на котела. Обемът на котелното за частна къща е необходим, за да се направи трикратен въздушен обмен. Просто изчисление на вентилацията е 3 кубически метра в секунда на квадратен метър.
 3. За да се осигурят регулаторните изисквания, трябва да се осигури вентилация в котелното на частна къща за трикратен обмен на въздух. Строителните стандарти, спазени при изчисляването на SNIP на вентилацията на котелното помещение и размера на прозорците и вратите, ще осигурят безопасна работа на котела в къщата.
 4. Минималният размер на прозореца в котелното трябва да бъде 0,5 m2. Нормата за изчисляване на прозорци в котелното е както следва: 0,03 квадратни метра на 1 кубичен метър обем.
 5. Прозорецът в сградата на котелното трябва да има прозорец.Отворите на прозорците в котелното работят като взривен клапан. В случай на експлозия, поради повишената концентрация на газ в помещението, прозорците излитат навън. Стените остават непокътнати.

Котелното трябва да бъде завършено

 1. Стените са тухлени, бетонни или негорими.
 2. Подовете са бетонирани и облицовани с плочки.
 3. Ширина на вратата най-малко 80 cm.
 4. Пожарна врата.
 5. Разрешен е монтаж на 2 бойлера.
 6. Максимална естествена светлина.
 7. Вентилация на котелно помещение.

В кухнята е позволено да се монтират котли до 30 kW.

Минимален размер на кухнята:

 1. Площ 7,5 м2.
 2. Таванът е 2,5 метра.
 3. Обем 15 м3.

Предпочитание се дава на отделно издигнати котелни помещения. Едно от условията за изграждане на котелно помещение е отделно издигната основа. Ако котелът е на пода, тогава под котела се издигат отделна основа и подиум.

Коминът, ако котелното оборудване е от коаксиален тип, е изграден върху специално изградена основа под него. Коминът е снабден с тройник за почистването му. Газовият котел трябва да се обслужва поне веднъж годишно.

Монтира се отделно газово котелно помещение под формата на мини котелно помещение. Можете да построите такова котелно помещение със собствените си ръце. Контейнер може да се използва за поставяне под котелното помещение. Такова котелно помещение няма да заема място в къщата. Тя е в безопасност. Няма малък шум от котела.

Тръбите Isoproflex, заровени само 60 см в земята и изключващи топлинните загуби, са идеални за отоплителни мрежи от котелното до вилата.

Котелни на твърдо гориво

Изискванията за котелни помещения, оборудвани с котли на твърдо гориво, не са толкова строги, колкото за газовите. Гамата котли на твърдо гориво е много широка. Единственото нещо, което обединява всички модели котли от този тип е, че всички те са на пода.

Особено внимание се отделя на основата за котела и комина. Подходът към изхвърлянето на продуктите от горенето е специален. Коминът е направен с отвор в долната част за отстраняване на продуктите от горенето:

 1. 8 cm2 на 1 kW мощност на котела.
 2. 24 cm2 на 1 kW мощност на котела (котел в мазето).

Монтаж на котела на бетонна основа. Конструкцията на подиума е желателна. На пода пред котела се полага лист метал.

Средствата за гасене на пожар трябва да отговарят на SNiP за пожарна безопасност. Размерът на котелното за котли на твърдо гориво трябва да бъде най-малко 8 m2.

Захранващата вентилация в котелно помещение с котел на твърдо гориво трябва да осигури обмен на въздух за три пъти. Правилно подбраният и конструиран обем на котелното ще осигури безопасна работа на котелно оборудване и на вилата като цяло.

Пример за котелно помещение с интересно решение

Има интересно решение за изграждането на котелна централа на въглища. Сградата на котелното се издига точно по границата на обекта. Котелното е двуетажно. Котелно помещение на кота -2,5 м. Общата площ е разделена на 2 стаи.

В първата котелът е директно инсталиран. Втората стая е оборудвана за съхранение на гориво. В нашия случай въглища. И двете стаи са оборудвани с вентилационна система, съответстваща на SNiP. Естествено осветление през прозорците. Прозорецът трябва да има отвори.

Помещението за съхранение на гориво е подредено по следния начин.

Сглобен е бункер от стоманена ламарина. Бункерът се зарежда благодарение на наклонен улей, заварен от ламарина, който води директно към бункера. Автомобил с въглища се разтоварва откъм улицата до стената на котелното. В отворен улей в стената въглищата се вливат директно в бункера.

Физическите разходи за съхранение на необходимия обем въглища са сведени до минимум. Котел, разположен на знак минус, се представя по-добре. Не е необходимо да инсталирате циркулационна помпа.

Помещението на първия етаж на котелното помещение може да се използва за всякакви помощни помещения.Много е добре да поставите такова котелно помещение в ъгъла на вашия сайт, ако има такъв.

Мазутни котли

За предпочитане е да се изгради котелно помещение за котли на течно гориво отделно от вилата. Конструкцията на котелния модул, отделно стоящ отстрани на жилищна сграда, се дължи на следните съображения:

 1. Няма дизелова миризма.
 2. Пожарна безопасност.
 3. Удобно впръскване на гориво в резервоари за гориво.
 4. Пожар - изолирана горивна къща, отделена от тухлена стена от котелното помещение.

Резервоари за дизелово гориво във вграденото котелно помещение също могат да бъдат поставени вътре в къщата. Складът за дизелово гориво трябва да бъде висок около 2,5 метра. Контейнерите заемат много място във вилата.

Необходимо е да се вземат предвид размерите на резервоарите за гориво по време на изграждането на котелната централа и методите за зареждането им с дизелово гориво.

Изисквания за котелно помещение с електрически котел

Електрическият котел е най-безопасният от всички видове котли. Течността се загрява от електричество. От него няма въглероден окис. Електрическият котел не се нуждае от вентилация. Не е трудно да направите стая за котелно помещение със собствените си ръце. Ето списък с изисквания:

 1. Направете заземяване. У дома е достатъчно да забиете три стоманени ъгъла в земята на 1,5 метра на улицата. Свържете ги заедно. Проверката на качеството на заземяването е както следва. Необходимо е да се вземе фазата от електрическия контакт, нула от земята. Ако всичко е направено правилно, тогава всеки електрически уред трябва да работи. Тоест включете.
 2. Инсталиране на машини, които спират електричеството.
 3. Полагане на отделен кабел за свързване на електрически котел.
 4. Сухо помещение за електрически бойлер.
 5. Помещенията трябва да са достатъчни за свързване на тръбопроводи за отопление и водоснабдяване към електрически котел.
 6. Предпочита се естествената светлина с площ на прозореца от 0,5 м2.
 7. Котлите от 12 kW консумират трифазно захранване.

Завършване

Всички горепосочени препоръки ще ви помогнат да избегнете грешки при избора на стая за котелно в частна къща.

Котелно в дървена къща не е изключение.

Когато проектирате вашата вила, трябва да вземете решение за системата за отопление на дома. Видът и моделът на котелно оборудване, неговият режим на работа.

За да се избегнат груби грешки, препоръчително е да поръчате проект от професионалисти. Изграждането на котелно помещение в частна къща е сериозен бизнес и изисква специално внимание.

Източник: https://NormaTeh.ru/teplosnabzhenie/trebovaniya-k-pomeshcheniyu-kotelnoj-dome.html

Изисквания за отопление на промишлени помещения | Отоплително водоснабдително котелно помещение

В студения сезон автономното отопление на промишлените помещения осигурява на служителите на предприятието комфортни условия на труд. Нормализирането на температурния режим също има благоприятен ефект върху безопасността на сградите, машините и оборудването.

Отоплителните системи, с единството на задачата пред тях, имат технологични различия. Някои използват котли с топла вода за отопление на промишлени помещения, докато други използват компактни нагреватели.

Помислете за спецификата на индустриалното отопление и ефективността на използването на различни системи.

Изисквания за отопление на промишлени помещения

При ниски температури отоплението на промишлени помещения, както се изисква от защитата на труда, трябва да се извършва в случаите, когато времето, прекарано от работниците там надвишава 2 часа. Изключение правят само помещенията, в които не е необходимо постоянно присъствие на хора (например рядко посещавани складове). Освен това те не отопляват конструкции, които са вътре, което е еквивалентно на извършване на работа извън сградите. Въпреки това, дори тук е необходимо да се предвиди наличието на специални устройства за отоплителните работници.

Опазването на труда налага редица санитарни и хигиенни изисквания за отопление на промишлени помещения:

 • нагряване на въздуха в помещенията до комфортна температура;
 • способността за регулиране на температурата поради количеството отделена топлина;
 • недопустимо замърсяване на въздуха с вредни газове и неприятни миризми (особено за отопление на печки в промишлени помещения);
 • желанието за комбиниране на отоплителния процес с вентилация;
 • осигуряване на пожарна и експлозивна безопасност;
 • надеждност на отоплителната система по време на работа и лекота на ремонт.

Извън работното време температурата в отопляемите помещения може да бъде намалена, но не по-ниска от +5 ° С. В същото време индустриалното отопление трябва да има достатъчно мощност, за да има време да възстанови нормалния температурен режим до началото на работната смяна.

Изчисляване на автономно отопление на промишлени помещения

При изчисляване на автономното отопление на производствено съоръжение се приема, че в цех, гараж или склад трябва да се поддържа постоянна температура без силни промени.

За това се изгражда централно котелно помещение, а в работната зона са монтирани отоплителни радиатори за промишлени помещения. В някои предприятия обаче има нужда да се създадат отделни зони с различни температури на въздуха.

За първия от тези случаи се прави изчисление за използването на централна отоплителна система, а за втория - за използването на локални нагреватели.

На практика изчисляването на отоплителната система на индустриалните помещения трябва да се основава на следните критерии:

 • площ и височина на отопляемата сграда;
 • загуба на топлина през стени и покриви, прозорци и врати;
 • загуба на топлина във вентилационната система;
 • консумация на топлина за технологични нужди;
 • топлинна мощност на отоплителни тела;
 • рационалност на използването на един или друг вид гориво;
 • условия за полагане на тръбопроводи и въздуховоди.

Въз основа на това се определя необходимостта от топлинна енергия за поддържане на оптималната температура. По-точното изчисляване на отоплителните системи за промишлени помещения се улеснява от използването на специални изчислителни таблици. При липса на данни за топлотехническите свойства на сградата, консумацията на топлина трябва да се определя приблизително според специфичните характеристики.

Когато правите избор между различни видове индустриални отоплителни системи, трябва да се вземат предвид спецификата на производството, изчисленията на топлотехниката, цената и наличността на гориво, както и на тази основа изграждане на проучвания за осъществимост. Системите от инфрачервен, воден, въздушен и електрически тип отговарят най-пълно на автономното отопление на съвременните индустриални помещения.

Инфрачервено отопление на промишлени помещения

За да се създаде необходимия топлинен комфорт на работните места, често се използва инфрачервено отопление на промишлени помещения. Инфрачервените (IR) радиатори на локално действие се инсталират главно в цехове и складове с площ до 500 m² и с високи тавани. Във всяко от тези устройства конструктивно се комбинират топлинен генератор, нагревател и топлоотделяща повърхност.

Предимства на инфрачервеното отопление на промишлени помещения:

 • има само отопление на пода, стените, оборудването на работилницата и директно хората, работещи в стаята;
 • въздухът не се загрява, което означава, че консумацията на топлинна енергия е намалена;
 • прахът не се издига във въздуха, което е особено важно за предприятията от електронната, хранително-вкусовата промишленост и прецизното инженерство;
 • разходите за проектиране и монтаж на отоплението са сведени до минимум;
 • инфрачервените нагреватели не заемат полезно пространство.

IR нагревателите се разделят на стационарни и преносими, а в зависимост от мястото на монтаж, на таван, стена и под. Ако е необходимо, въздействайте върху отделни работни места, приложете насочено инфрачервено лъчение, като използвате малки стенни нагреватели.Но ако монтирате инфрачервено отопление с филм на тавана на производственото помещение, тогава отоплението ще бъде равномерно по цялата площ.

Често те подреждат и топли подове на базата на панели с вградени IR нагреватели, но при такава система консумацията на електроенергия се увеличава.

Опции за врати към пещта или котелното на частна къща:

Вижте също в каталога: Врати към котелното.

Целта на входната врата е ясна за всички, тя трябва да бъде практична, да има дълъг експлоатационен живот и т.н. Допълнително предимство ще бъде неговият дизайн, устойчивост на климатичните условия на района и висок клас устойчивост на взлом.

Що се отнася до вратата на котелното, степента на отговорност се увеличава сериозно. Както проектирането, така и инсталирането имат редица специфични изисквания, залегнали в нормативни актове, поради което са необходими компетентни експертни съвети.

Ако все още не сте решили избора, вижте нашите предложения

Прахово боядисани

с MDF покритие

За селска къща

Съвети и трикове

Опитът от експлоатацията на руско и чуждестранно отоплително оборудване дава възможност да се формулират редица съвети и препоръки, като се вземат предвид, които ще помогнат да се избегнат допълнителни разходи и да се осигури комфортен жизнен стандарт:

 • Инсталирането на стабилизатор на напрежение ще предпази електронните платки или автоматиката на котела от повреда поради пренапрежения. Такива дъски не подлежат на ремонт и разходите за подмяна могат да достигнат 30% от цената на целия котел.
 • Канализационният дренаж с дренаж в пода на котелното ще помогне да се избегне наводнение в случай на изтичане на охлаждаща течност или авария във веригата за водоснабдяване
 • Инсталирането на котелно помещение в частна къща с инсталиране на система за контрол на отоплението за външна или стайна температура носи значителни икономии под формата на намалени разходи за гориво. Размерът на тези икономии за период от две до три години надвишава разходите за допълнителни разходи за инсталирането на такава автоматизация.
 • Когато използвате антифриз, не забравяйте, че не всички производители на котли позволяват използването му в техните продукти. Използването му в котли на такива производители може да доведе до загуба на гаранция.
 • Алуминият и медта образуват галванична двойка помежду си, което води до ускорена корозия на съединенията на тези метали. Поради тази причина трябва да се изключи контактът на алуминиеви радиатори в котелното помещение с медна тръба на отоплителния кръг.
 • При липса на автоматичен контрол на температурата в отделни помещения е препоръчително да се монтират регулируеми клапани с термостатични глави върху радиаторите. Това решение автоматично поддържа зададената температура.
 • Важна роля в оформлението на оборудването играе изискването за неговата поддръжка. Лесен и удобен достъп до всички елементи, когато е необходим спешен ремонт или подмяна на оборудване в котелно помещение в частна къща - гаранция за бързо и лесно отстраняване на неизправности и аварии

Прочетете други статии по тази тема

Дизелови отоплителни котлиЕлектрически котли за отопление на частна къща: характеристики, как да изберем, приложение
Комбинирани отоплителни котли: видове, характеристикиГазово котелно помещение в частна къща
Модулно газово котелно помещениеКотел на дърва за отопление на дома - Направи си сам
Как да изберем газов котел за отопление на частна къщаКак да изберем котел за отопление на дома
Стандарти за дизайн на котелно помещение в частна къщаСамостоятелно котелно помещение за частна къща

Услуги по този въпрос

Монтаж на котелно помещение в частна къщаДизайн на котелно помещение
Монтаж до ключ котелни помещенияМонтаж на газов котел за отопление
Монтаж на газови котелни помещенияМонтаж на котли за отопление на дома
Монтаж на електрически отоплителен котелМонтаж на котел на твърдо гориво
Монтаж на пелетен котелМонтаж на дизелов котел
Монтаж на стенни газови котлиИнсталиране на газов котел в частна къща
Разходите за инсталиране на газови котлиМонтаж на подови газови котли

Характеристики на вратите на котела

 • Общо строителство.
  Крилото и рамката на вратата са изработени от здрави стоманени профили. Стандартите не определят минималната ширина на вратата - като правило тя се определя от дизайна или лекотата на използване, по-специално от способността за преместване на котелното оборудване. Удобната ширина на отвора трябва да бъде най-малко 80 см. Платното трябва да се отваря навън. Вратите могат да излизат както отвън, така и отвътре, но в последния случай са необходими прегради против дим.
 • Вентилационни решетки.
  Една от основните характеристики на вратите на котела е наличието на решетка, предназначена да осигури обмен на въздух в случай на изтичане на газ, както и да облекчи високото налягане в случай на експлозия на котела. Освен това решетката осигурява допълнителен въздушен поток, необходим за атмосферните котли. Площта на решетката се изчислява по специална формула, която отчита мощността на котела, размера на помещението и други параметри.
 • Остъкляване.
  Съгласно действащите технически стандарти общата площ на остъкляване на котелното трябва да бъде най-малко 0,8 m 2. Това гарантира ефективно отклоняване на взрива. Ако има стая без прозорци или размерът им е недостатъчен, тогава вратата със стъкло ви позволява да "вземете" необходимата площ. Поради това се произвеждат модели с различна степен на остъкляване - от нула до максимум (около 80%).
 • Огнеустойчивост.
  Понятията "огнеустойчивост" и "огнеустойчиво покритие" често се заменят. Вратите на котелното трябва да имат огнеустойчиво покритие отстрани на котелното помещение. Най-актуалното днес е пръскането с прах. По-рядко надзорните органи се задължават да инсталират противопожарни врати в котелното помещение с граница на пожароустойчивост най-малко EL-30. Това означава, че в рамките на 30 минути под въздействието на открит огън извън помещението, температурата на повърхността не трябва да надвишава 180 ° C. Освен това всички структурни елементи са изработени от топлоустойчиви материали.
Рейтинг
( 1 приблизителна, средна 5 на 5 )

Нагреватели

Фурни