Еднотръбна отоплителна система с дънно окабеляване: схема и окабеляване


Принцип на действие

Централният елемент на цялата система е водогрейният котел, от който горещата охлаждаща течност се влива в радиаторите, инсталирани в цялата къща. При движение през тръби и батерии, загрятата вода постепенно се охлажда и в това състояние се връща към котела през връщащата тръба.

В котела той отново се загрява до желаната температура и започва нов цикъл през тръбите. Циклите се повтарят постоянно, докато термогенераторът работи.

еднотръбни системи за отопление на дома
Еднотръбна системна схема

Тази схема има свои собствени нюанси. И така, най-ниската температура на охлаждащата течност (40-50 ° C) преди връщането й в котела се записва на най-отдалечения (последен във веригата) радиатор. Това не е достатъчно за нормално отопление на помещението.

За да се предотврати нежелан спад на температурата на последните радиатори, е необходимо или да се увеличи топлинният капацитет на батериите, или да се загрее водата в котела още повече. И двете опции са твърде скъпи.

Можете да прибегнете до друг метод за подаване на топла вода - да инсталирате циркулационна помпа в тръбната верига, ускорявайки охлаждащата течност през системата. Ефективността на такава технология, разбира се, ще бъде по-висока от горните две възможности. Но в крайградски условия технологията, използваща помпа, може да е малко полезна поради възможни проблеми с електрозахранването.

В такива случаи най-добрият вариант, който решава проблема с доставянето на топла вода до всички радиатори, може да бъде инсталирането на тласък колектор. Този елемент е права висока тръба, през която нагрятата вода, излизаща от котела, се ускорява до такава степен, че няма време да се охлади в междинните радиатори по пътя към последната батерия.

еднотръбно отопление
Приложение за усилване на колектора

По този начин, характеристика на еднотръбната система е липсата на връщаща тръба в нея, която служи за връщане на охладена вода от радиаторите към котела. В този случай тръбата с обратно действие е втората половина на единствената основна тръба.

При избора на отоплителна схема трябва да се има предвид, че еднотръбната технология не работи, когато крайният радиатор е разположен под 2,2 метра. Може да се използва в двуетажни къщи и колкото повече правият колектор се издига над котела, толкова по-бързо ще тече водата в него и самата система ще бъде по-малко шумна.

Характеристики и компенсация за недостатъци

Отоплителните тръби се полагат по периметъра на помещението отдолу: на нивото на пода, под пода, в мазето или мазето. Оттук следва и първите предимства на еднотръбна система с по-ниско окабеляване:

 • Икономичен и лесен за инсталиране. За монтажа са необходими по-малко материали и по-малко време, отколкото в други случаи.
 • Естетика. Тръбите могат да бъдат скрити под пода или в мазето, оставяйки на видимост само радиаторите.

Батериите или се врязват последователно в тръбата, или са свързани паралелно към нея, докато участъкът на тръбата между крановете към радиатора действа като байпас. Първият вариант има значителен недостатък - всички радиатори работят едновременно, не можете да изключите или настроите нито един от тях, без да изключите цялата отоплителна мрежа. Също така, в случай на повреда или течове, ще трябва да източите цялата охлаждаща течност, за да извършите ремонт и / или подмяна. В същото време отоплението е неравномерно, горната част на радиатора е по-топла от долната.

Това се решава чрез добавяне на байпас. Циркулацията на охлаждащата течност е затворена. Благодарение на термостата, клапаните и регулиращите клапани става възможно да се регулира температурата на отопление на всеки радиатор и при необходимост да се изключи някой от тях, без да се влияе на отоплителната работа.За да бъде ефективен байпасът, диаметърът на използваните за него тръби трябва да бъде с един размер по-малък от този на основната верига.

байпас за отопление

В еднотръбна система с дънно окабеляване се използва принудителна циркулация. Минус - шумна работа. Естественият поток на охлаждащата течност (и съответно по-малко шумна система) се постига само чрез организиране на бустер колектор, но това е възможно само в къщи с тавани над 2,2 метра.

Предимства и недостатъци

Предимства на еднотръбна система:

 • Единична верига може да бъде монтирана не само в стаята, но и под стените.
 • Посочената схема за отопление позволява да се намалят разходите по проекта.
 • Благодарение на поетапното свързване на стайните отоплителни устройства е възможно да се свържат всички компоненти на отоплителния кръг към разпределителната тръба.
 • Степента на нагряване на радиаторите се регулира чрез последователно или паралелно свързване на тези елементи към системата.
 • Когато използвате опцията с една основна тръба, можете да инсталирате котел на твърдо гориво, газ или електричество.
 • Използването на тази схема ви позволява да насочвате потока на загрята вода, където собственикът на къщата пожелае.

Някои недостатъци:

 • Ако отоплителната мрежа не се използва дълго време, ще отнеме много време, за да я стартирате.
 • Трудно е да се регулира равномерното разпределение на топлината между етажите в къща, състояща се от два или повече етажа. За да се компенсира спада на температурата на водата в долната половина на тръбата, е възможно да се монтират повече радиатори на долния етаж, но този метод оскъпява проекта.
 • Невъзможно е да се изключи едно от нивата на многостепенна система, ако например се изисква ремонт на един от етажите на сграда.
 • Във веригата могат да се появят въздушни джобове, ако наклонът не се поддържа в нея. Щепселите от своя страна намаляват преноса на топлина.

Какво представлява еднотръбната отоплителна система и по какво се различава от двутръбната

Еднотръбна отоплителна система за частна къща, като двутръбна. включва:

 • котел, който генерира топлинна енергия, който може да използва различни горива и може да бъде с разнообразен дизайн;
 • радиатори, които директно отопляват помещенията на къщата;
 • тръбопровод, по който циркулира флуид за пренос на топлина, който осигурява пренос на топлинна енергия от котела към радиаторите;
 • допълнително оборудване, което осигурява циркулация и ефективна работа (разширителен съд, спирателни и контролни клапани, свързващи елементи, циркулационна помпа (една или повече), предпазен блок и др.)
 • Спестяване на тръби и фитинги;
 • По-малко време и труд за монтажни работи;
 • При отворени тръбопроводи основният тръбопровод е по-малко забележим във вътрешността на стаите.

Но ако решите да използвате еднотръбна система, когато инсталирате отопление на вода в дома си, трябва да вземете предвид и нейните недостатъци:

 • По-малко равномерно отопление на радиаторите - докато се отдалечавате от котела, по-студената охлаждаща течност ще влезе в радиаторите;
 • Може да е трудно да се контролира температурата на отделните радиатори;
 • По-трудно е да се осигури добра естествена циркулация на охлаждащата течност, особено при голяма дължина на веригата.

За да не могат недостатъците на еднотръбната система да повлияят на ефективността на нейната работа или поне да ги сведат до минимум, е необходимо да се избере най-подходящият вид от нея.

Монтаж на еднотръбно отопление

Правилният дизайн на еднотръбна отоплителна система изисква познаване на редица технологични характеристики.

Първата стъпка е инсталирането на отоплителен котел. Тръбите трябва да бъдат монтирани така, че да се поддържа наклон от най-малко 0,5 cm на един работен метър от тръбата по цялата линия.Ако това не бъде направено, тогава въздухът ще се концентрира върху повдигнатата зона, създавайки запушалки, които трудно преминават през охлаждащата течност.

Не може обаче напълно да се изключи появата им. Следователно при проектирането е необходимо да се планира инсталирането на специални кранове на Маевски в системата, предназначени да премахнат тези препятствия.

Пред нагревателните елементи, които са свързани към веригата, трябва да бъдат монтирани спирателни клапани. Ако са налични, няма да е необходимо да се източва водата от системата в случай на ремонт.

Дренажният клапан трябва да бъде монтиран в най-ниската точка на системата. В същото време разширителен резервоар трябва да бъде свързан към най-горната точка на усилващия колектор, за да контролира и стабилизира обема на водата при прегряване на охлаждащата течност.

Колекторът трябва да се издига на 1,5 метра или повече над нивото на пода. В този случай тръбата трябва да бъде здраво закрепена към стената, като се избягват излишни завои.

Системата може да бъде окабелена както хоризонтално, така и вертикално. В първия случай се използва най-малък брой тръби и устройствата са свързани последователно. Вярно е, че при хоризонтално окабеляване могат да възникнат въздушни блокировки и топлинният поток не може да се регулира.

В случай на вертикално окабеляване, тръбата се полага на тавана. В същото време тръбите, простиращи се от централната тръба, водят към радиаторите.

www.domskotlom.com

Методи за инсталиране

Еднотръбното отопление в частна къща може да бъде отворено или затворено, вертикално или хоризонтално, с долно или горно окабеляване, естествена или изкуствена циркулация на охлаждащата течност.

Системи за естествена и принудителна циркулация


Естествена циркулация, при която резервоарът е в най-високата точка на помещението, създавайки налягане, няма помпа

Системата за естествена циркулация се счита за най-често срещаната. Преди това еднотръбно стандартно отопление от този тип беше инсталирано във всички едноетажни сгради, включително тези с отопление с печки. Планът му включва разширителен резервоар под тавана, който получава вода от котел. След това тече чрез гравитация в газови или автоматични радиатори през тръби.

Сега в повечето многоетажни и частни къщи са инсталирани автоматични котли с вградени циркулационни помпи.

Ако трябва да инсталирате котел със сложна автоматизация, помпата е инсталирана за него отделно, за да се избегне прегряване, когато горивото се разпали до екстремни температури. Схемите за принудителна циркулация правят възможно изпълнението на проекти с повишена сложност, те често се използват за инсталиране и свързване на подово отопление. Принудителната циркулация е от значение за многоетажни сгради или къщи с тавански конструкции.

Отворена или затворена отоплителна система


Резервоарът в отворена система комуникира с въздух, трябва да долеете вода, докато се изпарява

В широко разпространените отворени системи нивото на водата в резервоара се повишава след прегряване и намалява с охлаждането. Те са допълнени с резервоари с разклонителни тръби за обезвъздушаване на излишната пара и атмосферното налягане. Автоматизираните устройства, работещи на газ, пелети или мазут, се допълват от компактни разширителни съдове, които компенсират минималното разширяване на налягането.

Тъй като самото налягане ще зависи от температурата, при липса на неизправности котелът се изключва сам, налягането в него пада. Ако котелът работи на торфено гориво, въглища или дърва, процесът на горене в него не може да бъде спрян бързо, което може да предизвика прегряване на водата.

Конструкцията на отворена или затворена система задължително трябва да включва разширителен резервоар, полипропиленова помпа, клапан за освобождаване на пара и верига за автоматично доливане на вода. За котлите на твърдо гориво по-често се използват затворени системи.

Хоризонтално и вертикално оформление


Вертикалната система е предназначена за многоетажни сгради

Изборът на опция за еднотръбен, едноконтурен изглед напълно зависи от вида на сградата, броя на етажите в сградата и други фактори. За малки къщи хоризонталните тръбопроводи с необходимия диаметър се считат за идеални. В сгради с площ над 60 кв.м. и с повече от три стаи се препоръчва да се използва хоризонтална схема, когато става въпрос за сграда с един етаж, и вертикална за двуетажна сграда. Във втория случай окабеляването се монтира на втория етаж, след това се разтяга от горната към долната, след което се подава към котела.

Вертикалната верига в еднотръбна система за отопление се използва главно в многоетажни сгради, където водата отива на тавана или на горния етаж и се излива през отделни щрангове, след което преминава през радиаторите. Тази схема се нарича Ленинград.

При хоризонтална връзка тръбите са разположени хоризонтално, а нагревателните устройства са свързани една след друга. Този метод е подходящ за едноетажни сгради, тъй като е много по-малко сложен.

Плюсове и минуси на системата

Еднотръбната отоплителна система има своите положителни и отрицателни страни. Знаейки за тези функции, можете точно да отговорите коя еднотръбна или двутръбна система е по-добра. Затова нека започнем с плюсовете:

 1. Най-голямото предимство са спестяванията. При еднотръбна система няма нужда от джъмпери на батериите, връщащи щрангове и други елементи. Това дава почти двукратно намаляване на разхода на тръба в сравнение с двутръбна отоплителна система.
 2. Възможно е да се регулира подаването на охлаждаща течност към всяко отоплително устройство, без да се влияе значително върху работата на цялата система. Това се постига чрез инсталиране на съвременни устройства като балансьори, сферични кранове и байпаси, термостатични клапани и др.
 3. Друг плюс е естетиката на цялата система. Тъй като броят на тръбите тук е малък, е удобно да ги скриете зад фалшиви стени или панели.

Всичко това прави еднотръбната система популярна. Но също така си струва да се помни, че схемата на всички комуникации ще бъде доста проста. Това прави възможно да инсталирате отоплението сами без много усилия.

Но и тук имаше някои недостатъци и има немалко от тях. Недостатъци на системата:

 1. За да работят всички нагреватели ефективно, е необходимо да се осигури достатъчно налягане в системата. Това обстоятелство води до необходимостта от инсталиране на по-мощни помпи, което води до увеличаване на оперативните разходи.
 2. Самият монтаж на циркулационната помпа също може да бъде недостатък. Двутръбната система не се нуждае от такова допълнително оборудване, тя е инсталирана само за повишаване на ефективността.
 3. При разработването на схема за еднотръбна отоплителна система е необходимо да се предвиди местоположението на тръбите, така че да се осигури гравитацията на охлаждащата течност. На практика тази функция предполага инсталиране на разширителен резервоар в най-високата точка на системата. Като правило този допълнителен детайл е монтиран на тавана.

Но, въпреки подобни недостатъци, евтиността преобладава и еднотръбните отоплителни системи най-често се срещат в частни къщи, особено с малка жилищна площ.

Разликата между еднотръбните и двутръбните отоплителни системи

Основната структурна разлика между едно- и двутръбните отоплителни системи:

 • При еднотръбни отоплителни устройства, свързани помежду си с една тръба, охлаждащата течност се подава последователно към радиаторите.
 • При двутръбна система - с две тръби (захранваща и връщаща) - охлаждащата течност се подава към всеки радиатор през захранващата тръба и се връща обратно към отоплителния котел чрез връщащата.

Принципът на работа на еднотръбна отоплителна система: електрически схеми и изчисления стъпка по стъпка инструкции за инсталиране

Разновидности на еднотръбни системи

Въпреки своята простота, еднотръбната отоплителна система има вариации. В частни домове могат да се използват два вида:

 • Последователна или нерегулирана система. В този случай охлаждащата течност влиза на свой ред във всяко устройство, изходът е вода с по-ниска температура, която влиза в следващия радиатор.
 • Регулирана система, популярна с прякор "Ленинград". Тази опция ви позволява да регулирате потока на охлаждащата течност във всеки радиатор. Устройствата са свързани към линията паралелно.

Първият вариант се счита за най-простият и най-евтиният за изпълнение. Но това не позволява регулиране на подаването на охлаждащата течност, така че батериите, които са разположени по-далеч от котела, ще имат по-ниска температура. Поради тази причина последователната еднотръбна система се използва само за отопление на малки къщи или отделни помещения.

Системата "Ленинград" е по-добра по отношение на регулирането и равномерното нагряване на всички устройства. Тук е възможно да се регулира потока на охлаждащата течност във всяко устройство с помощта на спирателни клапани. Именно тези системи могат да бъдат инсталирани в къщи с голяма площ.

В допълнение към гореспоменатия принцип, еднотръбните системи се подразделят според метода на циркулация на охлаждащата течност. Тук могат да се разграничат три вида:

 • С естествена циркулация. В този случай охлаждащата течност преминава от един радиатор в друг под въздействието на гравитацията.
 • Принудителна циркулация. Такива системи се считат за по-ефективни от първия вариант. За принудителна циркулация на охлаждащата течност се използва специална помпа.
 • Комбинирана опция. Инсталацията се извършва по схемата на система с естествена циркулация и за увеличаване на ефективността в нея е монтирана циркулационна помпа (през байпас).

Първият от изброените видове системи работи ефективно само с малка дължина на маршрута, поради което се използва само в къщи с малка отопляема площ. За да се подобри циркулацията, препоръчително е да се монтира ускорителен колектор веднага след котела. Този дизайн предполага издигане на захранващата тръба с метър или един и половина над нивото на първия радиатор. Също така трябва да е възможно да се инсталира разширителен резервоар от отворен тип, разположен в най-високата точка на системата.

Въпреки по-ниската си ефективност, системата с естествена циркулация на охлаждащата течност е доста популярна. Това се дължи на нестабилността. Ако в къщата е монтиран електрически независим подов котел, тогава прекъсването на електрозахранването няма да повлияе по никакъв начин на работата на отоплителната система.

Забележка! По-ефективна, но в същото време зависима от електричеството, се разглежда конструкция с принудителна циркулация на охлаждащата течност. Такива системи могат да имат дълъг кръг и повече от един. В последния случай са инсталирани няколко циркулационни помпи, отделни за всяка верига.

Ако във вашия район има чести случаи на прекъсване на електрозахранването и е инсталиран електрически независим подов котел, тогава е препоръчително да инсталирате комбинирана еднотръбна система. В този случай при липса на електричество къщата ви няма да замръзне.

Опции за едноканално маршрутизиране

При еднотръбна система може да се използва горно и долно разпределение на отоплението. Когато са свързани към дъното на радиаторите, тръбите не развалят интериора на помещението и могат да бъдат скрити зад финала. Тази опция се използва по-често в схеми с принудителна циркулация.

Предназначение и принцип на действие на хидравличната стрелка за отопление

Горният тръбопровод на отоплителната система е положен под тавана. Тази опция е удобна с това, че когато охлаждащата течност се движи отгоре надолу, е удобно да се отделя въздух от устройствата с помощта на кранове на Mayevsky. Топ маршрутизацията е по-подходяща за системи с естествен поток.

Схеми с гравитационна и принудителна циркулация

Схемата на еднотръбно отопление на частна къща с газов котел или друго отоплително оборудване може да бъде с гравитационен и принудителен ток на топлоносителя.Характеристика на системите с естествено движение на охлаждащата течност е, че те не използват помпено оборудване. Течността се движи през тръбите поради разликата в обема и плътността на нагрятата и охладената вода (антифриз).

Важно! При вериги с гравитация трябва да се направи вертикален усилващ щранг след котела, а връщащият тръбопровод се полага с наклон към отоплителното оборудване.

В гравитационните мрежи трябва да се инсталира разширителен резервоар. Монтира се в горната част на системата - на тавана или високо под тавана. Отоплителното оборудване е инсталирано в най-ниската точка на мрежата, така че самата вода да може да се оттича през тръбопровода в котела. Ето защо котелното оборудване е инсталирано в мазето или мазето. Ако това не е възможно, тогава подът в котелното помещение е специално спуснат.

принудителна циркулация

Принудителните циркулационни вериги са задължително оборудвани с помпено оборудване, което отговаря за транспортирането на охлаждащата течност. Помпата е монтирана във връщащата тръба преди помпата. В този момент течността в тръбите има най-ниската температура, което е важно за помпеното оборудване, което е чувствително към горещи среди. В този случай не е необходимо да се наклонява връщането към котела.

Важно! Модерните модели котли вече са оборудвани с помпи, разширителни резервоари и група за безопасност.

В малки едноетажни къщи се използват вериги с гравитационен ток. Мрежите с принудителна циркулация могат да се използват за отопление на голяма къща или многоетажна сграда. Основното условие е най-голямото разстояние на радиатора от помпата да не надвишава 30 m, тъй като устройството няма да може да подава вода на по-голямо разстояние.

Отворени и затворени системи

Разликата между отворените и затворените системи се крие в конструкцията на разширителния резервоар. Този капацитет е необходим, за да компенсира разширяването на нагрятата охлаждаща течност. Без резервоар това би довело до критично повишаване на налягането в мрежата. Когато охлаждащата течност се разширява, излишната течност навлиза в резервоара. Когато се охлади, водата се връща в тръбопроводите.

Разликата между отворени и затворени резервоари:

 1. Разширителен резервоар от отворен тип може да бъде направен независимо от скрап материали. Това е обикновен резервоар със или без капак. Основният недостатък на мрежите от отворен тип е, че кислородът навлиза във веригата през отворен контейнер, който се превръща в виновник за корозията на радиаторите и тръбопроводите. Това също води до проветряване на системата, поради което крановете на Маевски трябва да бъдат инсталирани на всички радиатори.
 2. Затворените резервоари се състоят от две камери - въздух и вода. Двете камери са разделени от еластична мембрана. Необходимото налягане задължително се създава в газовата камера. Когато излишъкът от разширена течност попадне в камерата, мембраната се избутва в отделението за газ, което увеличава налягането там. След охлаждането на охлаждащата течност налягането в газовата камера изтласква течността обратно в тръбопроводите.

Недостатъците на отворените контейнери са, че водата от резервоара постоянно се изпарява, така че трябва да го доливате. Антифризът не трябва да се използва в отворени вериги. Затворените системи са надеждно защитени срещу корозия и проникване на въздух. В тях може да се използва антифриз.

Термопомпи въздух-въздух за отопление на частна къща

Важно! Затворените резервоари са оборудвани с манометри, предпазни клапани и вентилационни отвори.

Инсталация на системата

Ако решите да направите еднотръбна отоплителна система във вашата къща от нулата, тогава основната задача ще бъде да изготвите диаграма. Необходимо е ясно да се определи мястото на монтаж на котела, разширителен резервоар, циркулационна помпа, радиатори и други устройства и устройства.

Последователността на инсталиране на еднотръбна отоплителна система ще изглежда така:

 1. Първо, котелът е монтиран. По-добре е да го инсталирате в долната част на сградата, но не и в мазето. В същото време не забравяйте за мерките за пожарна безопасност (около устройството, стените, подовете и таваните са облицовани с незапалим материал). Заедно с котела е оборудван комин.
 2. След това монтираме разклонителната тръба от котела. За това е по-добре да се използват тръби с диаметър най-малко 25 mm. В цялата къща има предварително изградена магистрала и са монтирани отоплителни радиатори, клапани и други устройства. Когато инсталирате, не забравяйте за необходимия наклон на тръбите. Охлаждащата течност трябва да се движи гравитационно от котела, да премине през всички батерии и да се върне отново в котела. Това е много важно, ако вашата система от естествена циркулация или комбиниран тип. Ако има помпа, наклонът може да бъде пропуснат.
 3. При свързване на основната тръба към котела е необходимо да се монтира разширителен резервоар, чийто вид зависи от избраната отоплителна система.
 4. Препоръчително е да се монтират филтри на връщащата линия преди влизане в котела. Това е за защита на цялото оборудване от отломки и примеси.

Ако инсталирате комбиниран тип система или с принудителна циркулация на охлаждащата течност, тогава трябва да инсталирате помпата с байпас. При първия вариант се изисква такава комбинация, а при втория е желателен. Инсталирането на помпата през байпаса ще направи възможно нейното изключване в случай на ремонт или прекъсване на електрозахранването, докато отоплителната система ще продължи да работи.

Преди започване на работа е необходимо да се извърши тест за налягане. Този процес се извършва с помощта на специална помпа, която повишава налягането в системата. Ако налягането в системата се поддържа по време на изпитването за налягане, тогава няма изтичане и отоплителният сезон може да започне.

Схема за еднотръбно отопление: какво трябва да се има предвид?

В едно- и двуетажни къщи е възможно да се използват както вертикални, така и хоризонтални еднотръбни отоплителни системи.

В същото време е необходимо таванско пространство за горното окабеляване, което далеч не винаги е удобно. По правило движението на охлаждащата течност в отоплителната система е естествено. За да се увеличи скоростта на циркулация на охлаждащата течност, се предвижда да се включи помпа в системата.


Проста схема на еднотръбно отопление: 1 - котел; 2 - основният щранг; 3 - разширителна тръба; 4 - обратни щрангове; 5 - горно окабеляване; 6 - въздушен колектор; 7 - разширителен резервоар; 8 - циркулационна помпа; 9 - обратна линия.

Регулиращи и спирателни клапани са необходими за изключване на аварийния участък при извършване на превантивни и ремонтни дейности, преразпределяне на потока на охлаждащата течност, замяна на счупен елемент. Той е практичен, бърз и много удобен. Задължителни условия, без които няма да бъде възможно да се направи правилната еднотръбна отоплителна система: оформлението на елементите на системата за определено помещение, местоположението на кръстовището на тръбата, свързване към отоплителния котел; местоположението на разширителния резервоар, монтаж на радиатори, клапани и помпи; отводнителни кранове и др.

В съответствие с площта на къщата се избират различни опции за устройството на отоплителната система. За частни къщи с площ до 150 m² ще е достатъчна отоплителна система, циркулацията на антифриз или вода, в която се среща естествено. Поради разликата в плътността на охлаждащата течност в различните части на батериите, такава система, диаграмата на която е показана в ИЗОБРАЖЕНИЕ 2, ще работи балансирано.

Ако площта на къщата надвишава 150 m², тогава трябва да се използва система за принудителна циркулация. За това е инсталирана водна помпа с подходяща мощност.

Във всеки случай радиаторите трябва да бъдат допълнително оборудвани с кранове (клапани), чието инсталиране ще направи възможно спирането на водоснабдяването в необходимото време на определен участък от магистралата.Това е необходимо за изолиране на определена зона при извършване на ремонтни дейности и за поддържане на отоплението в други помещения. В същото време останалите помещения в сградата ще се отопляват нормално.

Какво представлява еднотръбна система с дънно окабеляване

От името става ясно, че всички батерии са свързани към една тръба, положена отдолу по периметъра на отопляваните помещения. Батериите са свързани към тръбата последователно, входът / изходът в батериите могат да бъдат отдолу или по диагонал (вторият вариант има най-добри показатели по отношение на ефективността на отоплението). Всички батерии могат да работят само едновременно.

За да се разширят възможностите за контрол на температурата във всяка стая, се използва байпасна система - батериите са свързани паралелно към една тръба, те могат да работят отделно и едновременно, температурата на нагряване на всяка батерия се регулира допълнително.

По типа на веригата еднотръбната система е отворена и затворена.

 1. В отворения има разширителен резервоар за приемане на увеличен обем вода и източване на излишната вода. Казанчето е свързано с атмосферата, което даде името на системата отворена.
 2. В затворена система разширителният резервоар е затворен, цялата система е под налягане. За да се предотвратят аварийни ситуации в затворена версия, на системата е монтирана група за безопасност: манометър, отдушник и предпазен клапан.

Еднотръбната система с дънно окабеляване може да работи само с принудително движение на охлаждащата течност (с помпа) и дори тогава дължината на веригата е ограничена. По-скоро не толкова дължината на веригата, колкото броят на свързаните батерии и действителният им топлопренос.

Тези знания са необходими, за да се разбере принципът на системата и да се знае какво може да се постигне с негова помощ. Такива познания позволяват да се направи по-съзнателно инсталирането, ще стане ясно защо са необходими всяка тръба и всеки кран. Байпасната система значително подобрява характеристиките на еднотръбното отопление, но е по-трудна за инсталиране, по-скъпа по отношение на броя на компонентите и разходите. Освен това може да се монтира само върху подови настилки, в противен случай регулиращите иглени клапани ще бъдат недостъпни.

Видео - "Ленинградка" - отоплителна система

Предимства и недостатъци на еднотръбна система

Недостатъци на еднотръбна система

Общоприето е, че еднотръбната система е по-евтина от двутръбната. Това мнение се формира в резултат на използването на тази схема при отопление на жилищни сгради в Съветския съюз. Но когато такава схема се прилага в частна къща, особено доста голяма, еднотръбната система не е по-евтина от двутръбната.

Двутръбна система изисква увеличаване на броя на радиаторните секции по отоплителната система, термостатични клапани са необходими за регулиране на температурата, тръби с достатъчно голям диаметър са необходими за нормална работа - всичко това заедно не допринася за намаляване на цената на системата.

Вторият основен недостатък е трудността при регулиране на температурата във всяка стая. За това се използват термични клапани или радиаторни регулатори.

Принципът на работа на еднотръбна отоплителна система: електрически схеми и изчисления стъпка по стъпка инструкции за инсталиране

За нормална работа на системата е необходимо да се създаде достатъчно голямо налягане и да се инсталира достатъчно мощна помпа и разширителен резервоар в най-високата точка на системата - в двуетажна къща охлаждащата течност трябва да тече отгоре. Освен това подобна система е доста трудна за настройка.

Ако къщата е голяма, тогава изискването за увеличаване на броя на секциите на следващия радиатор може да доведе до значително удължаване на радиаторите и затруднения с тяхното поставяне.

Достойнство

Съвременните технологии и инсталационни процедури улесняват балансирането на системата: спирателни кранове, термо клапани, балансиращи клапани ви позволяват да балансирате добре системата и да осигурите равномерно отопление във всички помещения.

Използването на кранове при свързване на радиатор ви позволява да изключите и премахнете единичен радиатор, без да изключвате отоплителната система.

При еднотръбното окабеляване се полага само една тръба, която изглежда по-естетически от две.

Еднотръбната система се загрява много бързо - по-бързо от двутръбната система.

Ако къщата е малка, тогава има икономия на материали. В голяма къща цената на материалите е почти равна на разходите за инсталиране на двутръбна система.

Как да изчислим оптималния брой секции на радиатора

Климатичните показатели в помещенията трябва да отговарят на изискванията на SNiP 41-01-2003, методът на изчисление също е даден там. Това са доста сложни изчисления; невъзможно е да се направят без сериозни познания по топлотехника. Ние изброяваме само няколко първоначални данни, които се вземат предвид при изчисленията.

Файл за изтегляне - SNiP 41-01-2003

SNiP 41-01-2003 (Отопление, вентилация и климатизация)

 1. В помещенията. Обем, топлопроводимост на стени, таван и под, климатична зона на местоположение, максимални температурни стойности, брой и характеристики на отворите на прозорци и врати, честота на въздушния обмен от вентилационни системи, пространствено разположение на помещението и др.
 2. Отоплителни системи. Температурата на отоплителната среда на входа и изхода, скоростта и вида на отоплителната среда, физическите характеристики на топлообменниците, общата мощност на отоплителния котел и др.

Това означава, че не можете сами да направите точните изчисления. За такива случаи има общи препоръки на практикуващите, които са напълно достатъчни за инсталирането на отопление. Освен това днес на всяка батерия е възможно да се регулира мощността на топлопреминаване, като се вземат предвид реалните условия.

Въпреки че обемът на въздуха загрява батерията, за простота на изчисленията се използват квадратни метри от помещението, докато се взема стандартната височина на помещенията. За сгради, чийто коефициент на топлинни загуби не надхвърля изискванията на съществуващите нормативни актове, може да се приеме, че 100 вата са достатъчни за отопление на 1 m2.

Като се вземат предвид специфичните архитектурни характеристики на помещенията, можете по-точно да разберете разходите за топлинна енергия по формулата

KT (количество топлина) = 100 W / m2 × P × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7където

 • P е площта на помещението в квадратни метри;
 • K1 - коефициент на остъкляване на отворите на прозорците, може да бъде в диапазона от 1,27 ÷ 0,85, в зависимост от характеристиките на стъклените възли. За единични - 1,27, за двойни - 1,0, за тройни - 0,85;
 • K2 - коефициент на топлоизолация на външни стени. От 1,27 за стени с дебелина една и половина тухли до 0,85 с висока топлоизолация. Определя се „на око“;
 • K3 е съотношението на площта на прозорците към площта на пода.

Освен това се вземат предвид минималната температура (K4), качеството на външните стени (K5), видът на тавана (K6) и коефициентът на височината на тавана (K7). Общото потребление на топлина трябва да съответства на мощността на котела, така че котелът да не работи постоянно в критични режими - по-добре е да направите резерв на мощност от приблизително 20%.

Разбира се, никой от „аматьорите“ не прави такива опростени изчисления и това не е необходимо. Нашият съвет - вземете около 120 W / m2, вземете предвид преноса на топлина на една секция на батерията (дадена от производителя), пребройте общия брой секции за всяка стая и го съотнесете към мощността на котела. Не се притеснявайте, че температурата ще бъде твърде висока и ще има големи плащания за отоплителни течности - всяка батерия може да се регулира отделно.

Характеристики на еднотръбна отоплителна система

Еднотръбната отоплителна система придоби широка популярност в частното строителство поради следните предимства:

 • Хидравлична стабилност - подмяната на радиатора, изграждането на секции, разединяването на отделни вериги не променя топлопредаването на други елементи на системата;
 • Минималният брой тръби;
 • По-малкото количество охлаждаща течност в системата намалява нейната инерция и времето за загряване на помещението;
 • Естетичен външен вид, особено при инсталиране на скрита магистрала;
 • Лесна инсталация;
 • При използване на съвременни спирателни кранове е възможно точно да се контролира режимът на работа на цялата система и отделни елементи;
 • Последователното свързване на нагревателни устройства ви позволява да подредите водно топъл под, да монтирате отопляеми релси за кърпи и др.
 • Евтин монтаж и експлоатация.

Характеристики на схемата на еднотръбна отоплителна система с дънно окабеляване

Термостатът на радиаторния блок ви позволява да регулирате температурата на нагряване на батерията

Основният недостатък на еднотръбното топлоснабдяване е дисбалансът в отоплителните устройства по дължината на тръбопровода. Колкото по-далеч е радиаторът от котела, толкова по-малко той се загрява. Под действието на помпата отоплението на радиаторите се извършва по-равномерно, но все още се наблюдава охлаждане на охлаждащата течност, особено при достатъчна дължина на тръбопровода. Отрицателният ефект от това явление се намалява по два начина:

 • Увеличава се броят на секциите на последните радиатори, поради което се увеличава тяхната мощност и количеството топлина, подавана в помещението - постига се равномерно отопление на помещенията;
 • Рационално проектирайте преминаването на магистралата през стаите - като започнете със спални, детски и "студени" стаи (ъглов, с прозорци на север), след това има хол, кухня, баня, тоалетна и завършва с помощни помещения.

Монтаж на еднотръбна отоплителна система

За да извършите монтажни работи, освен обикновените инструменти, трябва да имате и специален апарат за заваряване на пропиленови тръби, не е много скъп, няма да е трудно да се научите как да работите с него. Стандартният комплект включва ножици за рязане на тръби - много е удобно да ги използвате, разрезът е гладък.

Как да инсталирам отоплителната система? Работата трябва да бъде разделена на няколко етапа.

Етап 1

Трябва да направите скица на отоплителната система, да помислите за местоположението на котела върху нея, къде и как ще лежат тръбите, колко, къде и кои радиатори трябва да бъдат инсталирани.

Не очаквайте скицата да работи за първи път; след първите опити за маркиране има голяма вероятност да се наложи да направите промени. Може да се наложи да се създадат няколко вериги за отстраняване на студена вода и това ще изисква закупуването на допълнителни водопроводни инсталации и фитинги. При скицирането вземете предвид изискванията за мощност на котела и оптималните физически характеристики на топлообменниците.

Етап 2

Покупка на материали. Пребройте броя на всички завъртания, тройници и преходи, съединители, обикновени сферични и иглени кранове, системи за управление и управление, дължината на полипропиленовите тръби.

Важна забележка - ако имате отоплителна система от отворен тип, тогава можете да си купите обикновени тръби, ако отоплителната система е затворена (работи под налягане 1,5 атм.), Тогава тръбите трябва да бъдат подсилени с фолио. Ако контурът е разположен под пода, трябва да закупите изолация.

Когато се направят всички изчисления, увеличете общия брой тръби и фитинги с 10%, това ще покрие непроизводствени отпадъци и възможни грешки. В крайна сметка ще бъде много по-евтино да увеличите количеството материали, отколкото необходимостта да ги „замразите“ по време на работа и отново да отидете в магазина, за да купите липсващия.

Препоръчителни диаметри на тръбите в зависимост от очаквания капацитет на отоплителната система.

Номинален диаметър в инчовеМаксимална производителност на охлаждащата течностМаксимално топлинно натоварване
½5.7 л / мин5.5kw
¾15 л / мин14,6 kW
130 л / мин29,3 kW

Ако изчисленият диаметър на тръбата е по-голям от стандартния диаметър на радиатора, закупете подходящите адаптери.

Етап 3

Направете маркировка на място, опънете тръби, подредете батерии, фитинги и кранове, проверете отново всички компоненти. Направете маркировката внимателно, използвайте ниво.

Всичко е изготвено, проверено и преизчислено, изготвен е план за отоплителната система, крайните цели са ясни, можете да продължите с монтажа.Ако инсталирате отоплителна система по време на строителството на сграда, по-добре е да поставите тръби под пода, ако сградата вече стои, ще трябва да ги фиксирате в долната част на стената. Тръбите под пода трябва да бъдат изолирани, за това има специални изолатори, те са много ефективни и лесни за инсталиране.

Още нещо - ще правите ли обикновена еднотръбна изолационна система или байпас? Вторият е малко по-сложен и изисква повече армировка. Но това ви позволява да регулирате температурата на всяка батерия и, ако е необходимо, да ги ремонтирате или замените, без да изключвате напълно системата.

Нашият съвет - за малка селска баня с една или две стаи можете да използвате обикновена система, за сгради с три или четири стаи е по-добре да монтирате байпас.

Започнете с котела и когато избирате мястото за монтаж, вземете предвид свободното пространство и възможността за изпускане на димни газове. Няма единен алгоритъм за инсталиране на котли, много зависи от неговия тип и конструктивни характеристики. Котлите могат да бъдат на пода или на стена, с различни технически характеристики, размери и т.н. 76 и SNiP 2.04.05-91.

КОТЕЛНИ СТАИ. Актуализирано издание на SNiP II-35-76. КОТЕЛНИ УСТАНОВКИ. Официално издание

Актуализирано издание на SNiP II-35-76

Еднотръбно отопление в къщата

Идеята за създаване на еднотръбна отоплителна система в частна къща може на пръв поглед да изглежда примамлива. Вероятно една тръба вместо две е много по-евтина. Вероятно такава система е по-лесна за монтиране ... Можете дори да поставите една тръба под перваза - не е трудно да се скриете, не са две тръби ...

Нека разберем по ред, наистина ли е по-евтино? По-лесно ли е да се направи? Но най-важното е как еднопосочната система ще се държи в експлоатация? Дали отоплението в къщата просто ще бъде с лошо качество? Дали недостатъците на системата ще се окажат твърде значителни. И затова еднотръбна (Ленинград) изобщо няма да бъде приложима ...

Колко радиатори и как да ги свържете

Колко радиатори има по-често в къщата? Днес обикновена къща ще бъде сграда с тавански етаж и отопляема площ от 200 кв. М. В същото време има около дузина радиатори отдолу и 5 броя на тавана.Ако смятате едноетажна къща от 100 квадратни метра, ще ви трябват от 8 отоплителни устройства.

Ако те са свързани с една тръба последователно една след друга, тогава последната ще се окаже студена, с обичайните параметри на отоплителната мрежа.

Ако те са свързани паралелно към една тръба - същият последен ще бъде "лед", ако характеристиките на отоплението са обикновени ... Но какво се разбира под думата "обикновен"?

Включване на радиатори с една тръба

Нормални спецификации

Когато създавате отопление, всичко има за цел да минимизира, опрости и намали разходите.

За движението на охлаждащата течност се използват циркулационни помпи, безшумни и с ниска мощност. Максималната мощност на двигателя обикновено е до 100 W. Най-новите компютърно контролирани модели са в състояние сами да изберат най-икономичния режим на работа и потребителите са доволни, когато дисплеят показва консумация на енергия от 12 W с площ на къщата от 150 квадратни метра.

Енергоспестяваща дефлационна помпа

Тръбите се използват с вътрешен диаметър 16 mm за един или два радиатора и 20 mm за група до 6 броя, 25 mm вече може да бъде основната линия от котела за цялата къща. Какво ще се случи с една тръба, ако всичко това се приложи върху нея?

Икономии при създаване и експлоатация

Ако се създаде еднотръбна система с прогресивни (икономични) параметри на отопление, тогава тя няма да работи в мащаба на къща (5 или повече радиатора в пръстен), тъй като последните радиатори ще бъдат студени.

Конвенционалната циркулационна помпа няма да осигури скоростта на топлообмен (доставка на необходимата енергия за последователно превключване).И обичайният диаметър на тръбата ще създаде твърде голямо хидравлично съпротивление при опит за увеличаване на дебита.

За да се загрее последното устройство в пръстена, са необходими мощна помпа и пръстеновидна тръба с голям диаметър.

Масивна еднотръбна отоплителна система

Каква е температурата на радиаторите в Ленинград

При последователно включване на една тръба радиаторите ще поемат част от енергията и постепенно охлаждат охлаждащата течност. Ако температурата на подаване е +60 градуса, тогава на всеки радиатор загубата при нормална циркулация на охлаждащата течност (до 30W на помпа) ще бъде приблизително 7% или 4 градуса. Тогава на изхода от 4-ти радиатор ще има плюс 48 градуса С. Но 5-ият в пръстена вече няма да е от полза за отопление. И например, на осмия радиатор в пръстена - ще има 32 градуса - просто студено.

разпределение на температурата в еднотръбна отоплителна система

Изравняването на температурата между подаване и връщане е възможно само при голям диаметър на тръбите и мощна помпа, която създава достатъчен поток на охлаждащата течност.

Разточителна единична тръба за големи къщи

В големи къщи с няколко десетки радиатори, където експлоатационните загуби не са твърде големи, можете да помислите за вариант на еднотръбна отоплителна система.

 • Според проектното изчисление се използва стоманена тръба с голям диаметър (от 50 mm) със специална помпа, която създава значителна скорост на движение на течността, до границата на шума в тръбата. Тръбата се поставя по протежение на пръстена на външната стена в подовото пространство.
 • Към тръбата са свързани двойка кранове за радиатори или подови конвектори под високи прозорци. Разликата в налягането се създава не само поради охлаждането на течността в инструментите, но главно поради инсталирането в тръбата на платното на захранващата тръба.
 • Значителните строителни разходи и оперативните загуби се изравняват от голямата отоплителна мощност и не са значителни, когато се разглежда цялата скъпа част от изграждането на такава къща. С намаляване на отоплителната площ ролята на тези разходи ще се увеличи и те ще бъдат неприемливи.

Защо е толкова разточително

Възможно ли е да се разхищават ресурси и да се направи такава икономична отоплителна система по време на създаването и особено по време на работа? Когато 20 W могат да се използват за циркулация, ще бъдат изразходвани 200 W. (?), Колко точно - ще покажат само изчисления за конкретна хидравлична мрежа, но при всички случаи - в пъти повече.

Остава неясно защо е необходима необходимата скъпа операция, защото само един киловат или два енергия се натрупват в разликата за един ден, а през годините на работа - прилична купчина пари, хвърлени на вятъра.

Други методи за изравняване на температурата - дълбокото балансиране на първите радиатори прави цялата система още по-скъпа и нестабилна в експлоатация. Препоръчва се като изход да увеличите площта на радиаторите, за да компенсирате загубата на температура. Но тогава вече 8-мият на ринга трябва да е два пъти по-голям от първия - твърде разточителен метод за отопление.

Когато диаметърът на тръбата се удвои, цената й нараства по-бързо. Цената на неговите фитинги и кранове се увеличава няколко пъти. Всеки монтажник ще каже, че работеща еднотръбна тръба с диаметър 32 mm за 10 радиатора ще струва повече от двутръбна тръба, положена с тръба от 20 и 16 mm (две задънени улици, по 5 броя)

двутръбна система от тънки тръби

Освен това инсталаторът ще добави (най-вероятно), че такива големи фитинги и тръби са по-трудни за инсталиране. Единична тръба с тръба с голям диаметър ще струва повече за изграждане.

Къде и как се използват единични тръби

В производствените съоръжения се случва, че трябва да отоплявате големи цехове. Тогава се оказва, че местната котелна централа ще бъде по-рационална с еднотръбна система с дължина километър, със стотици свързани отоплителни устройства и мощна помпа.

Единични тръби могат да бъдат намерени навсякъде в централизирани мрежи на многоетажни сгради, тъй като отоплителният щранг е тази система с висока скорост на циркулация.

Когато една ленинградска жена е по-рационална в частно домакинство

Еднотръбната система очевидно ще бъде рационална при създаване на отопление в някаква малка стая, до 4 радиатора в максимум един пръстен, но до 3 парчета е по-добре. Те дори могат да бъдат свързани последователно една след друга с полипропиленова тръба с външен диаметър 25 mm, за да не се претовари циркулационната помпа с минимален размер 25/40.

Един радиатор, свързан към една тръба

Как да създадем еднотръбна отоплителна система

Една от опциите за създаване на еднотръбна отоплителна система в малка частна къща е да се създадат 2 или 3 пръстена с 2 - 3 радиатора във всеки. Теоретично това е възможно, ако котелът е разположен в централната част на сградата и отоплителните пръстени могат да бъдат положени от тръбопроводите му в различни посоки. Например, в едното крило на къщата има 4 радиатора, в другото - 3 бр., На таванския етаж - 3 бр. Приблизителна диаграма на двутръбна за един отоплителен пръстен за 3 устройства.

Обичайното положение при включване на радиатори за една тръба

Къщата ще има еднотръбна отоплителна система с приемливо качество за равномерно отопление 10 бр. радиатори, по-прости, по-икономични и по-евтини в сравнение, ако тези устройства са свързани с две тръби.

Но проблемът е, че такова подреждане на котела, с възможност за затваряне на пръстените на 3 радиатора с една тръба, е рядкост. Най-често котелът се отвежда в помощно помещение във външната част на къщата. И тогава е необходимо да се положат или дълги задънени улици - по 5 устройства, или един пръстен по периметъра с включването на всички консуматори в него - той непременно се създава от две тръби, използва се схема за преминаване - как да се създаде езда ....

Монтаж на гравитационна тръба - отопление за градинска къща

Когато някъде в отдалечена къща има проблем с електричеството, гравитационната система става оптимална - 3 - 4 радиатора в един пръстен. Използват се тръби с диаметър 30 ​​mm (вътрешни). Препоръчително е да се използват стоманени тръби с диаметър 40 - 50 mm. Котелът е монтиран в картер - отоплителната линия е под охладителната линия, т.е. средната точка на радиаторите, само тогава ще има циркулация.

Гравитационно еднотръбно отопление

Като опция за създаване - от подаване на метален тръбопровод до повдигнат разширителен резервоар от отворен тип. Той се намира под тавана, загрява въздуха отгоре, - повдигайки охлаждащата линия. От него, окабеляване около къщата с една тръба, можете също да използвате пластмасови опции, през 3 радиатора и обратно към котела. Системата се оказва скъпа, но незаменима там, където няма електричество.

Връзки на радиатора

Има няколко опции за включване на радиатори в еднотръбна отоплителна система.

 • Последователното превключване е най-икономичното за създаване. Приложимо до 3 бр. отоплителни уреди.

  Последователно включване на всички радиатори

 • Паралелно свързване с връх за захранване отгоре - може да се използва както на гравитацията, така и в най-големите пръстени с помпа. Тук движението на течността през устройството протича както по паралелен клон, така и поради термична конвекция на водата, когато тя се охлади в устройството.

  Включване на радиатори с горен поток, когато leningnad

 • Паралелна долна връзка. Тук един принцип на "паралелно разклонение" не е достатъчен, на основната тръба се включва клапан или вложка - стесняване на площта на напречното сечение с два или повече пъти. Бариера често е просто заварена в стоманена тръба.

  Свързване на батерии към една тръба отдолу

При паралелни връзки е възможно да се балансират първите радиатори в големи пръстени, за да се изравни температурата по цялата верига. Но както се препоръчва, този метод не е животоспасяващ, ако мрежовите параметри са нормални и експертите препоръчват само допълнително увеличаване на цената на мрежата чрез увеличаване на размера на последните батерии.

Приложни материали и оборудване

По принцип се използва котел на твърдо гориво, тъй като автоматизирани опции в малки сгради (с една тръба) за 3 - 4 радиатора в отоплителния пръстен рядко се използват. Избрана е циркулационна помпа 25/40, за която максималната отоплителна площ е до 150 m2. в изолирана къща. Препоръчителни тръбопроводи с помощта на трипътен клапан за връщане на студаКакто и електрическа защита срещу прегряване и охлаждане през котела след края на горенето.

Схема на свързване на помпа за котел на твърдо гориво

Полипропиленови тръби 25 mm (външни) или металопластикови тръби 20 mm. Свързващи кранове - 20 мм (16 мм). Балансиращ клапан на първия радиатор вместо спирателния клапан.

Също така, котелът е оборудван с група за безопасност и възвратен филтър пред помпата.

Монтаж на отоплителен котел

Стъпка 1. Изберете място. Котелът трябва да бъде разположен възможно най-близо до съществуващата водоснабдителна система, проблемите с комина трябва да бъдат решени. Монтирайте котела на стената или го поставете на пода, като го държите хоризонтален. Когато инсталирате комина, спазвайте основните правила за пожарна безопасност.

СТОМАНЕНИ ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ "ДАНКО" ТИП. РЪКОВОДСТВО

Ръководство за котела

Ръководство за монтаж и сервиз за специалисти на VIESMANN

VIESMANN - инструкции за монтаж на газов котел

Стъпка 2. Ако отоплителната система е отворена, трябва да направите разширителен резервоар с дренаж. Това може да бъде обикновен метален квадратен съд за около десет литра. Той е свързан с котела на изхода за топла вода, а резервоарът трябва да бъде разположен над котела и батериите.

Системата има принудителна циркулация на водата, така че няма смисъл да поставяте резервоара много високо. Резервоарът трябва да има постоянно отворена дренажна тръба, за да се източи излишната вода по време на нагряване и да се предотврати образуването на вакуум по време на охлаждане на охлаждащата течност. Затвореният разширител е монтиран по същия начин.

Видео - Разширителен резервоар от мембранен тип

Видео - Свързване на мембранен разширителен резервоар към полипропилен

Стъпка 3. Инсталиране на защитното устройство. Монтира се само за отоплителни системи от затворен тип на достъпно място, в повечето случаи близо до котела. Устройството за управление и безопасност се състои от манометър (показва действителното налягане в системата), клапан за освобождаване на въздух и предпазен клапан. Предпазният клапан се отваря автоматично при надвишаване на максимално допустимите стойности на налягането.

Видео - Група за сигурност

Стъпка 4. Инсталация на помпата.

Помпите се продават заедно с котли, във всички съвременни газови и електрически котли са монтирани в корпуса, не са необходими допълнителни действия. Ако инсталираният модел няма вградена помпа или имате котел на твърдо гориво, ще трябва да го закупите отделно. Инсталира се на всяко удобно място на входа на студена вода от отоплителната система към котела.

Видео - Монтаж на циркулационна помпа GRUNDFOS в отоплителна система

Стъпка 5. Инсталиране на филтъра. Тук има нюанси. Факт е, че много отоплителни котли имат два кръга за топла вода, единият се използва за отопление, а вторият се използва за битови нужди: душ, миене на съдове. Ако водата се взима от котела често, тогава вероятността от навлизане на различни механични примеси в котела се увеличава, препоръчва се да се инсталира филтър. Ако котелът работи само за отопление, тогава не е необходимо да инсталирате филтър, водата никъде не се взима от системата, в нея няма да попаднат примеси. Има опция - водата в страната се доставя от плаващи помпи от кладенци. В този случай по време на монтажа на помпите трябва да се инсталира филтър. Ако това не е направено, поставете филтър на входа за вода към котела.

В механиката има аксиома - колкото по-различно оборудване е инсталирано, толкова по-уязвима е системата, толкова по-голяма е вероятността всяко устройство да се повреди. Опитните инженери се опитват да инсталират само критични механизми и оборудване, всички останали не се използват. Това се отнася и за филтъра - няма такива на друго място или вероятността от навлизане на примеси клони към нула - няма нужда да се инсталират филтри. Това са допълнителни връзки, допълнителни корпуси и пълнеж и всяка връзка може да изтече.Имайте предвид това правило, когато инсталирате която и да е система.

Практически съвети. Всички съществуващи филтри (с изключение на много скъпите с молекулярни филтри, т.нар. Филтри от осмоза) пречистват водата само от механични примеси. Това е добре, но те не съществуват във водата от тръбопровода. Котелът се страхува от отлагания по стените на калциеви соли - топлообменът е значително намален, ефективността намалява. За да предотвратите подобни явления, препоръчваме да използвате обикновен течен калгон (използван по време на измиване). Изсипете го в затворената отоплителна система по време на пълнене в размер на около 1 литър на 100 литра вода - проблемите с калция ще бъдат решени.

Еднотръбни системни опции

Линията за отопление на топлата вода е задължително оборудвана с разширителен резервоар, който изравнява налягането. Той приема излишната охлаждаща течност по време на разширяване и я връща в тръбопровода по време на охлаждане, предотвратявайки скокове на налягането. Има два принципно различни вида разширителни резервоари - отворени и затворени. Видът на отоплителната система също ще зависи от това кой от тях ще бъде вграден в линията.

Отворена отоплителна система

Отворената отоплителна система предполага директен контакт на охлаждащата течност с атмосферата. Използва се за устройството на нелетливо или комбинирано отопление. Отвореният разширителен резервоар е цилиндричен или правоъгълен съд, частично или напълно отворен. На определено ниво се извършва дренаж, за да се отцеди излишната течност на улицата или в канализацията.

В схемата на отворена отоплителна система с принудителна циркулация разширителният резервоар е включен непосредствено след котела, изходът е подреден в най-високата точка на линията. Самият контейнер трябва да бъде разположен над всички свързани устройства, поради което резервоарът често се изнася на тавана. В този случай той трябва да бъде изолиран при ниски температури.

Поради контакта на охлаждащата течност и въздуха в резервоара, горещата вода се насища с кислород и естествено се изпарява. Оттук и ограниченията и недостатъците на такава схема:

 • Необходимо е постоянно да се следи нивото на охлаждащата течност в резервоара и да се попълва навреме;
 • Необходимо е да се наблюдават наклоните на тръбопровода (5-7 градуса), така че въздухът, отделен в тръбопровода, да се отвежда в разширителния резервоар и атмосферата;
 • Антифризът не трябва да се използва вместо вода, тъй като при изпаряване той отделя токсични вещества;
 • Наличието на кислород в охлаждащата течност намалява експлоатационния живот на нагревателите със стоманени части.

Внимание! Липсата на наклони по време на монтажа на тръбопровода на отворена отоплителна система ще доведе до проветряване на линията. Откритото отопление обаче има своите предимства:

Откритото отопление обаче има своите предимства:

 • Не е необходимо да се следи налягането в линията;
 • Охлаждащата течност може да се попълни дори с кофа, просто като се добави към разширителния резервоар до необходимото ниво;
 • Дори при наличие на малки течове, системата ще функционира правилно - стига да има достатъчно вода в тръбопровода.

Характеристики на схемата на еднотръбна отоплителна система с дънно окабеляване

Схема на отоплителна система от отворен тип с принудителна циркулация

Затворена отоплителна система

В момента схемата на затворена отоплителна система с принудителна циркулация е най-широко разпространена. Това е затворена хидравлична линия, напълно затворена от достъп на въздух.

Затворената система за отопление на вода включва използването на мембранен разширителен резервоар. Това е запечатан цилиндричен метален корпус, чиято вътрешна кухина е разделена от мембрана. Едната част се пълни с въздух, а във втората от линията се изцежда вода, чийто обем се увеличава при нагряване.

Мембранният разширителен резервоар може да се монтира навсякъде по линията, но за улеснение на поддръжката той е свързан към „връщащия” - до котела.

Характеристика на затворената верига е наличието на леко свръхналягане в линията. Следователно затвореният багажник трябва да съдържа група за защита. Това устройство е инсталирано на тръбопровода, оставяйки котела (захранване) без спирателни клапани. Съдържа манометър, отдушник и предпазен клапан за аварийно изпускане на вода.

Важно! В схемата на затворена система трябва да бъде включена група за сигурност.

 • Охлаждащата течност под налягане се затопля по-бързо;
 • Вероятността за проветряване на отоплителната мрежа е практически изключена;
 • Възможно е пълнене с антифриз, тъй като охлаждащата течност не се изпарява и не е наситена с кислород (подходящо за периодични сгради);
 • Лесно обслужване - всички устройства, които осигуряват функционирането, контрола и сигурността на системата, са инсталирани на едно място;
 • Използвайки модерно оборудване, можете да направите затворена отоплителна система напълно автоматизирана и да я интегрирате с програми за интелигентен дом.

Недостатъкът е нестабилността. Решено чрез закупуване на автономен генератор.

Характеристики на схемата на еднотръбна отоплителна система с дънно окабеляване

Схема на отоплителна система от затворен тип с принудителна циркулация

Монтаж на отоплителни тръби и маркировка за монтаж на радиатори

Стъпка, не.ИлюстрацияОписание или обяснение
Стъпка 1. Пробийте отвори за скоби (крепежни елементи за тръби) и отвори за преминаване на тръби през тавани или стени.В зависимост от материала за направата на стените и подовете, трябва да използвате обикновена бормашина или перфоратор.
Стъпка 2. Издърпайте тръбите през отворите.Много е важно - докато дърпате тръбите, трябва да затворите дупките им, в противен случай има вероятност чужди предмети да влязат вътре. Невъзможно е да се премахнат обекти от тръбата по-късно и те могат да създадат много проблеми.
Тръбата много дълга ли е и трудно ли се дърпа? Помислете къде можете да инсталирате съединителите, да измерите разстоянието и да нарежете тръбата на няколко парчета. Отрежете тръбата с резерв, никога няма да можете да измерите оптималната дължина на тръбите веднага, тогава ще направите напасване на място.
Стъпка. 3. Маркиране на мястото на монтаж на радиатори.Всички радиатори трябва да бъдат разположени на една и съща височина; извършвайте работа на ниво. Всеки тип радиатор има свои собствени разлики, за да улесните и по-бързо маркирате, направете прост шаблон от парче дъска или шперплат. Маркирайте позицията на горната и долната скоби за монтиране върху него, пробийте дупки на тези места. След това просто поставете шаблона на пода, подпрете го до стената и маркирайте точките за закрепване на скобите.
Извършете всички работи по маркиране много внимателно, качеството и скоростта на по-нататъшната работа по инсталирането на отоплителната система до голяма степен зависи от това.
Стъпка 4. Подгответе радиатори.В днешно време те не използват чугунени радиатори, алуминиевите или биметалните са на голяма почит. Предимството им е, че с по-малък размер, много по-голяма площ на топлообмен. Същото предимство е и недостатък, който производителите не посочват. Алуминиевите радиатори имат много различни джъмпери (за увеличаване на площта), които са разположени на труднодостъпни места. Невъзможно е да се премахне прах от там. Ако дебелината на праха достигне един милиметър, тогава ефективността на топлопредаване се намалява наполовина. Къде е изчезнало достойнството? Риторичен въпрос, но високата цена остава. Рекламата често се използва от производителите, за да продава продукти по-скъпо и по-бързо, а не да прави нещо полезно за потребителя. Това важи не само за радиаторите, помнете това.
Развийте фабричните фитинги (някои видове радиатори могат да имат тапи), запечатайте резбите с уплътнител, теглич или модерно лентово уплътнение. По същия начин прикрепете клапани и тройници, ако е необходимо според технологичната схема.

Как се работи с полипропиленови тръби

Вече споменахме, че тези тръби имат отлични характеристики и съвсем разумна цена, именно тези качества са станали причина за тяхната висока популярност. Появането на тръби се извършва със специален поялник, температурата на топене на полипропилена е + 270 ° C, тази температура трябва да се настрои на термостата на устройството. Времето за нагряване на тръбите зависи от диаметъра им. Таблицата показва приблизителните стойности на параметрите.

Време за загряване на тръбата

Диаметър на словото за преминаване на тръбата, mmПриблизително време за нагряване, сек.
205
257
328
4012
5018
6324
7530

Поялникът има две дюзи, с помощта на едната се нагрява вътрешната повърхност на тръбата, с помощта на другата се нагрява външната повърхност на тръбата. Трябва да загрявате и двете повърхности едновременно, веднага след като изтече определеното време, тръбните секции се отстраняват и се вкарват една в друга с малко усилия. Много е важно - забранено е да се върти тръбата по време на съединяването, усилията трябва да бъдат само аксиални. След свързване трябва да задържите връзките известно време (десет секунди), за да се охладят.

С придобиването на опит ще се получи спретнат кант. По отношение на якостта, фугите почти не се различават от якостта на твърдите тръби, течовете и разхерметизирането по време на работа са изключени. Не забравяйте да добавите по един сантиметър от всяка страна, когато режете тръби, тази дължина ще отиде на връзката. Не ни омръзва да повтаряме - всяка работа изисква интелигентност и внимание.

Не бързайте да лепите всичко подред, помислете, предвидете действията си с няколко крачки напред. Има моменти, когато трябва да пропуснете областта, която ще бъде обработена, и да залепите тръбите отпред и след това да се върнете на първоначалното място. Това се дължи на факта, че тогава няма да бъде възможно да се стигне до работното място с поялник. С една дума, помислете върху технологията за запояване с няколко стъпки напред - как кой сегмент трябва да се завърти за запояване, ще има ли такава възможност по-късно и т.н.

Монтаж на радиатори

Един от най-трудните видове работа при инсталиране на отоплителна система. Вече направихме маркировки на стената, сега трябва да закачим батериите.

Стъпка 1. Пробийте отворите за дюбелите според маркировката. За пробиване трябва да използвате бормашина с победоносна повърхност (за тухли и бетон) .Свредлото трябва да бъде настроено в режим на перфорация. Изберете диаметъра и дължината на дюбелите, като вземете предвид размерите и теглото на батериите.

Стъпка 2. Завийте крана на Маевски, източете и запушете към батерията.

Моля, обърнете внимание, че щепселите могат да се монтират на различни места, в зависимост от това къде сте ги монтирали, потокът на отоплителната среда може да бъде диагонален или хоризонтален. Ако имате байпасна отоплителна система, тогава трябва да запоите тройниците на правилното място, да направите клон за закрепване на джъмпер, който ви позволява напълно да изключите батерията по време на ремонт или подмяна.

Още нещо - за да може да се регулира температурата на всяка батерия в байпасната отоплителна система, е необходимо да се монтира иглена клапа близо до всеки радиатор, с помощта на която ще се регулира дебитът на охлаждащата течност (в по този начин температурата на батерията се променя). Защо точно кран с игла? Тъй като осигурява плавно и прецизно регулиране на дебита на отоплителната среда.

При запояване спазвайте посоката на тройника с посоката на крановете на радиатора. За да не се заблудите, преди да започнете работа, направете специални марки за себе си с молив, проверете тяхната коректност и едва след това започнете запояване. Ако сгрешите, това е неприятно, но не и фатално. Изрежете грешния раздел и повторете операциите в правилния ред, за такива ситуации сте закупили всички елементи с марж.

Стъпка 3.Свържете батериите за байпасните секции. Вече споменахме, че те увеличават гъвкавостта на системата. Тази операция се отнася само за байпасната система.

Стартиране на системата

За ваша информация проектите за промишлено отопление за въвеждане в експлоатация осигуряват до 10% от общия бюджет. Това означава, че пускането в експлоатация е много важно и сложно. За да се застраховате от грешки, ето няколко практически съвета.

 1. Отворете всички клапани и отвори за въздух, преди да напълните системата с вода. Моля, обърнете внимание - не след попълване, а преди. Оставете водата да се разлее малко по пода, това е добре. Затворете ги само след появата на вода.
 2. Напълнете системата бавно, не отваряйте крана за вода напълно. Факт е, че бързото пълнене може да доведе до образуване на въздушни задръствания на места, от които не могат да бъдат отстранени - трябва да източите водата и да започнете отначало. Това не винаги се случва, всичко зависи от правилната инсталация на системата, но такова смущение се случва за начинаещи.

Видео - Стартиране и зареждане на отоплителната система с охлаждаща течност

Препоръчително е да се инсталира еднотръбна отоплителна система с по-ниско окабеляване в малки сгради, колкото по-далеч е батерията от котела, толкова по-ниска е температурата на нагряване. Ако не се предвижда постоянно пребиваване в селската къща, то през зимата, по време на отсъствието, водата трябва да се източи и да се напълни при пристигане. Не всеки иска да прави такива неща. Изходът е да се използва антифриз като охлаждаща течност, но това е скъпо.

Ако желаете, можете да монтирате еднотръбна отоплителна система във ваната. Но защо? Парна банята не е необходимо да се отоплява, батериите са инсталирани само в съблекалнята. Един или два радиатора са достатъчни за тази стая. Системата ще се използва няколко часа седмично. Струва ли си да губите толкова време и пари? Може би за малка баня си струва да си купите обикновен нагревател. Препоръчително е и икономически изгодно да се инсталира отоплителна система в голям комплекс за баня или баня, комбинирана с жилищна сграда.

banya-expert.com

Устройство и принцип на действие

Топлоснабдяването въз основа на воден топлоносител е разделено на 2 вида. Тя може да бъде хоризонтална и вертикална. Какъв тип полагане на тръби да изберете зависи от архитектурната структура на сградата.

Еднотръбна отоплителна система с естествена циркулация работи по следния принцип: топлоносител, състоящ се от вода, саламура и антифриз се движи през тръбата и отоплява жилищната сграда. Движението на течността се извършва в затворен цикъл. Циркулацията на охлаждащата течност идва от топлинния генератор, след което се връща. Цялото техническо оборудване, необходимо за изграждането, е свързано към една линия.

Рейтинг
( 2 оценки, средно 5 на 5 )

Нагреватели

Фурни