Система за връщане на водата: каква е тази технология и къде се прилага?

Какво трябва да бъде работното налягане в отоплителната система

Но да отговорите накратко на този въпрос е съвсем просто. Много зависи от това в коя къща живеете. Например за автономен или апартамент често се счита за нормално 0,7-1,5 атм. Но отново това са приблизителни цифри, тъй като единият котел е проектиран да работи в по-широк диапазон, например 0,5-2,0 атм, а другият в по-малък. Това трябва да се вижда в паспорта на вашия бойлер. Ако няма такъв, придържайте се към златната среда - 1,5 атм. Ситуацията е съвсем различна в тези къщи, които са свързани с централно отопление. В този случай е необходимо да се ръководите от броя на етажите. В 9-етажните сгради идеалното налягане е 5-7 атм, а във високите сгради - 7-10 атм. Що се отнася до налягането, под което носителят се подава към сградите, то най-често е 12 атм. Можете да намалите налягането с помощта на регулатори на налягането и да го увеличите, като инсталирате циркулационна помпа. Последният вариант е изключително актуален за горните етажи на високите сгради.

Предимството на използването на автоматични балансиращи клапани е и възможността за разделяне на системата на отделни независими от налягането зони и тяхното поетапно въвеждане в експлоатация. Предимствата на автоматичните балансиращи клапани включват по-лесна и бърза настройка на системата, по-малко клапани и минимална поддръжка на системата. Съвременните автоматични балансиращи клапани се характеризират с висока надеждност и подобрени контролни характеристики. Някои от тях са модулни като дизайн, тоест могат да бъдат актуализирани или разширени във функционалност.

Връщане в отоплителната система, нейното предназначение

Възвръщаемостта в отоплителната система е топлоносител, който е преминал през всички отоплителни радиатори, загубил е собствената си основна температура и вече се подава студено към котела за следващото отопление. Топлоносителят може да се движи както в двутръбна, така и в подобрена еднотръбна отоплителна система.
Отоплителната система на Ленинград сама по себе си приема последователността на връзките на отоплителните радиатори. С други думи, захранващата тръба се води към първия топлообменник, от който следващата тръба отива към друг топлообменник и т.н.

Ако отоплителната система с една тръба е подобрена, тогава нейният дизайн ще бъде приблизително както следва: по периметъра на цялото помещение има една тръба, в която можете да поставите захранващите и връщащите тръби на всеки нагревател. В този случай има възможност за инсталиране на контролен клапан за всяка батерия, благодарение на който можете много успешно да регулирате околната температура в тази стая.

Несъмнено предимство на такава отоплителна система е малкият брой тръби в нея. И минус е температурната разлика между първото отоплително устройство от котела и последното. Този проблем може да бъде отстранен с помощта на циркулационна помпа, която ще стане много по-бърза да изхвърли цялата вода през системата и захранването с топлина и по този начин топлоносителят няма да има време да намали температурата.

Отоплителната двутръбна система е окабеляване от 2 тръби. Едната тръба е захранването с горещ топлоносител, втората тръба е връщаща тръба в отоплителната система, през която вече охладената вода от отоплителните устройства навлиза в котела. Такава система дава възможност за почти паралелно свързване на всички отоплителни устройства, което дава възможност за гъвкаво регулиране на всяко отоплително устройство поотделно, без да се засяга работата на другите.

Резултати от студено връщане

Обратен отоплителен кръг

Понякога при неправилно проектиран проект обратният поток в отоплителната система е хладен. Както казва практиката, фактът, че помещението не получава достатъчно топлина със студено връщане, все още е половината от проблемите.Работата е там, че при различни температури на подаване и връщане кондензатът може да изпадне по стените на котела, който при взаимодействие с въглеродния диоксид, който се различава по време на изгарянето на горивото, образува киселина. След това тя може да деактивира котела значително преди време.

За да се предотврати това, е необходимо внимателно да се изчисли проектът на отоплителната система, специално внимание трябва да се обърне на такъв невидим момент като температурата на връщане в отоплителната система. Или включете в системата спомагателни устройства, например циркулационна помпа или бойлер за съхранение, които ще компенсират загубата на топла вода

Опции за свързване на нагревателя

Сега можем повече от безопасно да кажем, че при проектирането на отоплителна система захранването и връщането трябва да бъдат прекрасно обмислени и конфигурирани. При грешен дизайн на отоплителната система могат да бъдат загубени повече от 50% от топлината.

Има три възможности за поставяне на нагревател в отоплителната система:

Диагоналната система дава най-висока степен на ефективност и поради това се счита за по-функционална и ефективна.

Диаграмата показва диагонална вложка

Как да сменя температурата в отоплителната система?

За да регулирате температурата на нагревателя и да намалите разликата между температурите на подаване и връщане, може да се използва регулатор на температурата на отоплителната система.

По време на инсталирането на това устройство трябва да запомните за джъмпера, който трябва да се намира пред отоплителното устройство. При липсата му ще променяте температурата на батериите не само в собствената си стая, но и в целия щранг. Съседите едва ли ще бъдат доволни от подобни действия.

Много проста и евтина версия на регулатора е инсталирането на три клапана: на захранването, на връщането и на джъмпера. Ако затворите клапаните на радиатора, джъмперът трябва да е отворен.

Къде е връщащата линия

Накратко, отоплителният кръг се състои от няколко важни елемента: отоплителен котел, батерии и разширителен резервоар. За да може топлината да тече през радиаторите, е необходима охлаждаща течност: вода или антифриз. С компетентна конструкция на веригата, охлаждащата течност се загрява в котела, издига се през тръбите, увеличавайки обема си, а всички излишъци влизат в разширителния резервоар.

Въз основа на факта, че батериите са пълни с течност, топлата вода измества студената вода, която от своя страна отново влиза в котела за последващо нагряване. Постепенно степента на водата се увеличава и достига желаната температура. В този случай циркулацията на охлаждащата течност може да бъде естествена или гравитационна, извършена с помощта на помпи.

Въз основа на това, охлаждащата течност може да се счита за обратен поток, който премина през цялата верига, отделяйки топлина и вече охладен отново влезе в котела за последващо отопление.

Регулатор на налягането

Защо връщането е по-горещо от потока

Работата на батериите и помпата е нарушена поради високи или ниски нива на налягане. Правилният контрол в отоплителната система ще помогне да се избегне този отрицателен фактор. Налягането в системата играе съществена роля, гарантира, че водата влиза в тръбите и радиаторите. Загубата на топлина ще бъде намалена, ако налягането се стандартизира и поддържа. Тук на помощ идват регулаторите на налягането на водата. Тяхната мисия е преди всичко да защитят системата от прекалено голям натиск. Принципът на действие на това устройство се основава на факта, че клапанът на отоплителната система, разположен в регулатора, действа като изравнител на усилията. От вида на налягането регулаторите се класифицират на: статистически, динамични. Изборът на регулатор на налягането трябва да се основава на капацитета. Това е способността да преминава необходимия обем на охлаждащата течност, при наличие на необходимия постоянен спад на налягането.

Циркулация на БГВ

За да може горещата вода да е налична във всяка точка на системата, е необходимо да се сглоби такава верига, през която тя да циркулира непрекъснато, идваща от котел или бойлер за съхранение и връщаща се към нея, ако системата е в режим на готовност. Благодарение на това водата в тръбите никога не се охлажда и винаги е на разположение на потребителите.

Циркулацията във веригата за БГВ може да бъде естествена поради конвекция. По-голяма ефективност обаче може да се постигне чрез използване на принудителна циркулация с малка помпа.

Съвременните битови циркулационни помпи са практически безшумни и имат капацитет от само няколко десетки вата. Те са лесни за работа и не изискват малка или никаква поддръжка. Това обаче не са същите циркулационни помпи, използвани в отоплителните системи. Те са по-добре защитени срещу корозия, тъй като водата в контура за БГВ е наситена с въздух, за разлика от затворените системи за централно отопление. По този начин роторът и другите елементи в контакт с вода са направени от материали, които не са чувствителни към кислород.

Експертите препоръчват да се използва циркулация, ако дължината на тръбата от стойката за гореща вода до точката на изтичане надвишава 2 м. Ако в къщата има два или повече кръга за топла вода, разположени на различно разстояние от бойлера, препоръчително е да се използват специални контролни клапани, които изравняват налягането в системата. Липсата на такива клапани води до дисбаланс в системата: водата започва да циркулира във веригата, където има най-малко хидравлично съпротивление.

Работно налягане в отоплителната система

Работното налягане е налягането, чиято стойност осигурява оптималната работа на цялото отоплително оборудване (включително източника на отопление, помпата, разширителния резервоар). В този случай тя се приема равна на сумата от наляганията:

 • статичен - създаден от водна колона в системата (при изчисленията се взема съотношението: 1 атмосфера (0,1 MPa) на 10 метра);
 • динамичен - поради работата на циркулационната помпа и конвективното движение на охлаждащата течност при нагряване.

Ясно е, че при различните схеми за отопление стойността на работната глава ще се различава. Така че, ако естествената циркулация на охлаждащата течност е осигурена за топлоснабдяване на къщата (приложимо за индивидуално ниско строителство), нейната стойност ще надвишава статичния показател само с малко количество. В задължителните схеми обаче се приема като максимално допустимото, за да се гарантира по-висока ефективност.

Числено стойността на работната глава е:

 • за едноетажни сгради с отворен кръг и естествена циркулация на водата - 0,1 MPa (1 атмосфера) на всеки 10 m от течната колона;
 • за нискоетажни сгради със затворен кръг - 0,2-0,4 MPa;
 • за многоетажни сгради - до 1 MPa.

Характеристики на водоснабдяването с топла вода и изчисляване на количеството топла вода

Изчисляването на количеството топла вода в системата зависи от технически и експлоатационни фактори:

 1. Приблизителна температура на топлата вода;
 2. Броят на жителите в жилищна сграда;
 3. Параметрите, които водопроводните инсталации издържат, и честотата на тяхната работа в общата схема за водоснабдяване;
 4. броя на водопроводните инсталации, които са свързани към водопровода за топла вода.
 1. Четиричленно семейство използва баня от 140 литра. Ваната се пълни за 10 минути, в банята има душ с консумация на вода от 30 литра.
 2. В рамките на 10 минути устройството за нагряване на вода трябва да го загрее до проектната температура в размер на 170 литра.

Тези теоретични изчисления работят, приемайки средното потребление на вода за жителите.

Предпазни клапани

Защо връщането е по-горещо от потока

Всяко котелно оборудване е източник на опасност. Котлите се считат за взривни, защото имат водна риза, т.е. съд под налягане. Един от най-надеждните и често срещани предпазни устройства, който свежда до минимум опасността, е предпазният клапан на отоплителната система.Инсталирането на това устройство се дължи на защитата на отоплителните системи от свръхналягане. Често това налягане възниква в резултат на вряща вода в котела. Предпазният клапан е монтиран на захранващата линия, възможно най-близо до котела. Клапанът има доста опростен дизайн. Корпусът е изработен от месинг с добро качество. Основният работен елемент на клапана е пружината. Пружината от своя страна действа върху мембраната, която затваря прохода навън. Мембраната е направена от полимерни материали, пружината е направена от стомана. При избора на предпазен клапан трябва да се има предвид, че пълното отваряне настъпва, когато налягането в отоплителната система се повиши над стойността с 10%, и пълно затваряне, когато налягането падне под реакцията с 20%. Поради тези характеристики е необходимо да се избере клапан с налягане на реакцията по-високо от 20-30% от действителното.

Характеристики на отоплителната система на жилищни сгради

При оборудването на отоплението в многоетажни сгради е задължително да се спазват изискванията, установени от нормативни документи, които включват SNiP и GOST. Тези документи показват, че отоплителната конструкция трябва да осигурява постоянна температура в апартаментите в рамките на 20-22 градуса, а влажността трябва да варира от 30 до 45 процента.

За постигане на необходимите параметри се използва сложен дизайн, който изисква висококачествено оборудване. Когато създават проект за отоплителна система за жилищна сграда, специалистите използват всичките си знания, за да постигнат равномерно разпределение на топлината във всички секции на отоплителната мрежа и да създадат съпоставим натиск върху всяко ниво на сградата. Един от неразделните елементи на работата на такава конструкция е работата върху прегрята охлаждаща течност, която предвижда схема за отопление на триетажна сграда или други високи сгради.

Как работи? Водата идва директно от ТЕЦ и се загрява до 130-150 градуса. Освен това налягането се увеличава до 6-10 атмосфери, така че образуването на пара е невъзможно - високото налягане ще прокара вода през всички етажи на къщата без загуби. В този случай температурата на течността във връщащата тръба може да достигне 60-70 градуса. Разбира се, по различно време на годината температурният режим може да се промени, тъй като е пряко обвързан с околната температура.

Защо връщането е по-горещо от потока

Мрежови диаграми

И така, нека започнем с въпроса как водата влиза в домовете ни, имам предвид гореща. Той се придвижва от котелното към къщата и се задвижва от помпи, инсталирани като котелно оборудване. Нагрятата вода се движи през тръби, които се наричат ​​отоплителни мрежи. Те могат да бъдат положени над или под земята. И те са задължително изолирани, за да намалят топлинните загуби на самата охлаждаща течност.

Тръбата се довежда до жилищните сгради, откъдето трасето се разклонява на по-малки участъци, които подават охлаждащата течност към всяка сграда. Тръба с по-малък диаметър влиза в сутерена на къщата, където е разделена на секции, които доставят вода до всеки етаж и вече на пода до всеки апартамент. Ясно е, че това количество вода не може да се консумира. Тоест, цялата вода, изпомпвана в топлата вода, не може да се консумира, особено през нощта. Следователно се полага друг маршрут, който се нарича обратна линия. Чрез него водата се придвижва от апартаментите до мазето, а оттам към котелното по отделно положен тръбопровод. Вярно е, че трябва да се отбележи, че всички тръби (както връщащите линии, така и захранващите тръби) са положени по един и същ маршрут.

Тоест се оказва, че самата топла вода вътре в къщата се движи около пръстена. И тя е постоянно в движение. В този случай циркулацията на топла вода в жилищна сграда се извършва отдолу нагоре и обратно.Но за да може температурата на самата течност да бъде постоянна на всички етажи (с леко отклонение), е необходимо да се създадат условия, при които нейната скорост да е оптимална, и това не е повлияло на понижаването на самата температура.

Трябва да се отбележи, че днес към жилищните сгради могат да се подхождат отделно маршрутите за водоснабдяване и отопление. Или ще бъде доставена една тръба с определена температура (до + 95C), която в сутерена на къщата ще бъде разделена на отопление и водоснабдяване.


Схема за свързване на БГВ

Между другото, обърнете внимание на снимката по-горе. Топлообменникът е инсталиран в мазето на къщата съгласно тази схема. Тоест водата от линията не се използва в системата за топла вода. Той просто загрява студена вода, идваща от водопроводната мрежа. А самата система за БГВ у дома е отделна линия, която не е свързана с линията от котелното помещение.

Домашната мрежа циркулира. А водоснабдяването на апартаментите се произвежда от монтирана в него помпа. Това е най-модерната схема. Положителната му характеристика е способността да се контролира температурния режим на течността. Между другото, има строги стандарти за температурата на горещата вода в жилищна сграда. Тоест, тя не трябва да бъде по-ниска от + 65C, но също така не по-висока от + 75C. В този случай се допускат малки отклонения в една или друга посока, но не повече от 3С. През нощта отклоненията могат да бъдат 5С.

Защо точно тази температура

Тук има две причини.

 • Колкото по-висока е температурата на водата, толкова по-бързо патогенни бактерии умират в нея.
 • Но трябва да се вземе предвид и фактът, че високата температура в системата за топла вода изгаря при контакт с вода или метални части на тръби или смесители. Например при температура от + 65 ° С може да се получи изгаряне за 2 секунди.


Температура на водата

Между другото, трябва да се отбележи, че температурата на водата в отоплителната система на жилищна сграда може да бъде различна, всичко зависи от различни фактори. Но не трябва да надвишава + 95C за двутръбни системи и + 105C за еднотръбни системи.

Внимание! Съгласно законодателството е определено, че ако температурата на водата в системата за топла вода е с 10 градуса под нормата, тогава плащането също ще бъде намалено с 10%. Ако е с температура от +40 или + 45C, плащането се намалява до 30%.

Тоест се оказва, че водоснабдителната система на жилищна сграда, имам предвид захранването с топла вода, е индивидуален подход към плащането, в зависимост от температурата на самата охлаждаща течност. Вярно е, както показва практиката, малко хора знаят за това, поради което обикновено спорове по този въпрос никога не възникват.

Тупикови схеми

В системата за БГВ има и така наречените безизходни схеми. Тоест водата тече към потребителите, където се охлажда, ако не се използва. Следователно в такива системи има много голям излишен разход на охлаждаща течност. Такова окабеляване се използва или в офис помещения, или в малки по размер къщи - не повече от 4 етажа. Въпреки че всичко това вече е в миналото.

Най-добрият вариант е циркулацията. И най-простото нещо е да влезете в тръбата в мазето, а оттам през апартаментите през щранг, който минава през всички етажи. Всеки вход има свой собствен щранг. Достигайки горния етаж, щрангът прави обратен завой и вече покрай всички апартаменти се спуска в мазето, през което се извежда и свързва с връщащия тръбопровод.


Схема в задънена улица

Дизайнерски характеристики на отоплителния кръг

Защо връщането е по-горещо от потока

В съвременните сгради често се използват допълнителни елементи, като колектори, топломери за батерии и друго оборудване. През последните години почти всяка отоплителна система във високи сгради е оборудвана с автоматизация, за да се сведе до минимум човешката намеса в работата на конструкцията (прочетете: „Автоматизация на отоплителните системи, зависима от времето - за автоматизация и контролери за котли като примери "). Всички описани подробности ви позволяват да постигнете по-добра производителност, да увеличите ефективността и да направите възможно по-равномерното разпределение на топлинната енергия във всички апартаменти.

Видове отоплителни системи

Количеството топлина, което отоплителният радиатор ще излъчва, зависи не на последно място от вида на отоплителната система и избрания тип връзка. За да изберете най-добрия вариант, първо трябва да разберете какъв вид отоплителни системи са и как се различават.

Единична тръба

Еднотръбната отоплителна система е най-икономичният вариант по отношение на разходите за монтаж. Следователно именно този тип окабеляване е предпочитан в многоетажните сгради, въпреки че в частен план такава система далеч не е необичайна. При тази схема радиаторите са свързани последователно към линията и охлаждащата течност първо преминава през една нагревателна част, след това влиза във входа на втората и т.н. Изходът на последния радиатор е свързан към входа на отоплителния котел или към щранга във високите сгради.

Защо връщането е по-горещо от потока

Пример за еднотръбна система

Недостатъкът на този метод на окабеляване е невъзможността за регулиране на топлопредаването на радиаторите. С инсталирането на регулатор на някой от радиаторите, вие ще регулирате останалата част от системата. Вторият съществен недостатък е различната температура на охлаждащата течност за различните радиатори. Тези, които са по-близо до котела, се загряват много добре, а тези по-далеч - се охлаждат. Това е следствие от последователното свързване на отоплителни радиатори.

Двутръбно окабеляване

Двутръбната отоплителна система се различава по това, че има два тръбопровода - захранващ и връщащ. Всеки радиатор е свързан и с двете, тоест се оказва, че всички радиатори са свързани паралелно към системата. Това е добре, защото към входа на всеки от тях се подава охлаждаща течност със същата температура. Вторият положителен момент е, че може да се монтира термостат на всеки от радиаторите и с негова помощ можете да промените количеството топлина, което той отделя.

Защо връщането е по-горещо от потока

Недостатъкът на такава система е, че броят на тръбите в окабеляването на системата е почти два пъти по-голям. Но системата може лесно да бъде балансирана.

Традиционно окабеляване на БГВ

Устройството на система за водоснабдяване с топла вода в сталинките и ранните сгради на Хрушчов не се различава от разпределението на студена вода. Единственото бутилиране завършва със задънени щрангове, от които се отклонява окабеляването на апартамента. В асансьорния блок пълненето се разклонява на две връзки - в захранващата и връщащата тръби.

Превключването на БГВ от подаване към връщане се извършва ръчно в съответствие с графика на температурата на отопление:

 • При температура на техническа вода на изхода на когенерационната централа до 80-90 градуса, БГВ се доставя от захранването;
 • Когато се надвишат 90 ° C, водоснабдяването преминава към обратното водоснабдяване.

Избор на типа окачване на окачване за ефективно отопление на дома

Тогава е лошо

Предимствата на такава схема са ниските разходи за изпълнение и изключително простата поддръжка. Има и недостатъци.

Вече споменахме две от тях:

 1. Без прием на вода, водата в щранговете и облицовките се охлажда. За да се измиете или вземете душ, той трябва да се източва дълго време в канализацията (до няколко минути). За наемателите на апартамент това означава не само загуба на време, но и значителни разходи: всъщност източвате студена вода, но ако имате водомер, плащате за него, сякаш ви е горещо;

Избор на типа окачване на окачване за ефективно отопление на дома

 1. Подгряваните релси за кърпи, които разединяват линиите за подаване на битова гореща вода, се загряват само от водоприемника във вашия апартамент. Можете да забравите за висококачественото отопление на банята.

Избор на типа окачване на окачване за ефективно отопление на дома

Нека хвърлим шепа дребни неща в общата касичка на недостатъците на решението:

Студът и влагата в банята допринасят за появата на гъбички;

Избор на типа окачване на окачване за ефективно отопление на дома

 • Кърпите, закачени на студена сушилня, бързо стават заплеснели;
 • Цикличното нагряване и охлаждане на щранговете за гореща вода са придружени от цикли на тяхното удължаване и намаляване на размера. В резултат на това уплътнението на щранговете в тавана с циментова замазка постепенно се разрушава.

Избор на типа окачване на окачване за ефективно отопление на дома

Всички в бяло и на бял кон

Каква е разликата от описаната по-горе система за рециркулирана топла вода? Лесно е да се отгатне. В него горещата вода непрекъснато циркулира през бутилиращите и (в случай на многоетажна сграда) щрангове за топла вода.

Като резултат:

 • Незабавно подаване на топла вода се осигурява до точката на оттичане във всяка част на веригата;
 • Сушилните за кърпи се прехвърлят от вътрешната система за захранване към щранг (или, в случай на частна къща, бутилиране) гореща вода. Благодарение на непрекъснатата циркулация те остават горещи денонощно, осигуряват отопление на бани и тоалетни и в същото време бързо изсъхване на кърпи;

Избор на типа окачване на окачване за ефективно отопление на дома

Температурният режим на системата за БГВ остава стабилен, без циклично охлаждане и нагряване.

Как да коригирам ситуацията с капка

Тук всичко е изключително просто. Първо, трябва да разгледате манометъра, който има няколко характерни зони. Ако стрелката е в зелено, тогава всичко е наред и ако се забележи, че налягането в отоплителната система спада, тогава индикаторът ще бъде в бялата зона. Има и червен, той сигнализира за увеличение. В повечето случаи можете да се справите сами. Първо, трябва да намерите два клапана. Единият от тях служи за инжектиране, вторият - за обезкървяване на носителя от системата. Тогава всичко е просто и ясно. При липса на среда в системата е необходимо да отворите изпускателния клапан и да наблюдавате манометъра, монтиран на котела. Когато стрелката достигне необходимата стойност, затворете клапана. Ако е необходимо кървене, всичко се прави по същия начин, с единствената разлика, че трябва да вземете със себе си съд, където водата от системата ще изтече. Когато стрелката на манометъра покаже скоростта, включете клапана. Често по този начин се "третира" спада на налягането в отоплителната система. Засега да продължим.

Защо връщането е по-горещо от потока

Те се използват широко в системи с постоянен поток. Основното предимство на ръчните балансиращи клапани е тяхната ниска цена. Като основен недостатък може да се отбележи, че всяка промяна в инсталацията трябва да възстанови системата, което е трудоемко и скъпо.

Автоматични балансиращи клапани Автоматичните балансиращи клапани позволяват гъвкави промени в параметрите на тръбната система в зависимост от колебанията на налягането и дебита на работната среда. Те са пропорционални контролери, които поддържат постоянно диференциално налягане в системата и минимизират смущения, причинени от контролните клапани. Те се характеризират с висока производителност, която им позволява да поддържат установени хидравлични условия в системите, компенсирайки смущения, причинени от управляващия клапан.

Изпълнение

Как се осъществява циркулацията в системата за топло водоснабдяване на жилищен блок?

Тук си струва да направим малко лирично отстъпление.

Водата в системата за БГВ трябва да има температура най-малко 60 градуса по Целзий. При наличие на централно отопление водата може да се подава директно от отоплителната мрежа. Такава схема за подаване на топлина се нарича отворена (с изтегляне на охлаждащата течност).


Отворено топлоснабдяване: асансьор с изводи, през които се подава битовата топла вода

Моля, обърнете внимание: водата от отоплителната мрежа обикновено е с по-ниско качество в сравнение с питейната вода, въпреки че формално захранването със студена и топла вода трябва да отговаря на изискванията на санитарните изисквания и стандарти под номер 2.1.4.2496-09. Факт е, че добавките се въвеждат в охлаждащата течност, за да се предотврати корозията на стоманените тръбопроводи.

Най-новото съвместно предприятие 30.13330.2016 директно посочва, че изтеглянето на топла вода от отоплителната мрежа е нежелателно, поради което модерните къщи трябва, ако е възможно, да бъдат проектирани със затворен топлоснабдяване (без да се взема топлоносител). Водата за нуждите на топлоснабдяването се взима от системата за водоснабдяване на питейна вода и се нагрява във водообменници вода-вода, пара-вода (те използват топлинната енергия на охлаждащата течност) или в локални бойлери (котли , бойлери, котли с допълнителен топлообменник и др.).


Топлообменник вода-вода като част от модерна отоплителна станция

Отворено захранване с топлина

Топлата вода в система с отворено подаване на топлина се взима чрез връзки в директните и връщащите линии на асансьорния блок.

Справка: асансьорната единица е нагревателна точка, която използва частична рециркулация на охлаждащата течност поради увличането на вода от обратния поток в бързия поток, създаден от дюзата на асансьора. Дюзата приема по-гореща вода с по-високо налягане от захранващия тръбопровод. В този случай рециркулацията осигурява минималната температурна разлика между отоплителните устройства по цялата верига с минимален дебит на отоплителната среда от захранването.


Ето как работи отоплителният асансьор

Връзките за топла вода са разположени между входящите спирателни кранове на асансьорния блок и действителния водоструен асансьор. По правило система за водоснабдяване с топла вода с циркулация в къща с отворено топлоснабдяване се врязва в асансьорната единица в четири точки - две на всяка линия.

Тръбите на една резба се разделят чрез регулиране („задържане“) на шайби с отвор, чийто диаметър трябва да бъде приблизително с един милиметър по-голям от този на дюзата на асансьора.


Задържащите шайби осигуряват разлика между входовете за топла вода в една резба на отоплителната мрежа

Подсказка: При този размер на отвора шайбата създава лек спад, без да пречи на нормалната работа на асансьора с водна струя.

Температурата на подаване и връщане се променя значително през годината: тя е минимална през лятото и максимална в пика на зимния студ.


Графика на температурата на отоплителната мрежа през отоплителния сезон

В зависимост от сезона и текущата температура на охлаждащата течност, циркулацията на топла вода във водоснабдителната система може да бъде организирана по три начина:

 1. От права нишка към обратна. Тази верига образува байпас в асансьорната единица, който намалява диференциала в асансьора, така че се използва само извън отоплителния сезон;
 2. От сервиране на сервиране. Спадът на налягането между вложките (около 0,2 kgf / cm2) се създава от регулираща шайба. Веригата се сглобява в асансьора в извън сезона, при достатъчно ниска температура на подаване;
 3. От връщане към връщане. В този режим БГВ работи в студения сезон, когато температурата на охлаждащата течност на захранващия тръбопровод надвишава 70-75 градуса.

Затворено топлоснабдяване

Хидростатичното налягане във веригата за БГВ на къща с затворено захранване с топлина винаги е равно на налягането в системата за захранване със студена вода. Капката, която задвижва водата, просто няма къде да се вземе. Ето защо такава циркулационна система за водоснабдяване използва циркулационни помпи.


Помпа за рециркулация на вода за сух ротор

Окабеляване в жилищна сграда

Как трябва да се разведе захранването с топла вода с циркулация в жилищна сграда? Отговорът може да бъде намерен във вече познатото съвместно предприятие 30.13330.2016.

 • В къща от пет и повече етажа щранговете за топла вода трябва да бъдат комбинирани в секции от 3-7 единици... В този случай един щранг се използва като рециркулационна тръба, свързана с обратното пълнене на топла вода;


Червени тръби - пълнене, подаване и връщане на гореща вода

Въпреки това: авторът се натъкна на схеми за циркулация на гореща вода, при които щранговете (водоснабдяване с топла вода и релси за отопление на кърпи), преминаващи през един апартамент, бяха свързани по двойки.

 • На горния етаж на къщата се препоръчва да се полагат хоризонтални прегради, ограждащи тези щрангове (под тавана, за да не се създават пречки за свободно движение около апартаменти и нежилищни зони на сградата), в топло или студено таванско помещение (в последния случай със задължителна топлоизолация в региони с проектна температура от - 40 ° C и по-ниски) или в мазето (при водоснабдяване на щрангове от тавана);


Група щрангове с пръстеновидни прегради на тавана

Бележка на автора: когато инсталирате циркулационно водоснабдяване със собствените си ръце, не трябва да поставяте джъмпери на студено таванско помещение със собствените си ръце.Когато циркулацията спре (по време на ремонтни дейности или в случай на авария), е по-лесно да замразите такъв джъмпер. При размразяване тръбите често се чупят и заливат жилищните помещения под тавана.

 • Джъмперите са снабдени с отвори за въздух... Това могат да бъдат както автоматични вентилационни отвори, така и много по-евтини кранове на Маевски;


Поплавък автоматичен въздухоотвод и клапан на Маевски

 • Всеки от цикличните щрангове на БГВ трябва да бъде оборудван със спирателни клапани в основата и на последния етаж;
 • Системата за циркулация на топла вода позволява свързването на отопляеми релси за кърпи към захранващия щранг (при условие, че клапаните са монтирани пред устройството и байпасът към клапаните) или, с надлежно техническо обосновка, към щранг за циркулация.


Поставете устройството в щранга за подаване на топла вода

В допълнение: JV препоръчва използването на електрически релси за отопление на кърпи. Инструкцията, честно казано, е съмнителна: с топлинна мощност от 30-120 вата, такова устройство ще изпълнява своите преки функции (сушене на кърпи), но отоплението на банята, дори много малка, по никакъв начин няма да осигури.


Консумацията на енергия на това устройство е 100 W

Скорост на налягане

Ефективен трансфер и равномерно разпределение на топлоносителя за изпълнение на цялата система с минимални топлинни загуби са възможни при нормално работно налягане в тръбопроводите.

Защо връщането е по-горещо от потока

Налягането на охлаждащата течност в системата се подразделя според начина на действие на видове:

 • Статично. Силата на действие на неподвижен охлаждащ агент на единица площ.
 • Динамичен. Сила на действие при движение.
 • Крайна глава. Съответства на оптималната стойност на налягането на флуида в тръбите и е в състояние да поддържа работата на всички отоплителни устройства на нормално ниво.

Според SNiP оптималният показател е 8-9,5 атм, спад на налягането до 5-5,5 атм. често води до прекъсвания в отоплението.

За всяка конкретна къща показателят за нормалното налягане е индивидуален. Стойността му се влияе от фактори:

 • мощност на помпената система, захранваща охлаждащата течност;
 • диаметър на тръбопровода;
 • отдалеченост на помещенията от котелното оборудване;
 • износване на части;
 • натиск.

Налягането може да се контролира от манометри, монтирани директно в тръбопровода.

Защо връщащата линия не работи

Има много проблеми, свързани с обратния поток в отоплителната система.

Изстисква емисията

Температурата на водата във връщащата тръба се определя от устройството на отоплителната система, съответстваща на стойността в температурната графика, одобрен от обслужващата организация.

Често жителите на апартаменти се сблъскват с проблем, когато връщането стиска потока.

Честа причина е преход на гореща охлаждаща течност от захранващия тръбопровод към обратната верига през всички възможни части (например джъмпери) на тръбопровода за топла вода или вентилация. С устройство за автоматично управление, като правило, достатъчно е да го конфигурирате правилно.

Охлаждащата течност не се отделя добре

Ако циркулацията на течността в отоплителния кръг е нарушена, водата във връщащите тръби не се оттича добре. Първоначално се проверява съответствието на капацитета на циркулационната помпа с изискванията. Причината може да се крие в банално изтичане на тръбопровода... Ситуацията с лоша циркулация е типична за жилищни сгради, разположени в края на отоплителната мрежа. с недостатъчен спад на налягането.

Връщането е студено, тръбите са запушени

Ниската температура на връщане е сериозен проблем, който пречи на осигуряването на комфорт в стаята. Причини студено връщане:

 • грешно окабеляване отопление;
 • въздушен мехур в система или щранг;
 • недостатъчна консумация вода през мрежата;
 • подценена температура в подводни тръби;
 • увеличен обеми топлинни загуби;
 • неефективност на помпеното оборудване, резултат: лоша циркулация и недостатъчна температурна разлика между подаване и връщане на топлина;
 • намалена налягане;
 • запушени тръби и радиатори.

Приложение Маевски кранове ви позволява да премахнете въздушните ключалки, които възпрепятстват движението на охлаждащата течност.

Снимка 4. Кранът на Маевски, инсталиран на радиатор за отопление. С него можете да освободите излишния въздух от системата.

Важно е да обезвъздушите правилно:

 • спирателни клапани за спиране на подаването на топлина;
 • отворете крана на Маевски, източете охлаждащата течност с въздух;
 • възстановете движението на топлината, като отворите запека.

Тесен проход на контролния клапан често обяснява подценената температура на връщане, това е причина да я замените с нова.

Периодично проверявайте тръбопровода за запушване, което пречи на движението на охлаждащата течност. Мръсотията и отлаганията се отстраняват... Ако не е възможно да се възстанови проходимостта на тръбите, мястото се заменя с нов тръбопровод.

Внимание! Инсталирай точна причина неизправности са възможни след проверка на цялата отоплителна система.

Диаметър на тръбите, както и степента на тяхното износване

Трябва да се помни, че трябва да се вземе предвид и размерът на тръбата. Често жителите задават необходимия им диаметър, който почти винаги е малко по-голям от стандартните размери. Това води до факта, че налягането в системата намалява леко, което се дължи на голямото количество охлаждаща течност, която ще се побере в системата. Не забравяйте, че в ъгловите помещения налягането в тръбите винаги е по-малко, тъй като това е най-отдалечената точка на тръбопровода. Степента на износване на тръби и радиатори също влияе на налягането в отоплителната система на къщата. Както показва практиката, колкото по-стара е батерията, толкова по-лошо. Разбира се, не всеки може да ги сменя на всеки 5-10 години и е неподходящо да се прави това, но от време на време няма да навреди да се извършва профилактика. Ако се премествате на ново място на пребиваване и знаете, че отоплителната система там е стара, тогава е по-добре да я смените веднага, така ще избегнете много проблеми.

Хидравличен баланс на системи за водоснабдяване с топла вода. Температурата на топлата вода в системите за топла вода пада значително при нисък или никакъв разход. Това води до няколко проблема: дълги периоди на изчакване за гореща вода, преливане на вода и възможност за развитие на нежелани бактерии. За да се поддържа температурата на водата на необходимото ниво, обикновено това е постоянна циркулация на водата в системите, чрез циркулационна помпа и циркулационна тръба. Поддържането на хидравличния баланс в тези системи обикновено се извършва с регулатори на температурата с директно действие.

Какви елементи включва схемата за водоснабдяване на жилищна сграда?

Водомерът, който организира подаването на вода в къщата, е отговорен за работата на няколко функции:

 1. Той отчита консумацията на студено водоснабдяване, тоест изпълнява функцията на водомер;
 2. Той може да спре подаването на студена вода към къщата в случай на извънредна ситуация или ако е необходимо да се поправят възли и части, както и да се премахнат течовете;
 3. Служи като филтър за груба вода: подобен филтър за кал трябва да съдържа всяка схема за подаване на топла вода за жилищна сграда.

Самото устройство се състои от следните компоненти:

 1. Комплект спирателни кранове (кранове, задвижки и клапани) на входа и изхода на устройството. Стандартно това са задвижващи кранове, сферични кранове, клапани;
 2. Механичен водомер, който е монтиран на един от щранговете;
 3. Филтър за мръсотия (филтър за грубо пречистване на вода от големи твърди частици). Това може да бъде метална мрежа в кутията или контейнер, в който твърди отломки се утаяват на дъното;
 4. Манометър или адаптер за вкарване на манометъра във веригата за водоснабдяване;
 5. Байпас (байпас от тръбен сегмент), който служи за изключване на водомера по време на ремонт или проверка на данните. Байпасът е снабден със спирателни кранове под формата на сферичен кран или клапан.

Топлинна точка

Това е и асансьор, който изпълнява следните функции:

 1. Осигурява пълна и непрекъсната работа на отоплителната система в жилищна сграда, а също така регулира нейните параметри;
 2. Доставя топла вода до къщата, т.е. осигурява захранване с топла вода (операция за подаване на топла вода). Самата охлаждаща течност в отоплителната система навлиза в системата за топло водоснабдяване на жилищен блок директно от централизираната отоплителна мрежа;
 3. Подстанцията може да превключва захранването с топла вода между връщане и подаване. Това понякога е необходимо в случай на силни студове, тъй като по това време температурата на охлаждащата течност в захранващата тръба може да се повиши до 130-150 0 С, и това въпреки факта, че стандартният индикатор за температурата на подаване не трябва да надвишава 750С.


Основният елемент на подстанцията е водоструен асансьор, където горещата вода от тръбопровода за подаване на работна течност в къщата се смесва в смесителна камера с обратна охлаждаща течност чрез инжектиране през специална дюза. По този начин асансьорът позволява по-голям обем охлаждаща течност с ниска температура да премине през отоплителния кръг и тъй като впръскването се извършва през дюзата, захранващият обем е малък.

Възможно е да се вградят адаптери за свързване на захранването с топла вода между клапаните на входа на маршрута и точката на отопление - това е най-често срещаната схема на свързване. Броят на вложките е два или четири (един или два при подаването и връщането). Две вложки са типични за старите къщи; в новите сгради се използват четири адаптера.

На линията за захранване със студена вода обикновено се използва задънена схема с две връзки: водомерът е свързан към пълнежа, а самият пълнеж е свързан с щранговете, през които тръбите се насочват към апартаменти. Водата ще се движи в такъв кръг със студена вода само при синтактичен анализ, т.е. при отваряне на смесители, кранове, клапани или порти.

Недостатъци на тази връзка:

 1. При продължително отсъствие на прием на вода за конкретен щранг, водата ще бъде студена дълго време при източване;
 2. Отопляемите релси за кърпи, вградени в захранвания с топла вода от котли, които едновременно отопляват баня или тоалетна, ще бъдат горещи само когато топлата вода се изтегля от определен щранг на апартамента. Тоест, те почти винаги ще бъдат студени, което ще доведе до влага по стените, плесен или гъбични заболявания на строителните материали на помещението.

Отоплителната станция с четири връзки за топла вода в къщата прави циркулацията на топлата вода непрекъсната и това се случва чрез два пълнежа и щрангове, свързани помежду си чрез джъмпери.

Важно: ако на страничните ленти на БГВ са инсталирани механични водомери, тогава потреблението на водоснабдяване ще бъде взето предвид, без да се взема предвид температурата на водата, което е погрешно, тъй като ще трябва да платите за гореща вода, която не се използва.

Доставката на топла вода може да функционира по три начина:

 1. От захранващата тръба към връщащата тръба към котелното. Такава система за БГВ е ефективна само през топлия сезон при изключена отоплителна система;
 2. От захранващата тръба към захранващата тръба. Такава връзка ще донесе максимална възвръщаемост през демисезона - през есента и пролетта, когато температурата на охлаждащата течност е ниска и далеч от максималната;
 3. От връщащата тръба към връщащата тръба. Тази схема за БГВ е най-ефективна при голямо студено време, с повишаване на температурата на захранващата тръба ≥ 75 0 C.

За непрекъснатото движение на водата се изисква разлика в налягането между началната и крайната точка на впръскването в една верига и тази разлика се осигурява от ограничаването на потока. Такъв ограничител е специална задържаща шайба - стоманена палачинка с отвор в средата. По този начин водата, която се транспортира от входа до асансьора, среща препятствие под формата на тяло на шайбата и това препятствие се регулира чрез въртене, което отваря или затваря задържащия отвор.

Къде да инсталирате радиатори

Традиционно отоплителните радиатори се поставят под прозорци и това не е случайно.Надигащият се поток от топъл въздух отрязва студения въздух, който идва от прозорците. Освен това топлият въздух загрява стъклото, предотвратявайки образуването на конденз върху тях. Само за това е необходимо радиаторът да заема поне 70% от ширината на отвора на прозореца. Това е единственият начин прозорецът да не замъгли. Ето защо, когато избирате мощността на радиаторите, изберете я така, че ширината на целия радиатор да не е по-малка от дадена стойност.

Защо връщането е по-горещо от потока

Как да разположим радиатор под прозорец

Освен това е необходимо правилно да изберете височината на радиатора и мястото за поставянето му под прозореца. Той трябва да бъде поставен така, че разстоянието до пода да е около 8-12 см. Ако е спуснато отдолу, ще бъде неудобно за почистване, ако се повдигне по-високо, ще е студено за краката. Също така, разстоянието до перваза на прозореца се регулира - то трябва да бъде 10-12 см. В този случай топлият въздух свободно ще обикаля бариерата - перваза на прозореца - и ще се издига по стъклото на прозореца.

И последното разстояние, което трябва да се поддържа при свързване на отоплителни радиатори, е разстоянието до стената. Тя трябва да бъде 3-5 см. В този случай възходящите потоци топъл въздух ще се издигнат по задната стена на радиатора, скоростта на отопление на помещението ще се подобри.

Относно тестовете за течове

Наложително е да проверите системата за течове. Това се прави, за да се гарантира, че отоплението е ефективно и не се проваля. В многоетажни сгради с централно отопление най-често се използва тестът за студена вода. В този случай, ако отоплителната система падне с повече от 0,06 МРа за 30 минути или 0,02 МРа се загуби за 120 минути, е необходимо да се търсят места за пориви. Ако индикаторите не надхвърлят нормата, тогава можете да стартирате системата и да започнете отоплителния сезон. Тестът за топла вода се извършва непосредствено преди отоплителния сезон. В този случай носителят се подава под налягане, което е максималното за оборудването.

Тяхната цел е да поддържат температурата и да минимизират консумацията на вода в системите за циркулация на топла вода.

Важна характеристика на тези клапани е наличието на периодична дезинфекция на тръбопроводната мрежа за БГВ. Етикети: балансиращи клапани Ръчни балансиращи клапани

Автономни отоплителни системи

Днес може да не поискате студ, но вашата отоплителна система ще го направи вместо вас. Ако не сте обърнали достатъчно внимание през летния сезон, може да се очаква неприятна изненада в началото или по време на отоплителния сезон. Имате ли дом в студа, защото радиаторите ви не са по-лоши от всякога? Грешка в поддръжката или лоша настройка на някои части от вашата отоплителна система може да е неизправност. Летните месеци се използват най-добре за поддържане на отоплителната система, но много хора ще започнат да се грижат за тях едва когато трябва да наводнят за първи път.

Проектиране и технически параметри на връщащия тръбопровод

Тръбопроводът с обратно функциониране е инсталиран в жилищни сгради с цел отопление и водоснабдяване. Този сложен дизайн е необходим, за да може водата в тръбите да се движи с кръгови движения и да осигурява на жителите топлина.
Тръбопроводи с обратна функция

Инсталирането на системата започва с отоплителната мрежа в къщата. Клонове (има два) се носят по протежение на основата от най-близката захранваща камера. Топлата вода навлиза в къщата през клони. И обратното, след като топлината се освободи, "отива" към котелното или когенерацията. На входа на сградата има термокамера със спирателни кранове или кранове.

В точката на отопление (асансьорна единица) се осигурява температурната разлика между подаваната и изходящата вода. Също така там се организира подаването на гореща течност към водопровода за топла вода. Осигурява почистване на средства за пренос на топлина и вода, съдържаща се в системата, необходими за подаване на топла вода.

Отоплителна система с връщаща тръба може да бъде организирана по няколко начина:

 1. Водоснабдяване отгоре: под покрива на сградата, на тавана или на тези етажи. Обратният клапан на тръбопровода, от друга страна, е разположен в долната част на къщата: под пода или в мазето. Осигурен е и обратният дизайн: захранването е отдолу, а изходът е в горната част на къщата.
 2. Тръбата за подаване и връщане на водата минава вътре в мазето.

В съвременните нови сгради отоплението и водоснабдяването са подредени според принципа на непрекъснато функциониране на флуида по контурите. Това осигурява постоянна температура на тръбите в сградата и бързо нагряване на течността по време на изтеглянето.

Отоплителна система

Холистичната система се състои от много елементи, без функционирането на които няма да работи. Нека разгледаме по-подробно от какво се състои тръбата за връщане на водата.

Асансьорна единица

Това е основата на връщащата тръба и на цялата система като цяло. Вътре в уреда има смесителна камера. В него гореща течност, а също и под високо налягане се излива през дюза в по-хладна вода от връщащата линия. В същото време част от течността в обратния тръбопровод влиза в системата и циркулира.

Монтаж и местоположение на асансьора

В различни точки на монтажа налягането се разпределя по различни начини:

 • подаване към възела - 6 kgf / cm2;
 • към обратния поток - 3 kgf / cm2.

Няколко асансьорни блока в сграда могат да бъдат инсталирани. Но само един ще има връзки с топла вода.

Пълнене на отопление

Ако веригата за отопление и водоснабдяване на къща с връщаща тръба в мазето, там са разположени и отоплителни разливи, инсталирането им се извършва без наклони. Пълнежите са с диаметър до 50 mm. Щангите са свързани чрез заваряване или резбова връзка с помощта на тройници.

Пълнене на отопление

При пълнене горното подаване се извършва с постоянен наклон. разширителен резервоар е поставен в точката на изтичане, която действа като облекчителен резервоар.

Отоплителни щрангове

Към отоплителното устройство се подават щрангове. Те имат размер 25-30 см. Между връзките винаги е инсталиран байпас. Това е специален джъмпер. Той е малко по-малък от самия щранг. Байпасът осигурява циркулация вътре в щранга.

Ако пълнежът е по-нисък, джъмперът се полага по следните начини:

 1. Според нивото на колектора на отоплителните високоговорители.
 2. до сградата, под тавана на последния етаж.
 3. На тавана.

БГВ

Системите за водоснабдяване са инсталирани под пода или в мазето. На същото място се монтира и битово пълнене с топла вода. Тяхната функционалност може да бъде една и съща, тоест щрангове с точки за приемане на вода са свързани към единия и към втория. И отделно, когато щранговете са свързани към изхода за подаване.

Пълнене с топла вода

Тръби за гореща вода

Подемниците за битова гореща вода са с диаметър до 32 мм. Те могат да бъдат монтирани зад тоалетната, на входа на тоалетната или в кухнята в затворена ниша. Съвременните релси за отопление за кърпи са свързани към системи за циркулация на топла вода.

Как работи дизайнът на връщащата водоснабдителна мрежа, може да се види на снимката.

Защо да пълним тръбопровода

Засипването на тръбопровода се извършва след окончателното инсталиране на водопроводната система. Такова запълване се извършва, за да се поддържат положените тръби в неподвижно положение.

Фиксирането на тръби с запълване се извършва на няколко етапа.

 1. Ръчно пълнене с лопати. Това е началният етап. Извършва се от две страни.
 2. Запълване след трамбоване и съединяване на тръбни съединения.
 3. Пръскащи тръби. Също направен от две страни.

Каква е температурата в обратната тръбна система

Температурата на връщащата тръба е ясно посочена в строителните разпоредби.

Нагряването трябва да е между 120 и 150 градуса. Най-често мрежите работят до 110 градуса, тъй като тръбите в системите на повечето сгради са износени. Те просто не могат да понесат по-високата топлина и налягане.

Мониторинг на работното налягане в отоплителните кръгове

За нормална безпроблемна работа на топлоснабдителната система е необходимо редовно да се следи температурата и налягането на охлаждащата течност.

За да се провери последното, обикновено се използват тензодатчици с тръба на Бурдон. За измерване на налягане с малка величина могат да се използват техните разновидности - мембранни инструменти.

Защо връщането е по-горещо от потока

Фигура 1 - Деформатор на тръбата на Бурдон

В системи, където се осигурява автоматично управление и регулиране на налягането, допълнително се използват различни видове сензори (например електроконтакт).

 • на входа и изхода на източника на отопление;
 • преди и след помпата, филтри, колектори, регулатори на налягането (ако има такива);
 • на изхода на основната линия от когенерацията или котелната централа и на входа й в сградата (с централизирана схема).

Фигура 2 - Разрез на отоплителния кръг с инсталирани манометри

Видове схеми за отопление

За многоетажни сгради те често се използват еднотръбна система за директно разпределение. Той няма ясно разделение на тръбите на подаване на течност към радиаторите и връщащата линия, поради което пълната верига обикновено е разделена на две равни части. Подемникът, напускащ котела, се нарича захранване, а тръбите, напускащи последния радиатор, се наричат ​​връщане. Ползи на тази верига:

 • спестяване на време и материални разходи;
 • удобство и простота на инсталационната работа;
 • естетичен външен вид;
 • липсата на връщащ щранг и последователно разположение на радиаторите (охлаждащата течност се доставя на 1, след това на 2, 3 и така нататък).

За еднотръбна система, често срещана вертикално оформление с вертикален контур и топлоснабдяване отгоре.

С двутръбна Системата за окабеляване предполага инсталиране на две затворени, паралелно свързани вериги, едната от тях осигурява функцията за подаване на охлаждащата течност към отоплителното устройство (радиатор), а втората - функцията за нейното отстраняване (връщане).

Радиаторите са свързани по няколко начина:

 • Долна (или седловидна, сърповидна). Осигурява свързването на захранването и връщането към долните свързващи отвори на радиатора. На горните отвори са монтирани кран на Маевски и щепсел. Те се използват за системи, при които тръбите са скрити под пода или перваза. Подходящ за многосекционни радиатори, с малък брой секции, топлинните загуби достигат до 15%.
 • Страничен път, е популярен. Тръбите са свързани към радиатора от едната страна: захранването с охлаждаща течност е през горната част, връщащата тръба е отдолу. Не е подходящ за уреди с голям брой секции.

Снимка 2. Двутръбна схема на отопление със страничен тип връзка. Посочените температури на подаване и връщане.

 • Диагонал (или страничен кръст) методът включва подаване на гореща вода отгоре, свързване на връщащата линия отдолу и от другата страна. Подходящ за радиатори с редица секции не по-малко от 14 бр.
 • Третият вариант организацията на схемата за отопление е хибриден начин, въз основа на едновременното използване на еднотръбни и двутръбни системи. Например, колекторната схема предполага подаването на охлаждащата течност през един щранг, по-нататъшното окабеляване на място се извършва съгласно индивидуален план.

Как работи, как да подобрим производителността

Една верига не осигурява равномерно нагряване на отоплителните устройства, преносът на топлина намалява с разстоянието от котела (охлаждащата течност се влива в последните радиатори, по-студени от първите). Недостатъкът на такава система е големи стойности на налягането на охлаждащата течност.

Справка. производителността на еднотръбната система се увеличава с кръгла помпа или байпасиобразувани на всеки етаж.

Предимства на двутръбната версия отопление:

 • затопляне на достатъчен брой устройства еднакво, независимо от разстоянието им до източника на топлина;
 • регулиране на температурния режим, извършване на мерки за ремонт на отделно устройство не засяга работата на другите.

Как да отрежете отоплението

Как да откажа отопление в жилищен блок?

Документи

Само частично ще засегнем документалната част.Проблемът е много болезнен; разрешението да се изключи от ДХ се дава от организации изключително неохотно и често те трябва да бъдат нокаутирани чрез съда. Напълно възможно е във вашия случай да бъде много по-полезно да нямате техническа статия, а да се консултирате с адвокат, който е добре запознат с Жилищния кодекс.

Основните стъпки са както следва:

 1. Поясняваме дали има техническа възможност да го деактивираме. На този етап по-голямата част от търканията предстоят: нито жилищните и комуналните услуги, нито доставчиците на топлинна енергия обичат да губят платци.
 2. Изготвят се технически условия за автономна отоплителна система. Трябва да изчислите приблизителния разход на газ (в случай че ще се отоплявате от него) и да покажете, че сте в състояние да осигурите безопасен температурен режим в апартамента за строителните конструкции.
 3. Подписва се актът за управление на пожара.
 4. Ако планирате да инсталирате котел със затворена горелка и отработени газове на фасадата на сградата, ще ви е необходимо разрешение, подписано от санитарния и епидемиологичния надзор.
 5. За завършване на проекта е нает лицензиран инсталатор. Ще ви е необходим пълен пакет документи - от инструкции за котела до копие на лиценза за монтаж.
 6. След приключване на инсталацията, представител на газовата служба е поканен да свърже котела и да го стартира за първи път.
 7. Последният етап: поставяте котела за постоянна поддръжка и уведомявате доставчика на газ за преминаването към индивидуално отопление.

Техническата страна

Отказът от отопление в жилищна сграда се дължи на факта, че трябва да демонтирате всички отоплителни устройства, без да нарушавате работата на отоплителната система. Как се прави?

В къщи с дънен пълнеж си струва да се разгледат два случая поотделно:

 • Ако живеете на последния етаж, получавате съгласието на съседите от долния етаж и премествате джъмпера между сдвоените щрангове към тях в апартамента. По този начин вие напълно се изолирате от CO. Разбира се, ще трябва да платите за заваряване и монтаж на вентилационния отвор и реконструкция на тавана от вашите съседи.
 • На средния етаж се демонтират само нагревателни устройства, освен това със заваряване и прекъсване на връзките. В щранга се врязва джъмпер със същия диаметър като останалата част от тръбата. След това щрангът е внимателно изолиран по цялата дължина.

Обратен клапан за отопление

Защо връщането е по-горещо от потока

В сложна отоплителна система има доста голям брой помощни елементи, чиято задача е да осигури надеждност и непрекъсната работа. Един от тези елементи е възвратният клапан на отоплителната система. Обратният клапан е монтиран така, че да няма поток в обратна посока. Неговите елементи имат много високо хидравлично съпротивление. В тази връзка има ограничения за използването на възвратни клапани в отоплителна система с естествена циркулация. В такава система налягането е твърде ниско. При минимално налягане е необходимо да се монтират гравитационни клапани с дроселни клапани, някои от тях могат да работят при налягане от 0,001 бара. Основната част на възвратния клапан е пружината, която се използва в почти всички модели. Именно пружината затваря затвора при промяна на нормалните параметри. Това е принципът на възвратния клапан.

Необходимо е да се вземат предвид работните параметри в определена отоплителна система. В тази връзка изберете клапана на отоплителната система, който има необходимата пружинна еластичност. Клапите, използвани в отоплителните системи, обикновено са направени от следните материали: стомана; месинг; неръждаема стомана; сив чугун. Обратните клапани са разделени на следните типове: отвори; венчелистче; топка; двучерупчеста. Този тип клапани се отличават със заключващо устройство.

Оформление на тръбопровода в многоетажна сграда

Като правило в многоетажни сгради се използва еднотръбна електрическа схема с горно или долно пълнене.Местоположението на правия и обратния тръбопровод може да варира в зависимост от много фактори, включително дори региона, в който се намира сградата. Например схема за отопление в пететажна сграда ще се различава структурно от отоплението в триетажна сграда.

При проектирането на отоплителна система се вземат предвид всички тези фактори и се създава най-успешната схема, която ви позволява да доведете максимално всички параметри. Проектът може да включва различни опции за пълнене на охлаждащата течност: отдолу нагоре или обратно. В отделните къщи са инсталирани универсални щрангове, които осигуряват редуващо се движение на охлаждащата течност.

Защо връщането е по-горещо от потока

Таблица за температурата на отоплителната тръба

Температурата на отопление, включително връщащите тръби, директно зависи от показателите на уличните термометри. Колкото по-студен е въздухът навън и колкото по-висока е скоростта на вятъра, толкова по-големи са разходите за топлина.

Разработена е регулаторна таблица, която отразява температурите на входа, подаването и изхода на топлоносителя в отоплителната система. Показателите, представени в таблицата, осигуряват комфортни условия за човек в хола:

Темпо. външен, ° С+8+5+1-1-2-5-10-15-20-25-30-35
Темпо. на входа424753555658626976839097104
Темпо. радиатори40445051525457647076828894
Темпо. връщащи линии34374142434446505458626769

Важно! разликата между температурите на подаване и връщане зависи от посоката на потока на отоплителната среда. Ако окабеляването е отгоре, капките са не повече от 20 ° С, ако отдолу - 30 ° С

Видове радиатори за отопление на жилищни сгради

В многоетажните сгради няма едно правило, което да ви позволява да използвате определен тип радиатор, така че изборът не е особено ограничен. Схемата за отопление на многоетажна сграда е доста гъвкава и има добър баланс между температура и налягане.

Основните модели радиатори, използвани в апартаментите, включват следните устройства:

 1. Чугунени батерии
  ... Те често се използват дори в най-модерните сгради. Те са евтини и са много лесни за инсталиране: като правило собствениците на апартаменти инсталират този тип радиатори сами.
 2. Стоманени нагреватели
  ... Тази опция е логично продължение на разработването на нови отоплителни устройства. Като по-модерни, стоманените отоплителни панели показват добри естетически качества, доста надеждни и практични. Те са много добре комбинирани с регулиращите елементи на отоплителната система. Експертите са единодушни, че именно стоманени батерии могат да се нарекат оптимални, когато се използват в апартаменти.
 3. Алуминиеви и биметални батерии
  ... Продуктите от алуминий са високо ценени от собствениците на частни къщи и апартаменти. Алуминиевите батерии имат най-доброто представяне в сравнение с предишните версии: отличните външни данни, лекото тегло и компактността са перфектно съчетани с висока производителност. Единственият недостатък на тези устройства, който често плаши купувачите, е високата цена. Въпреки това експертите не препоръчват спестяване на отопление и смятат, че подобна инвестиция ще се изплати доста бързо.

Заключение

Правилният избор на батерии за централизирана отоплителна система зависи от показателите за ефективност, които са присъщи на охлаждащата течност в района. Познавайки скоростта на охлаждане на охлаждащата течност и темите на нейното движение, е възможно да се изчисли необходимия брой секции на радиатора, неговите размери и материал. Не забравяйте, че при подмяна на отоплителни устройства е необходимо да се гарантира спазването на всички правила, тъй като тяхното нарушение може да доведе до дефекти в системата и тогава отоплението в стената на панелна къща няма да изпълнява своите функции (прочетете: „Отоплителни тръби в стената“).

Централизираните отоплителни системи демонстрират добри качества, но те трябва постоянно да се поддържат в работно състояние и за това трябва да наблюдавате много показатели, включително топлоизолация, износване на оборудването и редовна подмяна на използвани елементи.

Как е подредено отоплението на жилищна сграда? Увеличението на тарифите води до преминаване към автономно отопление на апартамента; но отказът от централно отопление в жилищна сграда, в допълнение към масата бюрократични пречки, означава и редица технически проблеми. За да разберете начините за тяхното решаване, трябва да си представите оформлението на охлаждащата течност.

Рейтинг
( 2 оценки, средно 4.5 на 5 )

Нагреватели

Фурни